XIV. kapitola
NEMOCI MOČOVÉ A POHLAVNÍ SOUSTAVY
(N00–N99)
TUBULO-INTERSTICIÁLNÍ NEMOCI LEDVIN (N10–N16)
Patří sem:pyelonefritida
Nepatří sem:pyeloureteritis cystica (N28.8)
Použijte dodatkový kód‚ je-li třeba‚ k identifikaci přidruženého chronického onemocnění ledvin (N18.–).
N10Akutní tubulo-intersticiální nefritida
Akutní:
. infekční intersticiální nefritida
. pyelitida
. pyelonefritida
K vyznačení infekčního agens lze použít dodatkový kód (B95–B97).
N11Chronická tubulo-intersticiální nefritida
Patří sem:chronická:
. infekční intersticiální nefritida
. pyelitida
. pyelonefritida
K vyznačení infekčního agens lze použít dodatkový kód (B95–B97).
. 0Neobstrukční chronická pyelonefritida spojená s refluxem
(Chronická) pyelonefritida spojená s (vezikouretrálním) refluxem
Nepatří sem:vezikouretrální reflux NS (N13.7)
. 1Chronická obstrukční pyelonefritida
(Chronická) pyelonefritida spojená s:
. anomálií pelviureterálního spojení‚ pyeloureterálního
spojení‚ močovodu
. kličkou
. obstrukcí
. strikturou
Nepatří sem:kalkulózní pyelonefritida (N20.9)
obstrukční uropatie (N13.–)
. 8Jiná chronická tubulo-intersticiální nefritida
Neobstrukční chronická pyelonefritida NS
. 9Chronická tubulo-intersticiální nefritida NS
Chronická:
. intersticiální nefritida NS
. pyelitida NS
. pyelonefritida NS
N12Tubulo-intersticiální nefritida‚ neurčená jako akutní nebo chronická
Intersticiální nefritida NS
Pyelitida NS
Pyelonefritida NS
Nepatří sem:kalkulózní pyelonefritida (N20.9)
N13Obstrukční a refluxní uropatie
Nepatří sem:kámen ledviny a močovodu bez hydronefrózy (N20.–)
vrozené obstrukční defekty ledvinné pánvičky a močovodu (Q62.0–Q62.3)
obstrukční pyelonefritida (N11.1)
. 0Hydronefróza s obstrukcí pelviureterálního spojení
Nepatří sem:s infekcí (N13.6)
. 1Hydronefróza se strikturou ureteru nezařazená jinde
Nepatří sem:s infekcí (N13.6)
. 2Hydronefróza s obstrukcí kamenem v ledvině a močovodu
Nepatří sem:s infekcí (N13.6)
. 3Jiná a neurčená hydronefróza
Nepatří sem:s infekcí (N13.6)
. 4Hydroureter
Nepatří sem:s infekcí (N13.6)
. 5Klička a striktura ureteru bez hydronefrózy
Nepatří sem:s infekcí (N13.6)
. 6Pyonefróza
Stavy uvedené v N13.0–N13.5 s infekcí
Obstrukční uropatie s infekcí
K vyznačení infekčního agens lze použít dodatkový kód (B95–B97).
. 7Uropatie spojená s vezikouretrálním refluxem
Vezikouretrální reflux:
. NS
. se zjizvením
Nepatří sem:pyelonefritida spojená s refluxem (N11.0)
. 8Jiná obstrukční a refluxní uropatie
. 9Obstrukční a refluxní uropatie NS
Obstrukce močového ústrojí NS
N14Tubulo-intersticiální a tubulární onemocnění způsobené léčivy a těžkými kovy
K vyznačení toxického agens lze použít dodatkový kód vnějších příčin (Kapitola XX.).
. 0Nefropatie po analgezii
. 1Nefropatie způsobená jinými léky‚ léčivy‚ návykovými a biologickými látkami
. 2Nefropatie způsobená neurčeným lékem‚ léčivem‚ návykovou nebo biologickou látkou
. 3Nefropatie způsobená těžkými kovy
. 4Toxická nefropatie nezařazená jinde
N15Jiná tubulo-intersticiální onemocnění ledvin
. 0Balkánská nefropatie
Balkánská endemická nefropatie
. 1Ledvinný a perinefrický absces
. 8Jiná určená tubulo-intersticiální onemocnění ledvin
. 9Tubulo-intersticiální onemocnění ledvin NS
Infekce ledvin NS
Nepatří sem:infekce močového ústrojí NS (N39.0)
N16*Tubulo-intersticiální poruchy ledvin při nemocech zařazených jinde
. 0*Tubulo-intersticiální poruchy ledvin při infekčních a parazitárních nemocech zařazených
jinde
Tubulo-intersticiální poruchy ledvin při:
. brucelóze (A23.–+)
. záškrtu (A36.8+)
. salmonelové infekci (A02.2+)
. septikemii (A40–A41+)
. toxoplazmóze (B58.8+)
. 1*Tubulo-intersticiální poruchy ledvin při novotvarech
Tubulo-intersticiální poruchy ledvin při:
. leukemii (C91–C95+)
. lymfomu (C81–C85+C96.–+)
. mnohočetném myelomu (C90.0+)
. 2*Tubulo-intersticiální poruchy ledvin při krevních onemocněních a poruchách imunity
Tubulo-intersticiální poruchy ledvin při:
. smíšené kryoglobulinemii (D89.1+)
. sarkoidóze (D86.–+)
. 3*Tubulo-intersticiální poruchy ledvin při poruchách přeměny látek
Tubulo-intersticiální poruchy ledvin při:
. cystinóze (E72.0+)
. poruchách ukládání glykogenu (E74.0+)
. Wilsonově nemoci (E83.0+)
. 4*Tubulo-intersticiální poruchy ledvin při systémových onemocněních pojivové tkáně
Tubulo-intersticiální poruchy ledvin při:
. sicca syndromu [Sjögrenově] (M35.0+)
. systémovém lupus erythematodes (M32.1+)
. 5*Tubulo-intersticiální poruchy ledvin při rejekci (odmítnutní) transplantátu (T86.–+)
. 8*Tubulo-intersticiální poruchy ledvin při jiných nemocech zařazených jinde
© WHO/ÚZIS ČR (Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR)‚ všechna práva vyhrazena‚ vytvořeno: 2018/3/7

 
 
 
 

Odkazy:

Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů
(ICD-10 ONLINE) - Czech

International Classification of Diseases
(ICD-10 ONLINE) - English

Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme
(ICD-10 ONLINE) - Deutsch