XIII. kapitola
NEMOCI SVALOVÉ A KOSTERNÍ SOUSTAVY
A POJIVOVÉ TKÁNĚ (M00–M99)
DORZOPATIE (M40–M54)
JINÉ DORZOPATIE (M50–M54)
Nepatří sem:běžné poranění – viz poranění páteře podle krajin těla
discitida NS (M46.4)
M50Onemocnění krčních meziobratlových plotének
Patří sem:onemocnění krčních meziobratlových plotének s bolestí krku – cervikalgií
onemocnění cervikotorakálních (krčně-hrudních) meziobratlových plotének
. 0+Onemocnění krční meziobratlové ploténky s myelopatií (G99.2*)
. 1Onemocnění krční meziobratlové ploténky s radikulopatií
Nepatří sem:brachiální radikulitida NS (M54.1)
. 2Jiný výhřez (posun) krční meziobratlové ploténky
. 3Jiná degenerace krční meziobratlové ploténky
. 8Jiná onemocnění krční meziobratlové ploténky
. 9Onemocnění krční meziobratlové ploténky NS
M51Onemocnění jiných meziobratlových plotének
Patří sem:onemocnění torakálních (hrudních)‚ torakolumbálních (hrudně-bederních)
a lumbosakrálních (bederně-křížových) plotének
. 0+Onemocnění lumbálních a jiných meziobratlových plotének s myelopatií (G99.2*)
. 1+Onemocnění lumbálních a jiných meziobratlových plotének s radikulopatií (G55.1*)
Ischias způsobený poruchou meziobratlové ploténky
Nepatří sem:lumbální radikulitida NS (M54.1)
. 2Jiný určený výhřez (posun) meziobratlové ploténky
Lumbago způsobené výhřezem (posunem) meziobratlové ploténky
. 3Jiná určená degenerace meziobratlové ploténky
. 4Schmorlovy uzly
. 8Jiná určená onemocnění meziobratlových plotének
. 9Onemocnění meziobratlové ploténky NS
M53Jiné dorzopatie nezařazené jinde
[Lokalizační kód je uveden na začátku této podkapitoly]
. 0Cervikokraniální syndrom
Syndrom zadního krčního sympatiku
. 1Cervikobrachiální syndrom
Nepatří sem:onemocnění krční meziobratlové ploténky (M50.–)
syndrom hrudního výhřezu (G54.0)
. 2Nestability páteře
. 3Sakrokokcygeální onemocnění nezařazená jinde
Kokcygodynie
. 8Jiné určené dorzopatie
. 9Dorzopatie NS
M54Dorzalgie
[Lokalizační kód je uveden na začátku této podkapitoly]
Nepatří sem:psychogenní bolest v zádech (F45.4)
. 0Panikulitida postihující krajiny krku a zad
Nepatří sem:panikulitida:
. NS (M79.3)
. lupoidní (L93.2)
. recidivující [Weberova–Christianova] (M35.6)
. 1Radikulopatie
Neuritida nebo radikulitida:
. brachiální NS
. lumbální NS
. lumbosakrální NS
. torakální NS
Radikulitida NS
Nepatří sem:neuralgie a neuritida NS (M79.2)
radikulopatie s(-e):
. onemocněním krčních meziobratlových plotének (M50.1)
. onemocněním lumbálních a jiných meziobratlových plotének (M51.1)
. spondylózou (M47.2)
. 2Cervikalgie
Nepatří sem:cervikalgie způsobená onemocněním krční meziobratlové ploténky (M50.–)
. 3Ischias
Nepatří sem:poškození sedacího nervu (G57.0)
ischias:
. způsobený onemocněním meziobratlové ploténky (M51.1)
. s lumbagem (M54.4)
. 4Lumbago s ischiasem
Nepatří sem:způsobené onemocněním meziobratlové ploténky (M51.1)
. 5Bolesti dolní části zad
Bederní bolest
Napětí v dolní části zad
Lumbago NS
Nepatří sem:lumbago:
. způsobené výhřezem (posunem) meziobratlové ploténky (M51.2)
. s ischiasem (M54.4)
. 6Bolest v hrudní páteři
Nepatří sem:bolest způsobená onemocněním meziobratlové ploténky (M51.–)
. 8Jiná dorzalgie
. 9Dorzalgie NS
Bolest v zádech NS
© WHO/ÚZIS ČR (Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR)‚ všechna práva vyhrazena‚ vytvořeno: 2018/3/7

 
 
 
 

Odkazy:

Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů
(ICD-10 ONLINE) - Czech

International Classification of Diseases
(ICD-10 ONLINE) - English

Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme
(ICD-10 ONLINE) - Deutsch