XIV. kapitola
NEMOCI MOČOVÉ A POHLAVNÍ SOUSTAVY
(N00–N99)
JINÉ NEMOCI MOČOVÉ SOUSTAVY (N30–N39)
Nepatří sem:močové infekce (komplikující):
. potrat nebo mimoděložní těhotenství nebo mola hydatidosa (O00–O07O08.8)
. těhotenství‚ porod a šestinedělí (O23.–O75.3O86.2)
. s urolitiázou (N20–N23)
N30Zánět močového měchýře (cystitida)
Lze použít dodatkový kód k vyznačení infekčního agens (B95–B97) nebo k vyznačení
vyvolávajícího zevního činitele (Kapitola XX.).
Nepatří sem:prostatocystitida (N41.3)
. 0Akutní cystitida
Nepatří sem:postiradiační cystitida (N30.4)
trigonitida (N30.3)
. 1Intersticiální cystitida (chronická)
. 2Jiná chronická cystitida
. 3Trigonitida
Uretrotrigonitida
. 4Postiradiační cystitida
. 8Jiná cystitida
Absces močového měchýře
. 9Cystitida NS
N31Nervově svalová dysfunkce močového měchýře nezařazená jinde
Nepatří sem:dysfunkce měchýře při nespecifikované míšní poruše (G95.8)
dysfunkce měchýře při míšní lézi (G95.8)
neurogenní měchýř způsobený syndromem kaudy (G83.4)
inkontinence moči:
. NS (R32)
. určená (N39.3–N39.4)
. 0Dráždivý neuropatický měchýř nezařazený jinde
. 1Reflexní neuropatický měchýř nezařazený jinde
. 2Ochablý neuropatický měchýř nezařazený jinde
Neuropatický měchýř:
. atonický (senzitivní)(motorický)
. autonomní
. nereflexní
. 8Jiná nervově svalová dysfunkce močového měchýře
. 9Nervově svalová dysfunkce močového měchýře NS
Neurogenní dysfunkce měchýře NS
N32Jiné poruchy močového měchýře
Nepatří sem:kámen v močovém měchýři (N21.0)
cystokéla (N81.1)
hernie nebo prolaps močového měchýře u ženy (N81.1)
. 0Obstrukce hrdla močového měchýře
Stenóza hrdla močového měchýře (získaná)
. 1Píštěl mezi močovým měchýřem a střevem
Vezikorektální píštěl
. 2Píštěl močového měchýře nezařazená jinde
Nepatří sem:píštěl mezi močovým měchýřem a ženskými pohlavními orgány (N82.0–N82.1)
. 3Divertikl močového měchýře
Divertikulitida močového měchýře
Nepatří sem:kámen v divertiklu močového měchýře (N21.0)
. 4Ruptura močového měchýře‚ neúrazová
. 8Jiná určená onemocnění močového měchýře
Měchýř:
. kalcifikovaný
. kontrahovaný
. hyperaktivní
. 9Onemocnění močového měchýře NS
N33*Poruchy močového měchýře při nemocech zařazených jinde
. 0*Tuberkulózní cystitida (A18.1+)
. 8*Poruchy močového měchýře při jiných nemocech zařazených jinde
Porucha močového měchýře při schistozomóze a bilharzióze (B65.–+)
N34Zánět močové trubice (uretritida) a uretrální syndrom
K vyznačení infekčního agens lze použít dodatkový kód (B95–B97).
Nepatří sem:Reiterova nemoc (M02.3)
uretritida při infekci přenášené převážně sexuálním způsobem (A50–A64)
uretrotrigonitida (N30.3)
. 0Absces uretry
Absces:
. Cowperovy žlázy
. Littréovy žlázy
. periuretrální
. uretrální (žlázy)
Nepatří sem:karunkula močové trubice (N36.2)
. 1Nespecifická uretritida
Uretritida:
. negonokoková
. nevenerická
. 2Jiná uretritida
Zánět vchodové části uretry
Vřed uretry (vchodu)
Uretritida:
. NS
. postmenopauzální
. 3Uretrální syndrom NS
N35Zúžení močové trubice – striktura uretry [strictura urethrae]
Nepatří sem:striktura uretry po výkonu (N99.1)
. 0Poúrazová striktura uretry
Striktura uretry jako následek:
. porodu
. poranění
. 1Poinfekční striktura uretry nezařazená jinde
. 8Jiná striktura uretry
. 9Striktura uretry NS
Stenotické zevní ústí močové trubice NS
N36Jiná onemocnění močové trubice
. 0Píštěl močové trubice
Via falsa urethrae
Píštěl:
. uretroperineální
. uretrorektální
. močová NS
Nepatří sem:píštěl:
. uretroskrotální (N50.8)
. uretrovaginální (N82.1)
. 1Divertikl močové trubice
. 2Karunkula močové trubice
. 3Výhřez sliznice močové trubice
Prolaps uretry
Uretrokéla u muže
Nepatří sem:uretrokéla:
. vrozená (Q64.7)
. u ženy (N81.0)
. 8Jiná určená onemocnění močové trubice
. 9Onemocnění močové trubice NS
N37*Onemocnění močové trubice při nemocech zařazených jinde
. 0*Uretritida při nemocech zařazených jinde
Kandidová uretritida (B37.4+)
. 8*Jiná onemocnění močové trubice při nemocech zařazených jinde
N39Jiná onemocnění močové soustavy
Nepatří sem:hematurie:
. NS (R31)
. recidivující a přetrvávající (N02.–)
. s určeným morfologickým poškozením (N02.–)
proteinurie NS (R80)
. 0Infekce močového ústrojí neurčené lokalizace
K vyznačení infekčního agens lze použít dodatkový kód (B95–B97).
. 1Přetrvávající proteinurie NS
Nepatří sem:komplikuje-li těhotenství‚ porod a šestinedělí (O11–O15)
s určeným morfologickým poškozením (N06.–)
. 2Ortostatická proteinurie NS
Nepatří sem:s určeným morfologickým poškozením (N06.–)
. 3Stresová inkontinence
K vyznačení svalové hyperaktivity měchýře nebo detruzoru použijte dodatkového kódu (N32.8).
. 4Jiná určená inkontinence moči
K vyznačení svalové hyperaktivity měchýře nebo detruzoru použijte dodatkového kódu (N32.8).
Paradoxní ischurie inkontinence
Reflexní
Urgentní
Nepatří sem:enuréza NS (R32)
inkontinence moči:
. NS (R32)
. neorganického původu (F98.0)
. 8Jiné určené poruchy močové soustavy
. 9Poruchy močové soustavy NS
© WHO/ÚZIS ČR (Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR)‚ všechna práva vyhrazena‚ vytvořeno: 2018/3/7

 
 
 
 

Odkazy:

Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů
(ICD-10 ONLINE) - Czech

International Classification of Diseases
(ICD-10 ONLINE) - English

Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme
(ICD-10 ONLINE) - Deutsch