XIII. kapitola
NEMOCI SVALOVÉ A KOSTERNÍ SOUSTAVY
A POJIVOVÉ TKÁNĚ (M00–M99)
DORZOPATIE (M40–M54)
SPONDYLOPATIE (M45–M49)
M45Ankylozující spondylitida
[Lokalizační kód je uveden na začátku této podkapitoly]
Revmatická artritida páteře
Nepatří sem:artropatie při Reiterově nemoci (M02.3)
Behçetova nemoc (M35.2)
juvenilní (ankylozující) spondylitida (M08.1)
M46Jiné zánětlivé spondylopatie
[Lokalizační kód je uveden na začátku této podkapitoly]
. 0Spinální entézopatie
Poruchy vazů a svalových úponů páteře
. 1Zánět kosti křížové a kyčelní (sakroiliitida) nezařazený jinde
. 2Osteomyelitida obratle
. 3Infekce meziobratlové ploténky (hnisavá)
K vyznačení infekčního agens lze použít dodatkový kód (B95–B97).
. 4Zánět meziobratlové ploténky (discitida) NS
. 5Jiné infekční spondylopatie
. 8Jiné určené zánětlivé spondylopatie
. 9Zánětlivá spondylopatie NS
M47Spondylóza
[Lokalizační kód je uveden na začátku této podkapitoly]
Patří sem:artróza nebo osteoartritida páteře degenerace kloubních plošek
. 0+Syndrom komprese přední spinální a vertebrální arterie (G99.2*)
. 1Jiná spondylóza s myelopatií
Spondylogenní komprese míchy+ (G99.2*)
Nepatří sem:subluxace obratle (M43.3–M43.5)
. 2Jiná spondylóza s radikulopatií
. 8Jiná spondylóza
Krční spondylóza bez myelopatie nebo radikulopatie
Lumbosakrální spondylóza
Hrudní spondylóza
. 9Spondylóza NS
M48Jiné spondylopatie
[Lokalizační kód je uveden na začátku této podkapitoly]
. 0Zúžení páteře
Kaudální stenóza
. 1Ankylozující hyperostóza [Forestierova]
Difuzní idiopatická kostní hyperostóza [DISH]
. 2Kissingova páteř
. 3Úrazová spondylopatie
. 4Zlomenina obratle z únavy
Námahová zlomenina obratle
. 5Zhroucení obratle nezařazené jinde
Zhroucení obratle NS
Klínovitý obratel NS
Nepatří sem:zhroucení obratle při osteoporóze (M80.–)
běžné poranění – viz poranění páteře podle krajin těla
. 8Jiné určené spondylopatie
Osifikace zadního podélného vazu
. 9Spondylopatie NS
M49*Spondylopatie při nemocech zařazených jinde
[Lokalizační kód je uveden na začátku této podkapitoly]
Nepatří sem:psoriatické a enteropatické artropatie (M07.–*M09.–*)
. 0*Tuberkulóza páteře (A18.0+)
Pottovo zkřivení
. 1*Brucelózní spondylitida (A23.–+)
. 2*Spondylitida způsobená enterobakteriemi (A01–A04+)
. 3*Spondylopatie při jiných infekčních a parazitárních nemocech zařazených jinde
Nepatří sem:neuropatická spondylopatie při tabes dorsalis (M49.4*)
. 4*Neuropatická spondylopatie
Neuropatická spondylopatie při:
. syringomyelii a syringobulbii (G95.0+)
. tabes dorsalis (A52.1+)
. 5*Zhroucení obratle při nemocech zařazených jinde
Metastatická zlomenina obratle (C79.5+)
. 8*Spondylopatie při jiných nemocech zařazených jinde
© WHO/ÚZIS ČR (Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR)‚ všechna práva vyhrazena‚ vytvořeno: 2018/3/7

 
 
 
 

Odkazy:

Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů
(ICD-10 ONLINE) - Czech

International Classification of Diseases
(ICD-10 ONLINE) - English

Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme
(ICD-10 ONLINE) - Deutsch