XIV. kapitola
NEMOCI MOČOVÉ A POHLAVNÍ SOUSTAVY
(N00–N99)
SELHÁNÍ LEDVIN (N17–N19)
K vyznačení zevní příčiny lze použít dodatkový kód vnějších příčin (Kapitola XX.).
Nepatří sem:vrozené selhání ledvin (P96.0)
tubulo-intersticiální a tubulární poškození způsobené léčivy a těžkými kovy (N14.–)
extrarenální uremie (R39.2)
hemolyticko-uremický syndrom (D59.3)
hepatorenální syndrom (K76.7)
. poporodní (O90.4)
prerenální uremie (R39.2)
selhání ledvin:
. komplikující potrat nebo mimoděložní těhotenství nebo mola hydatidosa (O00–O07O08.4)
. poporodní (O90.4)
. pooperační (N99.0)
N17Akutní selhání ledvin
Patří sem:akutní poškození ledvin
. 0Akutní selhání ledvin s tubulární nekrózou
Tubulární nekróza:
. NS
. akutní
. ledvin
. 1Akutní selhání ledvin s akutní kortikální nekrózou
Kortikální nekróza:
. NS
. akutní
. ledvin
. 2Akutní selhání ledvin s medulární nekrózou
Medulární (papilární) nekróza:
. NS
. akutní
. ledvin
. 8Jiné akutní selhání ledvin
. 9Akutní selhání ledvin NS
N18Chronické onemocnění ledvin
Patří sem:chronické selhání ledvin
Použijte dodatkový kód‚ je-li potřeba‚ k vyznačení základní příčiny.
Použijte dodatkový kód‚ je-li potřeba‚ k vyznačení přítomnosti hypertenze.
. 1Chronické onemocnění ledvin‚ stadium 1
Poškození ledvin s normální či zvýšenou glomerulární filtrací (GFR nad 90 ml/min)
. 2Chronické onemocnění ledvin‚ stadium 2
Poškození ledvin s mírně sníženou glomerulární filtrací (GFR 60-89 ml/min)
. 3Chronické onemocnění ledvin‚ stadium 3
Poškození ledvin se středně sníženou glomerulární filtrací (GFR 30-59 ml/min)
. 4Chronické onemocnění ledvin‚ stadium 4
Poškození ledvin se závažně sníženou glomerulární filtrací (GFR 15-29 ml/min)
. 5Chronické onemocnění ledvin‚ stadium 5
Konečné stádium onemocnění ledvin:
. NS
. bez dialýzy nebo transplantace
. na dialýze
. selhání alotransplantátu
Renální retinitida+ (H32.8*)
Uremická:
. apoplexie+ (I68.8*)
. demence+ (F02.8*)
. neuropatie+ (G63.8*)
. paralýza+ (G99.8*)
. perikarditida+ (I32.8*)
. 9Chronické onemocnění ledvin NS
Chronické poškození ledvin
Chronická uremie NS
Difuzní sklerotizující glomerulonefritida NS
N19Neurčené selhání ledvin
Renální insuficience NS
Uremie NS
Nepatří sem:uremie novorozence (P96.0)
selhání ledvin způsobené hypertenzí (I12.0)
© WHO/ÚZIS ČR (Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR)‚ všechna práva vyhrazena‚ vytvořeno: 2018/3/7

 
 
 
 

Odkazy:

Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů
(ICD-10 ONLINE) - Czech

International Classification of Diseases
(ICD-10 ONLINE) - English

Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme
(ICD-10 ONLINE) - Deutsch