XV. kapitola
TĚHOTENSTVÍ‚ POROD A ŠESTINEDĚLÍ (O00–O99)
TĚHOTENSTVÍ KONČÍCÍ POTRATEM (O00–O08)
Nepatří sem:přetrvávající těhotenství‚ které bylo mnohočetné‚ po potratu jednoho nebo více plodů (O31.1)
O00Mimoděložní těhotenství
Patří sem:mimoděložní těhotenství s rupturou
K vyznačení jakékoliv přidružené komplikace lze použít dodatkový kód z položky O08.–.
. 0Břišní těhotenství [graviditas abdominalis]
Nepatří sem:porod živého plodu při abdominálním těhotenství (O83.3)
péče o matku pro živý plod při abdominálním těhotenství (O36.7)
. 1Tubární těhotenství
Vejcovodové těhotenství neporušené
Ruptura vejcovodu následkem těhotenství
Tubární potrat
. 2Ovariální těhotenství
. 8Jiné mimoděložní těhotenství
Graviditas:
. cervicalis
. cornualis
. intraligamentosa
. intramuralis
. 9Mimoděložní těhotenství NS
O01Zásněť hroznová [mola hydatidosa]
K vyznačení jakékoliv přidružené komplikace lze použít dodatkový kód z položky O08.–.
Nepatří sem:maligní mola hydatidosa (D39.2)
. 0Klasická mola hydatidosa
Kompletní mola hydatidosa
. 1Neúplná nebo částečná mola hydatidosa
. 9Mola hydatidosa NS
Trofoblastická nemoc NS
Vezikulární mola NS
O02Jiné anomálie plodového vejce
K označení jakékoliv přidružené komplikace lze použít dodatkový kód z položky O08.–.
Nepatří sem:fetus papyraceus (O31.0)
. 0Zaniklé vejce a nehydatidózní mola
Mola:
. carnosa
. dužnatá
. nitroděložní NS
Patologické vejce
. 1Zamlklý (nevypuzený) potrat
Časné fetální úmrtí se zadržením mrtvého plodu
Nepatří sem:zamlklý potrat s(-e):
. zaniklým vejcem (O02.0)
. molou:
  . hydatidózní (O01.–)
  . nehydatidózní (O02.0)
. 8Jiné určené anomálie plodového vejce
Nepatří sem:s(-e):
. zaniklým vejcem (O02.0)
. molou:
  . hydatidózní (O01.–)
  . nehydatidózní (O02.0)
. 9Jiné anomálie plodového vejce NS
U položek O03–O06 se používá následující členění na čtvrtém místě:
. 0Neúplný potrat komplikovaný infekcí pohlavní soustavy a pánve
Se stavy uvedenými pod O08.0
. 1Neúplný potrat komplikovaný prodlouženým nebo nadměrným krvácením
Se stavy uvedenými pod O08.1
. 2Neúplný potrat komplikovaný embolizací
Se stavy uvedenými pod O08.2
. 3Neúplný potrat s jinými a neurčenými komplikacemi
Se stavy uvedenými pod O08.3–O08.9
. 4Neúplný potrat bez komplikací
. 5Úplný nebo neurčený potrat komplikovaný infekcí pohlavní soustavy a pánve
Se stavy uvedenými pod O08.0
. 6Úplný nebo neurčený potrat komplikovaný prodlouženým nebo nadměrným krvácením
Se stavy uvedenými pod O08.1
. 7Úplný nebo neurčený potrat komplikovaný embolizací
Se stavy uvedenými pod O08.2
. 8Úplný nebo neurčený potrat s jinými a neurčenými komplikacemi
Se stavy uvedenými pod O08.3–O08.9
. 9Úplný nebo neurčený potrat bez komplikací
O03Samovolný potrat [abortus spontaneus]
[Podrobné členění na čtvrtém místě je uvedeno před položkou O03]
Patří sem:spontánní potrat
Nepatří sem:hrozící potrat (O20.0)
Poznámka:Neúplný potrat se zadržením zbytků plodového vejce
O04Lékařský potrat
[Podrobné členění na čtvrtém místě je uvedeno před položkou O03]
Patří sem:potrat ze zdravotních důvodů
ukončení těhotenství:
. na žádost
. ze zdravotních důvodů
O05Jiný potrat
[Podrobné členění na čtvrtém místě je uvedeno před položkou O03]
O06Potrat NS
[Podrobné členění na čtvrtém místě je uvedeno před položkou O03]
Patří sem:vyvolaný potrat NS
O07Nezdařený pokus o potrat
Patří sem:selhání pokusu o vyvolání potratu
Nepatří sem:neúplný potrat (O03–O06)
. 0Nezdařený lékařský potrat‚ komplikovaný infekcí pohlavního ústrojí a pánve
Se stavy uvedenými pod položkou O08.0
. 1Nezdařený lékařský potrat‚ komplikovaný prodlouženým nebo nadměrným krvácením
Se stavy uvedenými pod položkou O08.1
. 2Nezdařený lékařský potrat‚ komplikovaný embolizací
Se stavy uvedenými pod položkou O08.2
. 3Nezdařený lékařský potrat s jinými a NS komplikacemi
Se stavy uvedenými pod položkami O08.3–O08.9
. 4Nezdařený lékařský potrat bez komplikací
Selhání lékařského potratu NS
. 5Jiný a NS nezdařený pokus o potrat‚ komplikovaný infekcí pohlavního ústrojí a pánve
Se stavy uvedenými pod položkou O08.0
. 6Jiný a NS nezdařený pokus o potrat‚ komplikovaný prodlouženým nebo nadměrným
krvácením
Se stavy uvedenými pod položkou O08.1
. 7Jiný a NS nezdařený pokus o potrat‚ komplikovaný embolií
Se stavy uvedenými pod položkou O08.2
. 8Jiný a NS nezdařený pokus o potrat s jinými a NS komplikacemi
Se stavy uvedenými pod položkami O08.3–O08.9
. 9Jiný a neurčený nezdařený pokus o potrat bez komplikací
Selhání pokusu o potrat NS
O08Komplikace po potratu‚ mimoděložním těhotenství a mola hydatidosa
Poznámka:Položka je určena pro kódování nemocnosti. Doporučení pro použití této položky
jsou uvedena v pravidlech kódování příčin nemocnosti v Instrukční příručce
MKN-10.
. 0Infekce pohlavního ústrojí a pánve po potratu‚ mimoděložním těhotenství a mola
hydatidosa
Endometritida po stavech zařaditelných pod O00–O07
Oophoritis
Parametritida
Pelveoperitonitida
Salpingitida
Salpingo–oophoritis
Sepse
Použijte dodatkový kód (R57.2)‚ je-li to nutné‚ k identifikaci septického šoku.
Nepatří sem:septická nebo septikopyemická embolie (O08.2)
infekce močové soustavy (O08.8)
. 1Prodloužené a nadměrné krvácení po potratu‚ mimoděložním těhotenství a mola
hydatidosa
Afibrinogenemie po stavech zařaditelných pod O00–O07
Defibrinační syndrom
Intravaskulární koagulace
. 2Embolie po potratu‚ mimoděložním těhotenství a mola hydatidosa
Embolie:
. NS po stavech zařaditelných pod O00–O07
. vzduchová
. amniální tekutinou
. plicní
. pyemická
. septická nebo septikopyemická
. mýdlová
Trombembolie
. 3Šok po potratu‚ mimoděložním těhotenství a mola hydatidosa
Oběhový kolaps po stavech zařaditelných pod O00–O07
Šok (pooperační)
Nepatří sem:septický šok (R57.2)
. 4Selhání ledvin po potratu‚ mimoděložním těhotenství a mola hydatidosa
Oligurie po stavech zařaditelných pod O00–O07
Selhání ledvin (akutní)
Ledvinná:
. zástava činnosti
. tubulární nekróza
Uremie
. 5Poruchy přeměny látek po potratu‚ mimoděložním těhotenství a mola hydatidosa
Nerovnováha elektrolytů po stavech zařaditelných pod O00–O07
. 6Poškození pánevních orgánů a tkání po potratu‚ mimoděložním těhotenství a mola
hydatidosa
Lacerace‚ perforace‚ trhlina nebo chemické poškození:
. měchýře po stavech zařaditelných pod O00–O07
. střeva
. širokého vazu
. hrdla děložního
. periuretrální tkáně
. dělohy
. 7Jiné žilní komplikace po potratu‚ mimoděložním těhotenství a mola hydatidosa
. 8Jiné komplikace po potratu‚ mimoděložním těhotenství a mola hydatidosa
Srdeční zástava po stavech zařaditelných pod O00–O07
Infekce močové soustavy
. 9Komplikace po potratu‚ mimoděložním těhotenství a mola hydatidosa NS
Neurčené komplikace po stavech zařaditelných pod O00–O07
© WHO/ÚZIS ČR (Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR)‚ všechna práva vyhrazena‚ vytvořeno: 2018/3/7

 
 
 
 

Odkazy:

Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů
(ICD-10 ONLINE) - Czech

International Classification of Diseases
(ICD-10 ONLINE) - English

Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme
(ICD-10 ONLINE) - Deutsch