XIII. kapitola
NEMOCI SVALOVÉ A KOSTERNÍ SOUSTAVY
A POJIVOVÉ TKÁNĚ (M00–M99)
ARTROPATIE (M00–M25)
INFEKČNÍ ARTROPATIE (M00–M03)
Tento oddíl obsahuje artropatie způsobené mikrobiálními činiteli.
Rozdíl je chápán mezi následujícími typy etiologicky příbuznými:
a) přímá infekce kloubu‚ kdy organismy napadající synoviální tkáň a mikrobiální antigeny jsou přítomny
v kloubu
b) nepřímá infekce‚ která může mít dva typy: reakční artropatii‚ kde je potvrzena mikrobiální infekce těla‚
ale žádný organismus ani antigen nelze v kloubu zjistit‚ a postinfekční artropatie‚ kde mikrobiální antigen
je přítomen‚ ale objevení nějakého organismu je nekonstantní a není důkaz místního pomnožení
M00Hnisavý zánět kloubu (pyogenní artritida)
[Lokalizační kód je uveden na začátku této XIII. kapitoly]
Nepatří sem:infekce a zánětlivá reakce způsobená vnitřní kloubní protézou (T84.5)
. 0Stafylokoková artritida a polyartritida
. 1Pneumokoková artritida a polyartritida
. 2Jiná streptokoková artritida a polyartritida
. 8Artritida a polyartritida způsobená jinými určenými bakteriálními agens
K vyznačení bakteriálního agens lze použít dodatkový kód (B95–B96).
. 9Pyogenní artritida NS
Infekční artritida NS
M01*Přímé infekce kloubů při infekčních a parazitárních nemocech zařazených
jinde
[Lokalizační kód je uveden na začátku této XIII. kapitoly]
Nepatří sem:artropatie při sarkoidóze (M14.8*)
postinfekční a reakční artropatie (M03.–*)
. 0*Meningokoková artritida (A39.8+)
Nepatří sem:postmeningokoková artritida (M03.0*)
. 1*Tuberkulózní artritida (A18.0+)
Nepatří sem:tuberkulóza páteře (M49.0*)
. 2*Artritida při Lymeské nemoci (A69.2+)
. 3*Artritida při jiných bakteriálních nemocech zařazených jinde
Artritida při:
. lepře (Hansenově nemoci) (A30.–+)
. lokalizované salmonelové infekci (A02.2+)
. tyfu nebo paratyfu (A01.–+)
Gonokoková artritida (A54.4+)
. 4*Zarděnková artritida (B06.8+)
. 5*Artritida při jiných virových nemocech zařazených jinde
Artritida při:
. příušnicích (B26.8+)
. horečce o'nyong-nyong (A92.1+)
. 6*Artritida při mykózách (B35–B49+)
. 8*Artritida při jiných infekčních a parazitárních nemocech zařazených jinde
M02Reakční artropatie
[Lokalizační kód je uveden na začátku této XIII. kapitoly]
Nepatří sem:Behçetova nemoc (M35.2)
revmatická horečka (I00)
. 0Artropatie následující střevní by-pass
. 1Postdysenterická artropatie
. 2Postimunizační artropatie
. 3Reiterova nemoc
. 8Jiná reakční artropatie
. 9Reakční artropatie NS
M03*Postinfekční a reakční artropatie při nemocech zařazených jinde
[Lokalizační kód je uveden na začátku této XIII. kapitoly]
Nepatří sem:přímé infekce kloubu při infekčních a parazitárních nemocech zařazených jinde
(M01.–*)
. 0*Postmeningokoková artritida (A39.8+)
Nepatří sem:meningokoková artritida (M01.0*)
. 1*Postinfekční artropatie při syfilis
Cluttonovy klouby (A50.5+)
Nepatří sem:Charcotova nebo tabická artropatie (M14.6*)
. 2*Jiné postinfekční artropatie při nemocech zařazených jinde
Postinfekční artropatie při:
. enteritidě jejíž původce je: Yersinia enterocolitica (A04.6+)
. akutní hepatitidě A (B15.–+)
. akutní hepatitidě B (B16.–+)
. jiné akutní virové hepatitidě (B17.–+)
. chronické virové hepatitidě (B18.–+)
. neurčené virové hepatitidě (B19.–+)
Nepatří sem:virové artropatie (M01.4–M01.5*)
. 6*Reakční artropatie při jiných nemocech zařazených jinde
Artropatie při infekční endokarditidě (I33.0+)
© WHO/ÚZIS ČR (Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR)‚ všechna práva vyhrazena‚ vytvořeno: 2018/3/7

 
 
 
 

Odkazy:

Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů
(ICD-10 ONLINE) - Czech

International Classification of Diseases
(ICD-10 ONLINE) - English

Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme
(ICD-10 ONLINE) - Deutsch