XIV. kapitola
NEMOCI MOČOVÉ A POHLAVNÍ SOUSTAVY
(N00–N99)
NEZÁNĚTLIVÁ ONEMOCNĚNÍ ŽENSKÉHO POHLAVNÍHO ÚSTROJÍ (N80–N98)
N80Endometrióza
. 0Endometrióza dělohy
Adenomyóza
. 1Endometrióza vaječníku
Sampsonova cysta
. 2Endometrióza vejcovodu
. 3Endometrióza pánevní pobřišnice
. 4Endometrióza rektovaginální přepážky a pochvy
. 5Endometrióza střeva
. 6Endometrióza v jizvě kůže
. 8Jiná endometrióza
Endometrióza hrudníku
. 9Endometrióza NS
N81Výhřez (prolaps) ženských pohlavních orgánů
Nepatří sem:výhřez ženských pohlavních orgánů komplikující porod (O34.5)
výhřez a kýla vaječníku a vejcovodu (N83.4)
výhřez poševní stěny po hysterektomii (N99.3)
. 0Ženská uretrokéla
Nepatří sem:vrozená (Q64.7)
uretrokéla s:
. cystokélou (N81.1)
. výhřezem dělohy (N81.2–N81.4)
. 1Cystokéla
Cystokéla s uretrokélou
Výhřez (přední) poševní (stěny) NS
Nepatří sem:cystokéla s výhřezem dělohy (N81.2–N81.4)
. 2Neúplný výhřez dělohy a pochvy
Výhřez hrdla děložního NS
Výhřez dělohy:
. prvního stupně
. druhého stupně
. 3Úplný výhřez dělohy a pochvy
Procidentia (uteri) NS
Výhřez dělohy třetího stupně
. 4Výhřez dělohy a pochvy NS
Výhřez dělohy NS
. 5Poševní enterokéla
Nepatří sem:enterokéla s prolapsem dělohy (N81.2–N81.4)
. 6Rektokéla
Výhřez zadní poševní stěny
Nepatří sem:výhřez rekta (K62.3)
rektokéla s výhřezem dělohy (N81.2–N81.4)
. 8Jiný výhřez ženských pohlavních orgánů
Nedostatečnost perinea
Stará lacerace svalů dna pánevního
. 9Výhřez ženských pohlavních orgánů NS
N82Píštěle postihující ženské pohlavní ústrojí
Nepatří sem:píštěle vesikointestinální (N32.1)
. 0Píštěl vezikovaginální
. 1Jiné píštěle mezi močovým a pohlavním ústrojím u ženy
Fistula:
. cervicovesicalis
. ureterovaginalis
. urethrovaginalis
. uteroureterica
. uterovesicalis
. 2Píštěl z pochvy do tenkého střeva
. 3Píštěl z pochvy do tlustého střeva
Rektovaginální píštěl
. 4Jiné píštěle mezi střevním traktem a ženskými pohlavními orgány
Fistula intestinouterina
. 5Píštěle mezi ženským pohlavním ústrojím a kůží
Píštěl:
. mezi dělohou a břišní stěnou
. vaginoperineální
. 8Jiné píštěle ženského pohlavního ústrojí
. 9Píštěle ženského pohlavního ústrojí NS
N83Nezánětlivá onemocnění vaječníku‚ vejcovodu a širokého vazu
Nepatří sem:hydrosalpinx (N70.1)
endometriózní cysty ovaria (Sampsonovy) (N80.1)
. 0Folikulární cysta vaječníku
Cysta Graafova folikulu
Hemoragická folikulární cysta (vaječníku)
. 1Cysta žlutého tělíska
Hemoragická cysta – žlutého tělíska – corporis lutei
. 2Jiné a neurčené cysty vaječníku
Retenční cysta vaječníku
Prostá cysta
Nepatří sem:cysta vaječníku:
. vývojová (Q50.1)
. nádorová (D27)
polycystické vaječníky (E28.2)
. 3Získaná atrofie vaječníku a vejcovodu
. 4Výhřez a kýla vaječníku a vejcovodu
. 5Torze vaječníku‚ stopky vaječníku a vejcovodu
Torze:
. přídatného vejcovodu – tubae accessoriae
. hydatidy Morgagniho
. 6Hematosalpinx
Nepatří sem:hematosalpinx‚ je-li přítomen(-na):
. hematokolpos (N89.7)
. hematometra (N85.7)
. 7Hematom širokého vazu
. 8Jiná nezánětlivá onemocnění vaječníku‚ vejcovodu a širokého vazu
Syndrom roztržení širokého vazu [Allenův–Mastersův]
. 9Nezánětlivé onemocnění vaječníku‚ vejcovodu a širokého vazu NS
N84Polyp ženského pohlavního ústrojí
Nepatří sem:adenomatózní polyp (D28.–)
placentární polyp (O90.8)
. 0Polyp těla děložního
Polyp:
. endometria
. dělohy NS
Nepatří sem:polypoidní hyperplázie endometria (N85.0)
. 1Polyp hrdla děložního
Mukózní polyp hrdla děložního
. 2Polyp pochvy
. 3Polyp vulvy
Polyp labii
. 8Polyp jiných částí ženského pohlavního ústrojí
. 9Polyp ženského pohlavního ústrojí NS
N85Jiné nezánětlivé poruchy dělohy s výjimkou hrdla děložního
Nepatří sem:endometrióza (N80.–)
zánětlivé nemoci dělohy (N71.–)
nezánětlivé poruchy hrdla děložního vyjma malpozice (N86–N88)
polyp těla děložního (N84.0)
výhřez dělohy (N81.–)
. 0Dysfunkční hyperplastické endometrium
Glandulární hyperplázie endometria
Hyperplázie endometria:
. NS
. cystická
. glandulárně-cystická
. polypoidní
. 1Adenomatózní hyperplázie endometria
Atypická hyperplázie endometria (adenomatózní)
. 2Hypertrofie dělohy
Objemná nebo zvětšená děloha
Nepatří sem:hypertrofie dělohy v šestinedělí (O90.8)
. 3Subinvoluce dělohy
Nepatří sem:subinvoluce dělohy v šestinedělí (O90.8)
. 4Odchylná poloha dělohy
Hyperanteverze dělohy
Retroflexe
Retroverze
Nepatří sem:komplikující těhotenství nebo porod (O34.5O65.5)
. 5Inverze dělohy
Nepatří sem:běžné porodní poranění (O71.2)
poporodní inverze dělohy (O71.2)
. 6Nitroděložní srůsty
. 7Hematometra
Hematosalpinx s hematometrou
Nepatří sem:hematometra s nahromaděním krve v pochvě (hematocolpos) (N89.7)
. 8Jiná určená nezánětlivá onemocnění dělohy
Atrofie dělohy získaná
Fibróza dělohy NS
Ashermanův syndrom
. 9Nezánětlivá onemocnění dělohy NS
Porucha dělohy NS
N86Eroze a ektropium hrdla děložního
Dekubitální (trofický) vřed hrdla děložního
Everze
Nepatří sem:s cervicitidou (N72)
N87Dysplázie hrdla děložního
Nepatří sem:karcinom in situ hrdla děložního (D06.–)
. 0Mírná cervikální dysplázie
Cervikální intraepitelová neoplázie [CIN]‚ stupeň I
Intraepiteliální změny dlaždicových buněk nízkého stupně závažnosti [LSIL]
. 1Střední cervikální dysplázie
Cervikální intraepitelová neoplázie [CIN]‚ stupeň II
. 2Těžká cervikální dysplázie nezařazená jinde
Těžká cervikální dysplázie NS
Nepatří sem:cervikální intraepitelová neoplázie [CIN]‚ stupeň III‚ s nebo bez zmínky o těžké
dysplázii (D06.–)
. 9Dysplázie hrdla děložního NS
N88Jiná nezánětlivá onemocnění hrdla děložního
Nepatří sem:zánětlivé nemoci hrdla děložního (N72)
polyp hrdla děložního (N84.1)
. 0Leukoplakie hrdla děložního
. 1Stará lacerace hrdla děložního
Adheze hrdla děložního
Nepatří sem:běžné porodní poranění (O71.3)
. 2Striktura nebo stenóza hrdla děložního
Nepatří sem:komplikující porod (O65.5)
. 3Inkompetence hrdla děložního
Vyšetření a péče při (podezření na) cervikální inkompetenci u netěhotné ženy
Nepatří sem:postihující plod nebo novorozence (P01.0)
komplikující těhotenství (O34.3)
. 4Hypertrofické prodloužení hrdla děložního
Elongatio cervicis uteri
. 8Jiná určená nezánětlivá onemocnění hrdla děložního
Nepatří sem:běžné porodní poranění (O71.3)
. 9Nezánětlivé onemocnění hrdla děložního NS
N89Jiná nezánětlivá onemocnění pochvy
Nepatří sem:karcinom in situ pochvy (D07.2)
zánět pochvy (N76.–)
stařecká (atrofická) vaginitida (N95.2)
trichomonádová leukorea (A59.0)
. 0Mírná vaginální dysplázie
Vaginální intraepitelová neoplázie [VAIN]‚ stupeň I.
. 1Střední vaginální dysplázie
Vaginální intraepitelová neoplázie [VAIN]‚ stupeň II.
. 2Těžká vaginální dysplázie nezařazená jinde
Těžká dysplázie pochvy NS
Nepatří sem:vaginální intraepitelová neoplázie [VAIN] stupeň III.‚ s nebo bez zmínky o těžké
dysplázii (D07.2)
. 3Dysplázie pochvy NS
. 4Leukoplakie pochvy
. 5Striktura a atrezie pochvy
Poševní:
. adheze srůsty
. stenóza
Nepatří sem:pooperační srůsty pochvy (N99.2)
. 6Těsný hymenální prstenec
Rigidní hymen
Těsný introitus
Nepatří sem:neperforovaný hymen (Q52.3)
. 7Hematokolpos
Hematokolpos s hematometrou nebo hematosalpinxem
. 8Jiná určená nezánětlivá onemocnění pochvy
Leukorea NS
Stará poševní lacerace
Vřed pochvy po pessaru
Nepatří sem:běžné porodní poranění (O70.–O71.4O71.7–O71.8)
stará lacerace svalů dna pánevního (N81.8)
. 9Nezánětlivé onemocnění pochvy NS
N90Jiná nezánětlivá onemocnění vulvy a hráze – perinea
Nepatří sem:karcinom in situ vulvy (D07.1)
běžné porodní poranění (O70.–O71.7–O71.8)
zánět vulvy (N76.–)
. 0Mírná vulvární dysplázie
Vulvární intraepitelová neoplázie [VIN]‚ stupeň I
. 1Střední vulvární dysplázie nezařazená jinde
Vulvární intraepitelová neoplázie [VIN]‚ stupeň II
. 2Těžká vulvární dysplázie nezařazená jinde
Těžká vulvární dysplázie NS
Nepatří sem:vulvární intraepitelová neoplázie [VIN]‚ stupeň Ill‚ s nebo bez zmínky o těžké
dysplázii (D07.1)
. 3Dysplázie vulvy NS
. 4Leukoplakie vulvy
Dystrofie vulvy
Krauróza
. 5Atrofie vulvy
Stenóza vulvy
. 6Hypertrofie vulvy
Hypertrofie labií
. 7Vulvární cysta
. 8Jiná určená nezánětlivá onemocnění vulvy a hráze
Srůsty (adheze) vulvy
Hypertrofie poštěváčku
. 9Nezánětlivé onemocnění vulvy a hráze NS
N91Chybějící‚ slabá a málo častá menstruace
Nepatří sem:ovariální dysfunkce (E28.–)
. 0Primární amenorea
Selhání začátku menstruačního cyklu v pubertě
. 1Sekundární amenorea
Chybění menstruace u ženy‚ která již dříve menstruovala
. 2Amenorea NS
Absence menstruace NS
. 3Primární oligomenorea
Menstruace od začátku slabá nebo málo častá
. 4Sekundární oligomenorea
Slabá a málo častá menstruace u ženy‚ s dříve normálními menstruacemi
. 5Oligomenorea NS
Hypomenorea NS
N92Nadměrná‚ častá a nepravidelná menstruace
Nepatří sem:postmenopauzální krvácení (N95.0)
. 0Nadměrná a častá menstruace s pravidelným cyklem
Těžké periody NS
Menoragie NS
Polymenorea
. 1Nadměrná a častá menstruace s nepravidelným cyklem
Nepravidelné intermenstruální krvácení
Nepravidelné‚ zkrácené intervaly mezi menstruálním
krvácením
Menometroragie
Metroragie
. 2Nadměrná menstruace v pubertě
Nadměrné krvácení spojené se začátkem menstruačních period
Pubertální menoragie
Pubertální krvácení
. 3Ovulační krvácení
Pravidelné mezimenstruální krvácení
. 4Nadměrné krvácení v období před menopauzou
Menoragie nebo metroragie:
. klimakterická
. menopauzální
. preklimakterická
. premenopauzální
. 5Jiná určená nepravidelná menstruace
. 6Nepravidelná menstruace NS
Nepravidelné:
. krvácení NS
. periody NS
Nepatří sem:nepravidelná menstruace s:
. prodlouženými intervaly nebo slabým krvácením (N91.3–N91.5)
. zkrácenými intervaly nebo nadměrným krvácením (N92.1)
N93Jiné abnormální děložní a poševní krvácení
Nepatří sem:novorozenecké poševní krvácení (P54.6)
pseudomenstruace (P54.6)
. 0Postkoitální krvácení‚ kontaktní krvácení
. 8Jiné určené abnormální děložní a poševní krvácení
Dysfunkční nebo funkční děložní nebo vaginální krvácení NS
. 9Abnormální děložní a vaginální krvácení NS
N94Bolest a jiné stavy sdružené s ženskými pohlavními orgány a menstruačním
cyklem
. 0Ovulační bolesti
. 1Dyspareunie
Nepatří sem:psychogenní dyspareunie (F52.6)
. 2Vaginismus
Nepatří sem:psychogenní vaginismus (F52.5)
. 3Syndrom premenstruální tenze
. 4Primární dysmenorea
. 5Sekundární dysmenorea
Algomenorea
. 6Dysmenorea NS
. 8Jiné určené stavy sdružené s ženskými pohlavními orgány a menstruačním cyklem
. 9Neurčené stavy sdružené s ženskými pohlavními orgány a menstruačním cyklem
N95Menopauzální a jiné perimenopauzální poruchy
Nepatří sem:nadměrné krvácení v období premenopauzálním (N92.4)
postmenopauzální:
. osteoporóza (M81.0)
  . s patologickou zlomeninou (M80.0)
. uretritida (N34.2)
předčasná menopauza NS (E28.3)
. 0Postmenopauzální krvácení
Nepatří sem:ve spojení s umělou menopauzou (N95.3)
. 1Menopauzální a klimakterické stavy u žen
Symptomy jako jsou návaly‚ nespavost‚ bolesti hlavy‚ neschopnost soustředění spojené
s menopauzou
Nepatří sem:ve spojení s umělou menopauzou (N95.3)
. 2Postmenopauzální atrofická vaginitida
Stařecká (atrofická) vaginitida
Nepatří sem:ve spojení s umělou menopauzou (N95.3)
. 3Stavy spojené s umělou menopauzou
Syndrom po umělé menopauze
. 8Jiné určené menopauzální a perimenopauzální poruchy
. 9Menopauzální a perimenopauzální porucha NS
N96Habituální potrácení
Vyšetření nebo péče o netěhotnou ženu
Relativní neplodnost
Nepatří sem:běžné těhotenství (O26.2)
s běžným potratem (O03–O06)
N97Ženská neplodnost
Patří sem:neschopnost otěhotnět
ženská neplodnost NS
Nepatří sem:relativní neplodnost (N96)
. 0Ženská neplodnost spojená s anovulací
. 1Ženská neplodnost tubárního původu
Spojená s vrozenou anomálií vejcovodu
Tubární:
. blokáda
. neprůchodnost
. stenóza
. 2Ženská neplodnost děložního původu
Spojená s vrozenou anomálií dělohy
Nonimplantace vajíčka
. 3Ženská neplodnost cervikálního původu
. 4Ženská neplodnost spojená s mužskými faktory
. 8Ženská neplodnost jiného původu
. 9Ženská neplodnost NS
N98Komplikace spojené s umělým oplodněním
. 0Infekce spojená s umělým oplodněním
. 1Hyperstimulace vaječníků
Hyperstimulace vaječníků:
. NS
. spojená s indukovanou ovulací
. 2Komplikace pokusného zavedení oplodněného vajíčka po oplodnění in vitro
. 3Komplikace pokusného zavedení embrya při přenosu embrya
. 8Jiné komplikace spojené s umělým oplodněním
Komplikace umělého oplodnění způsobená:
. dárcem
. manželem
. 9Komplikace spojená s umělým oplodněním NS
© WHO/ÚZIS ČR (Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR)‚ všechna práva vyhrazena‚ vytvořeno: 2018/3/7

 
 
 
 

Odkazy:

Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů
(ICD-10 ONLINE) - Czech

International Classification of Diseases
(ICD-10 ONLINE) - English

Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme
(ICD-10 ONLINE) - Deutsch