XIII. kapitola
NEMOCI SVALOVÉ A KOSTERNÍ SOUSTAVY
A POJIVOVÉ TKÁNĚ (M00–M99)
ARTROPATIE (M00–M25)
ZÁNĚTLIVÉ POLYARTROPATIE (M05–M14)
M05Séropozitivní revmatická artritida
[Lokalizační kód je uveden na začátku této XIII. kapitoly]
Nepatří sem:revmatická horečka (I00)
revmatická artritida:
. juvenilní (M08.–)
. páteře (M45)
. 0Feltyho syndrom
Revmatická artritida se splenomegalií a adenomegalií a leukopenií
. 1+Revmatická plicní nemoc (J99.0*)
. 2Revmatická vaskulitida
. 3+Revmatická artritida s postižením jiných orgánů a soustav
Revmatická:
. karditida (I52.8*)
. endokarditida (I39.–*)
. myokarditida (I41.8*)
. myopatie (G73.7*)
. perikarditida (I32.8*)
. polyneuropatie (G63.6*)
. 8Jiná séropozitivní revmatická artritida
. 9Séropozitivní revmatická artritida NS
M06Jiná revmatická artritida
[Lokalizační kód je uveden na začátku této XIII. kapitoly]
. 0Séronegativní revmatická artritida
. 1Stillova nemoc začínající v dospělosti
Nepatří sem:Stillova nemoc NS (M08.2)
. 2Revmatická burzitida
. 3Revmatické uzlíky
. 4Zánětlivá polyartropatie
Nepatří sem:polyartritida NS (M13.0)
. 8Jiná určená revmatická artritida
. 9Revmatická artritida NS
M07*Psoriatické a enteropatické artropatie
[Lokalizační kód je uveden na začátku této XIII. kapitoly]
Nepatří sem:juvenilní psoriatické a enteropatické artropatie (M09.–*)
. 0*Distální interfalangeální psoriatická artropatie (L40.5+)
. 1*Arthritis mutilans (znetvořující) (L40.5+)
. 2*Psoriatická spondylitida (L40.5+)
. 3*Jiné psoriatické artropatie (L40.5+)
. 4*Artropatie při Crohnově nemoci (regionální enteritidě) (K50.–+)
. 5*Artropatie při ulcerózní kolitidě (K51.–+)
. 6*Jiné enteropatické artropatie
M08Juvenilní artritida
[Lokalizační kód je uveden na začátku této XIII. kapitoly]
Patří sem:artritida v dětství s nástupem před 16. rokem věku a s trváním delším než tři
měsíce
Nepatří sem:Feltyho syndrom (M05.0)
juvenilní dermatomyozitida (M33.0)
. 0Juvenilní revmatická artritida
Juvenilní revmatická artritida s nebo bez revmatického faktoru
. 1Juvenilní ankylozující spondylitida
Nepatří sem:ankylozující spondylitida u dospělých (M45)
. 2Juvenilní artritida se systémovým nástupem [Stillova]
Stillova nemoc NS
Nepatří sem:Stillova nemoc začínající v dospělosti (M06.1)
. 3Juvenilní polyartritida (séronegativní)
Chronická juvenilní polyartritida
. 4Pauciartikulární juvenilní artritida
. 8Jiná juvenilní artritida
. 9Juvenilní artritida NS
M09*Juvenilní artritida při nemocech zařazených jinde
[Lokalizační kód je uveden na začátku této XIII. kapitoly]
Nepatří sem:artropatie při Whippleově nemoci (M14.8*)
. 0*Juvenilní artritida při psoriáze (L40.5+)
. 1*Juvenilní artritida při Crohnově nemoci (regionální enteritidě) (K50.–+)
. 2*Juvenilní artritida při ulcerózní kolitidě (K51.–+)
. 8*Juvenilní artritida při jiných nemocech zařazených jinde
M10Dna
[Lokalizační kód je uveden na začátku této XIII. kapitoly]
. 0Idiopatická dna
Dnavá burzitida
Primární dna
Urátové tofy srdce+ (I43.8*)
. 1Dna působená olovem
. 2Dna způsobená léčivy
K vyznačení léčiva lze použít dodatkový kód vnějších příčin (Kapitola XX.).
. 3Dna způsobená poškozením ledvinných funkcí
Použijte dodatkový kód‚ je-li to nutné‚ k identifikaci poškození ledvin (N17–N19).
. 4Jiná sekundární dna
. 9Dna NS
M11Jiné krystalové artropatie
[Lokalizační kód je uveden na začátku této XIII. kapitoly]
. 0Nemoc ukládání hydroxyapatitu
. 1Familiární chondrokalcinóza
. 2Jiná chondrokalcinóza
Chondrokalcinóza NS
. 8Jiné určené krystalové artropatie
. 9Krystalová artropatie NS
M12Jiné určené artropatie
[Lokalizační kód je uveden na začátku této XIII. kapitoly]
Nepatří sem:artropatie NS (M13.9)
artrózy (M15–M19)
artropatie chrupavky kricoarytenoidní (J38.7)
. 0Chronická postrevmatická artropatie [Jaccoudova]
. 1Kaschinova–Beckova nemoc
. 2Vilonodulární synovitida (pigmentovaná)
. 3Návratný (palindromický) revmatismus
. 4Občasná (intermitentní) hydrartróza
. 5Úrazová artropatie
Nepatří sem:poúrazová artróza:
. NS (M19.1)
. prvního karpometakarpálního kloubu (M18.2–M18.3)
. kyčle (M16.4–M16.5)
. kolena (M17.2–M17.3)
. jiných jednotlivých kloubů (M19.1)
. 8Jiné určené artropatie nezařazené jinde
Přechodná artropatie
M13Jiná artritida
[Lokalizační kód je uveden na začátku této XIII. kapitoly]
Nepatří sem:artrózy (M15–M19)
. 0Polyartritida NS
. 1Monoartritida nezařazená jinde
. 8Jiná určená artritida
Alergická artritida
. 9Artritida NS
Artropatie NS
M14*Artropatie při jiných nemocech zařazených jinde
Nepatří sem:artropatie při:
. hematologických onemocněních (M36.2–M36.3*)
. reakcích z přecitlivělosti (M36.4*)
. novotvarech (M36.1*)
neuropatické spondylopatie (M49.4*)
psoriatické a enteropatické artropatie (M07.–*)
. juvenilní (M09.–*)
. 0*Dnavá artropatie způsobená vadami enzymů a jinými dědičnými poruchami
Dnavá artropatie při:
. Leschově–Nyhanově syndromu (E79.1+)
. srpkovitých poruchách (D57.–+)
. 1*Krystalová artropatie při jiných onemocněních přeměny látek zařazených jinde
Krystalová artropatie při hyperparatyreóze (E21.–+)
. 2*Diabetická artropatie (E10–E14+ se společnou charakteristikou .6 na čtvrtém místě)
Nepatří sem:diabetická neuropatická artropatie (M14.6*)
. 3*Lipoidní dermatoartritida (E78.8+)
. 4*Artropatie při amyloidóze (E85.–+)
. 5*Artropatie při jiných nemocech endokrinních‚ výživy a přeměny látek
Artropatie při:
. akromegalii a hypofyzárním gigantismu (E22.0+)
. hemochromatóze (E83.1+)
. hypotyreóze (E00–E03+)
. tyreotoxikóze (hypertyreóze) (E05.–+)
. 6*Neuropatická artropatie
Charcotova nebo tabická artropatie (A52.1+)
Diabetická neuropatická artropatie (E10–E14+ se společnou charakteristikou .6 na čtvrtém
místě)
. 8*Artropatie při jiných určených nemocech zařazených jinde
Artropatie při:
. erythema multiforme (L51.–+)
. erythema nodosum (L52+)
. sarkoidóze (D86.8+)
. Whippleově nemoci (K90.8+)
© WHO/ÚZIS ČR (Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR)‚ všechna práva vyhrazena‚ vytvořeno: 2018/3/7

 
 
 
 

Odkazy:

Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů
(ICD-10 ONLINE) - Czech

International Classification of Diseases
(ICD-10 ONLINE) - English

Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme
(ICD-10 ONLINE) - Deutsch