XIII. kapitola
NEMOCI SVALOVÉ A KOSTERNÍ SOUSTAVY
A POJIVOVÉ TKÁNĚ (M00–M99)
DORZOPATIE (M40–M54)
DEFORMUJÍCÍ DORZOPATIE (M40–M43)
M40Kyfóza a lordóza
[Lokalizační kód je uveden na začátku této podkapitoly]
Nepatří sem:kyfoskolióza (M41.–)
kyfóza a lordóza:
. vrozená (Q76.4)
. po výkonech (M96.–)
. 0Posturální (postojová) kyfóza
Nepatří sem:osteochodróza páteře (M42.–)
. 1Jiná sekundární kyfóza
. 2Jiná a neurčená kyfóza
. 3Syndrom plochých zad
. 4Jiná lordóza
Lordóza:
. získaná
. posturální – postojová
. 5Lordóza NS
M41Skolióza
[Lokalizační kód je uveden na začátku této podkapitoly]
Patří sem:kyfoskolióza
Nepatří sem:vrozená skolióza
. NS (Q67.5)
. způsobená vrozenou vadou kostí (Q76.3)
. posturální – postojová (Q67.5)
kyfoskoliotická nemoc srdce (I27.1)
po výkonech (M96.–)
. 0Dětská idiopatická skolióza
. 1Juvenilní idiopatická skolióza
Skolióza dospívajících
. 2Jiná idiopatická skolióza
. 3Torakogenní skolióza
. 4Nervově svalová skolióza
Skolióza druhotná po mozkové obrně‚ Friedreichově ataxii‚ poliomyelitidě a jiných
neuromuskulárních onemocněních
. 5Jiná druhotná skolióza
. 8Jiné formy skoliózy
. 9Skolióza NS
M42Osteochondróza páteře
[Lokalizační kód je uveden na začátku této podkapitoly]
Nepatří sem:posturální (postojová) kyfóza (M40.0)
. 0Juvenilní osteochondróza páteře
Calvéova nemoc
Scheuermannova nemoc
Nepatří sem:posturální (postojová) kyfóza (M40.0)
. 1Osteochondróza páteře dospělých
. 9Osteochondróza páteře NS
M43Jiné deformující dorzopatie
[Lokalizační kód je uveden na začátku této podkapitoly]
Nepatří sem:vrozená spondylóza a spondylolistéza (Q76.2)
hemivertebra (Q76.3–Q76.4)
Klippelův–Feilův syndrom (Q76.1)
lumbalizace a sakralizace (Q76.4)
platyspondylie (Q76.4)
spina bifida occulta (Q76.0)
zkřivení páteře při:
. osteoporóze (M80–M81)
. Pagetově nemoci kosti [osteitis deformans] (M88.–)
. 0Spondylolýza
. 1Spondylolistéza
. 2Jiná fúze páteře
Ankylóza kloubu páteře
Nepatří sem:ankylozující spondylitida (M45)
stav – artrodéza (umělé znehybnění) (Z98.1)
pseudoartróza po spojení nebo atrodéze (M96.0)
. 3Recidivující atlantoaxiální subluxace s myelopatií
. 4Jiná recidivující atlantoaxiální subluxace
. 5Jiná recidivující subluxace obratle
Nepatří sem:biomechanická poškození nezařazená jinde (M99.–)
. 6Tortikolis
Nepatří sem:tortikolis:
. vrozená (sternokleidomastoidální) (Q68.0)
. běžné poranění – viz poranění páteře podle krajin těla
. způsobená porodním poraněním (P15.2)
. psychogenní (F45.8)
. spastická (G24.3)
. 8Jiné určené deformující dorzopatie
Nepatří sem:kyfóza a lordóza (M40.–)
skolióza (M41.–)
. 9Deformující dorzopatie NS
Zkřivení páteře NS
© WHO/ÚZIS ČR (Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR)‚ všechna práva vyhrazena‚ vytvořeno: 2018/3/7

 
 
 
 

Odkazy:

Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů
(ICD-10 ONLINE) - Czech

International Classification of Diseases
(ICD-10 ONLINE) - English

Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme
(ICD-10 ONLINE) - Deutsch