XII. kapitola
NEMOCI KŮŽE A PODKOŽNÍHO VAZIVA (L00–L99)
DERMATITIDA A EKZÉM (L20–L30)
Poznámka:V tomto oddílu jsou termíny dermatitida a ekzém používány jako synonyma a jsou
zaměnitelné.
Nepatří sem:chronická granulomatózní nemoc (v dětství) (D71)
dermatitida:
. suché kůže (L85.3)
. umělá (L98.1)
. gangrenózní (L08.0)
. herpetiformní (L13.0)
. periorální (L71.0)
. městnavá (I83.1–I83.2)
onemocnění kůže a podkožního vaziva spojené se zářením (L55–L59)
L20Atopická dermatitida
Nepatří sem:neurodermatitis circumscripta (L28.0)
. 0Besnierovo prurigo
. 8Jiná atopická dermatitida
Ekzém:
. flexurální nezařazený jinde
. dětský (akutní)(chronický)
. s vnitřní dispozici (alergický)
Neurodermatitida:
. atopická
. difuzní
. 9Atopická dermatitida NS
L21Seboroická dermatitida
Nepatří sem:infekční dermatitida (L30.3)
. 0Seborea [seborrhoea] hlavy
Kolébková čepička
. 1Seboroická dětská dermatitida
. 8Jiná seboroická dermatitida
. 9Seboroická dermatitida NS
L22Plenková (slintáková) dermatitida
Plenkový nebo slintákový:
. erytém
. exantém
Psoriaziformní plenková vyrážka
L23Alergická kontaktní dermatitida
Patří sem:alergický kontaktní ekzém
Nepatří sem:alergie NS (T78.4)
dermatitida:
. NS (L30.9)
. kontaktní NS (L25.9)
. plenková (slintáková) (L22)
. způsobená látkami přijatými vnitřně (L27.–)
. očního víčka (H01.1)
. kontaktní z podráždění (L24.–)
. periorální (L71.0)
ekzém zevního ucha (H60.5)
onemocnění kůže a podkožního vaziva spojené se zářením (L55–L59)
. 0Alergická kontaktní dermatitida způsobená kovy
Chrom
Nikl
. 1Alergická kontaktní dermatitida způsobená adhezivy
. 2Alergická kontaktní dermatitida způsobená kosmetickými přípravky
. 3Alergická kontaktní dermatitida způsobená léčivy ve styku s kůží
K vyznačení léčiva lze použít dodatkový kód vnějších příčin (Kapitola XX.).
Nepatří sem:alergická reakce NS způsobená léčivy (T88.7)
dermatitida způsobená požitými drogami a léky (L27.0–L27.1)
. 4Alergická kontaktní dermatitida způsobená barvivy
. 5Alergická kontaktní dermatitida způsobená jinými chemickými produkty
Cement‚ tmel
Insekticidy
Plastické látky
Guma‚ kaučuk
. 6Alergická kontaktní dermatitida způsobená potravinou ve styku s kůží
Nepatří sem:dermatitida způsobená požitými potravinami (L27.2)
. 7Alergická kontaktní dermatitida způsobená rostlinami mimo potraviny
. 8Alergická kontaktní dermatitida způsobená jinými činiteli
. 9Alergická kontaktní dermatitida‚ neurčené příčiny
Alergický kontaktní ekzém NS
L24Kontaktní dermatitida z podráždění
Patří sem:kontaktní ekzém z podráždění
Nepatří sem:alergie NS (T78.4)
dermatitida:
. NS (L30.9)
. alergická kontaktní (L23.–)
. kontaktní NS (L25.9)
. plenková (slintáková) (L22)
. způsobený látkami přijatými vnitřně (L27.–)
. očního víčka (H01.1)
. periorální (L71.0)
ekzém zevního ucha (H60.5)
onemocnění kůže a podkožního vaziva spojené se zářením (L55–L59)
. 0Kontaktní dermatitida z podráždění způsobená čistícími‚ pracími prostředky (saponáty)
. 1Kontaktní dermatitida z podráždění způsobená oleji a tuky
. 2Kontaktní dermatitida z podráždění způsobená rozpouštědly
Rozpouštědla:
. chlorované sloučeniny
. cyklohexan
. estery
. glykoly
. uhlovodíky
. ketony
. 3Kontaktní dermatitida z podráždění způsobená kosmetickými přípravky
. 4Kontaktní dermatitida z podráždění způsobená léčivy ve styku s kůží
K vyznačení léčiva lze použít dodatkový kód vnějších příčin (Kapitola XX.).
Nepatří sem:alergická reakce NS způsobená léčivy (T88.7)
dermatitida způsobená požitými drogami a léky (L27.0–L27.1)
. 5Kontaktní dermatitida z podráždění způsobená jinými chemickými produkty
Cement‚ tmel
Insekticidy
. 6Kontaktní dermatitida z podráždění způsobená potravinou ve styku s kůží
Nepatří sem:dermatitida způsobená požitou potravou (L27.2)
. 7Kontaktní dermatitida z podráždění způsobená rostlinami‚ mimo potraviny
. 8Kontaktní dermatitida z podráždění způsobená jinými činiteli
Barviva
. 9Kontaktní dermatitida z podráždění‚ neurčené příčiny
Kontaktní ekzém z podráždění NS
L25Neurčená kontaktní dermatitida
Patří sem:neurčený kontaktní ekzém
Nepatří sem:alergie NS (T78.4)
dermatitida:
. NS (L30.9)
. alergická kontaktní (L23.–)
. způsobená látkami přijatými vnitřně (L27.–)
. očního víčka (H01.1)
. kontaktní z podráždění (L24.–)
. periorální (L71.0)
ekzém zevního ucha (H60.5)
onemocnění kůže a podkožního vaziva spojené se zářením (L55–L59)
. 0Neurčená kontaktní dermatitida způsobená kosmetickými přípravky
. 1Neurčená kontaktní dermatitida způsobená léčivy ve styku s kůží
K vyznačení léčiva lze použít dodatkový kód vnějších příčin (Kapitola XX.).
Nepatří sem:alergická reakce NS způsobená léčivy (T88.7)
dermatitida způsobená požitými drogami a léky (L27.0–L27.1)
. 2Neurčená kontaktní dermatitida způsobená barvivy
. 3Neurčená kontaktní dermatitida způsobená jinými chemickými produkty
Cement‚ tmel
Insekticidy
. 4Neurčená kontaktní dermatitida způsobená potravinou ve styku s kůží
Nepatří sem:dermatitida způsobená požitou potravou (L27.2)
. 5Neurčená kontaktní dermatitida způsobená rostlinami‚ mimo potravu
. 8Neurčená kontaktní dermatitida způsobená jinými činiteli
. 9Neurčená kontaktní dermatitida‚ neurčené příčiny
Kontaktní:
. dermatitida (z povolání) NS
. ekzém (z povolání) NS
L26Exfoliativní dermatitida
Pityriasis Hebrae
Nepatří sem:Ritterova nemoc (L00)
L27Dermatitida způsobená látkami přijatými vnitřně
Nepatří sem:nepříznivé(-á):
. účinky NS léčiv (T88.7)
. reakce na potravu‚ mimo dermatitidu (T78.0–T78.1)
alergie NS (T78.4)
kontaktní dermatitida (L23–L25)
léková:
. fotoalergická reakce (L56.1)
. fototoxická reakce (L56.0)
kopřivka (L50.–)
. 0Generalizovaná kožní erupce způsobená drogami a léky
K vyznačení léčiva lze použít dodatkový kód vnějších příčin (Kapitola XX.).
. 1Lokalizovaná kožní erupce způsobená drogami a léky
K vyznačení léčiva lze použít dodatkový kód vnějších příčin (Kapitola XX.).
. 2Dermatitida způsobená požitou potravou
Nepatří sem:dermatitida způsobená potravou ve styku s kůží (L23.6L24.6L25.4)
. 8Dermatitida způsobená jinými látkami přijatými vnitřně
. 9Dermatitida způsobená neurčenou látkou přijatou vnitřně
L28Lichen simplex chronicus a prurigo
. 0Lichen simplex chronicus
Neurodermatitis circumscripta
Lichen NS
. 1Prurigo nodulární
. 2Jiné prurigo
Prurigo:
. NS
. Hebrae
. mitis
Urticaria papulosa
L29Svědění [pruritus]
Nepatří sem:neurotická exkoriace (L98.1)
psychogenní pruritus (F45.8)
. 0Svědění řiti [pruritus ani]
. 1Svědění šourku [pruritus scroti]
. 2Svědění vulvy [pruritus vulvae]
. 3Anogenitální pruritus NS
. 8Jiný pruritus
. 9Pruritus NS
Svědění NS
L30Jiná dermatitida
Nepatří sem:dermatitida:
. kontaktní (L23–L25)
. suché kůže (L85.3)
parapsoriáza malých plátů (L41.3)
dermatitida z městnání (I83.1–I83.2)
. 0Dermatitida numulární (penízková)
. 1Dyshidrosis [pompholyx]
. 2Kožní autosenzibilizace
Kandidid [levurid]
Dermatofytid
Ekzematid
. 3Infekční dermatitida
Dermatitis infectiosa eczematoides
. 4Opruzení s erytémem [erythema intertrigo]
. 5Pityriasis alba
. 8Jiná určená dermatitida
. 9Dermatitida NS
Ekzém NS
© WHO/ÚZIS ČR (Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR)‚ všechna práva vyhrazena‚ vytvořeno: 2018/3/7

 
 
 
 

Odkazy:

Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů
(ICD-10 ONLINE) - Czech

International Classification of Diseases
(ICD-10 ONLINE) - English

Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme
(ICD-10 ONLINE) - Deutsch