XIV. kapitola
NEMOCI MOČOVÉ A POHLAVNÍ SOUSTAVY
(N00–N99)
NEMOCI PRSU (N60–N64)
Nepatří sem:onemocnění prsu spojené s porodem (O91–O92)
N60Nezhoubná dysplázie prsu
Patří sem:fibrocystická mastopatie
. 0Solitární cysta prsu
Cysta prsu
. 1Difuzní cystická mastopatie
Cystický prs
Nepatří sem:s epitelovou proliferací (N60.3)
. 2Fibroadenóza prsu
Nepatří sem:fibroadenom prsu (D24)
. 3Fibroskleróza prsu
Cystická mastopatie s epitelovou proliferací
. 4Rozšíření mléčného vývodu
. 8Jiná nezhoubná dysplázie prsu
. 9Nezhoubná dysplázie prsu NS
N61Zánětlivá onemocnění prsu
Absces (akutní)(chronický)(ne v šestinedělí):
. areoly
. prsu
Karbunkl prsu
Mastitida (akutní)(subakutní)(ne v šestinedělí):
. NS
. infekční
Nepatří sem:novorozenecká infekční mastitida (P39.0)
N62Hypertrofie prsu
Gynekomastie
Hypertrofie prsu:
. NS
. masivní pubertální
N63Neurčitá bulka v prsu
Uzlík(y) NS‚ v prsu
N64Jiná onemocnění prsu
. 0Trhlina nebo píštěl bradavky
. 1Tuková nekróza prsu
(Segmentální) tuková nekróza prsu
. 2Atrofie prsu
. 3Galaktorea nesdružená s porodem
. 4Mastodynie
. 5Jiné příznaky a symptomy v prsu
Indurace prsu
Zatvrdlina prsu
Výtok z bradavky
Stažení (retrakce) bradavky
. 8Jiná určená onemocnění prsu
Galaktokéla
Subinvoluce prsu (postlaktační)
. 9Onemocnění prsu NS
© WHO/ÚZIS ČR (Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR)‚ všechna práva vyhrazena‚ vytvořeno: 2018/3/7

 
 
 
 

Odkazy:

Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů
(ICD-10 ONLINE) - Czech

International Classification of Diseases
(ICD-10 ONLINE) - English

Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme
(ICD-10 ONLINE) - Deutsch