XIII. kapitola
NEMOCI SVALOVÉ A KOSTERNÍ SOUSTAVY
A POJIVOVÉ TKÁNĚ (M00–M99)
OSTEOPATIE A CHONDROPATIE (M80–M94)
PORUCHY HUSTOTY A STRUKTURY KOSTI (M80–M85)
M80Osteoporóza s patologickou zlomeninou
[Lokalizační kód je uveden na začátku této XIII. kapitoly]
Patří sem:osteoporotický zhroucený a klínovitý obratel
Nepatří sem:zhroucený obratel NS (M48.5)
patologická zlomenina NS (M84.4)
klínovitý obratel NS (M48.5)
. 0Postmenopauzální osteoporóza s patologickou zlomeninou
. 1Postovarektomická osteoporóza s patologickou zlomeninou
. 2Osteoporóza z nečinnosti s patologickou zlomeninou
. 3Pooperační malabsorpční osteoporóza s patologickou zlomeninou
. 4Osteoporóza způsobená léčivy s patologickou zlomeninou
K vyznačení léčiva lze použít dodatkový kód vnějších příčin (Kapitola XX.).
. 5Idiopatická osteoporóza s patologickou zlomeninou
. 8Jiná osteoporóza s patologickou zlomeninou
. 9Neurčená osteoporóza s patologickou zlomeninou
M81Osteoporóza bez patologické zlomeniny
[Lokalizační kód je uveden na začátku této XIII. kapitoly]
Nepatří sem:osteoporóza s patologickou zlomeninou (M80.–)
. 0Postmenopauzální osteoporóza
. 1Postovarektomická osteoporóza
. 2Osteoporóza z nečinnosti
Nepatří sem:Sudeckova atrofie (M89.0)
. 3Pooperační malabsorpční osteoporóza
. 4Osteoporóza způsobená léčivy
K vyznačení léčiva lze použít dodatkový kód vnějších příčin (Kapitola XX.).
. 5Idiopatická osteoporóza
. 6Lokalizovaná osteoporóza [Lequesneova]
Nepatří sem:Sudeckova atrofie (M89.0)
. 8Jiná osteoporóza
Stařecká osteoporóza
. 9Osteoporóza NS
M82*Osteoporóza při nemocech zařazených jinde
[Lokalizační kód je uveden na začátku této XIII. kapitoly]
. 0*Osteoporóza při mnohočetné myelomatóze (C90.0+)
. 1*Osteoporóza při endokrinních poruchách (E00–E34+)
. 8*Osteoporóza při jiných nemocech zařazených jinde
M83Osteomalacie dospělých
[Lokalizační kód je uveden na začátku této XIII. kapitoly]
Nepatří sem:osteomalacie:
. dětská a juvenilní (E55.0)
. vitamin D – rezistentní (E83.3)
ledvinná osteodystrofie (N25.0)
křivice (aktivní) (E55.0)
. následky (E64.3)
. vitamin D – rezistentní (E83.3)
. 0Osteomalacie v šestinedělí
. 1Stařecká osteomalacie
. 2Osteomalacie dospělých způsobená malabsorpcí
Pooperační malabsorpční osteomalacie u dospělých
. 3Osteomalacie dospělých způsobená podvýživou
. 4Hliníková kostní nemoc
. 5Jiná osteomalacie u dospělých způsobená léčivy
K vyznačení léčiva lze použít dodatkový kód vnějších příčin (Kapitola XX.).
. 8Jiná osteomalacie dospělých
. 9Osteomalacie dospělých NS
M84Poruchy soudržnosti (kontinuity) kosti
[Lokalizační kód je uveden na začátku této XIII. kapitoly]
. 0Špatné spojení (kostí) po zlomenině
. 1Nespojení kostí po zlomenině [pseudoarthrosis] – pakloub
Nepatří sem:pseudoartróza po spojení nebo artrodéze (M96.0)
. 2Prodloužené spojování (kostí) po zlomenině
. 3Zlomenina z námahy nezařazená jinde
Zlomenina z přetížení (námahy) NS
Nepatří sem:námahová zlomenina obratle (M48.4)
. 4Patologická zlomenina nezařazená jinde
Patologická zlomenina NS
Nepatří sem:patologická zlomenina při osteoporóze (M80.–)
zhroucení obratle nezařazené jinde (M48.5)
. 8Jiné poruchy kontinuity kosti
. 9Poruchy kontinuity kosti NS
M85Jiné poruchy hustoty a struktury kosti
[Lokalizační kód je uveden na začátku této XIII. kapitoly]
Nepatří sem:osteogenesis imperfecta (Q78.0)
osteopetróza (Q78.2)
osteopoikilóza (Q78.8)
polyostotická firbózní dysplázie (Q78.1)
. 0Fibrózní dysplázie (jedné kosti)
Nepatří sem:fibrózní dysplázie čelisti (K10.8)
. 1Kostní fluoróza
. 2Hyperostóza lebky
. 3Osteitis condensans
. 4Solitární kostní cysta
Nepatří sem:solitární cysta čelisti (K09.1–K09.2)
. 5Aneuryzmatická kostní cysta
Nepatří sem:aneuryzmatická cysta čelisti (K09.2)
. 6Jiná cysta kosti
Nepatří sem:cysta čelisti nezařazená jinde (K09.1–K09.2)
osteitis fibrosa cystica generalisata (von Recklinghausenova nemoc kosti)
(E21.0)
. 8Jiné určené poruchy hustoty a struktury kosti
Hyperostóza kostí‚ mimo lebku
Osteoskleróza získaná
Nepatří sem:difuzní idiopatická kostní hyperostóza [DISH] (M48.1)
osteoskleróza:
. vrozená (Q77.4)
. myelofibróza (D75.8)
. 9Porucha hustoty a struktury kosti NS
© WHO/ÚZIS ČR (Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR)‚ všechna práva vyhrazena‚ vytvořeno: 2018/3/7

 
 
 
 

Odkazy:

Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů
(ICD-10 ONLINE) - Czech

International Classification of Diseases
(ICD-10 ONLINE) - English

Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme
(ICD-10 ONLINE) - Deutsch