XV. kapitola
TĚHOTENSTVÍ‚ POROD A ŠESTINEDĚLÍ (O00–O99)
EDÉM‚ PROTEINURIE A HYPERTENZNÍ ONEMOCNĚNÍ (POZDNÍ GESTÓZA)
V TĚHOTENSTVĺ‚ PŘI PORODU A V ŠESTINEDĚLÍ (O10–O16)
O10Dříve existující hypertenze komplikující těhotenství‚ porod a šestinedělí
Patří sem:uvedené stavy s dříve existující proteinurií
Nepatří sem:s nadstavbovou preeklampsií (O11)
. 0Dříve existující esenciální hypertenze komplikující těhotenství‚ porod a šestinedělí
Stavy specifikované pod I10 jako důvod pro péči porodníka během těhotenství‚ porodu
a šestinedělí
. 1Dříve existující hypertenze s postižením srdce komplikující těhotenství‚ porod
a šestinedělí
Stavy specifikované pod I11.– jako důvod pro péči porodníka během těhotenství‚ porodu
a šestinedělí
. 2Dříve existující hypertenze s postižením ledvin komplikující těhotenství‚ porod
a šestinedělí
Stavy specifikované pod I12.– jako důvod pro péči porodníka během těhotenství‚ porodu
a šestinedělí
. 3Dříve existující hypertenze s postižením srdce a ledvin komplikující těhotenství‚ porod
a šestinedělí
Stavy specifikované pod I13.– jako důvod pro péči porodníka během těhotenství‚ porodu
a šestinedělí
. 4Dříve existující sekundární hypertenze komplikující těhotenství‚ porod a šestinedělí
Stavy specifikované pod I15.– jako důvod pro péči porodníka během těhotenství‚ porodu
a šestinedělí
. 9Dříve existující hypertenze komplikující těhotenství‚ porod a šestinedělí NS
O11Preeklampsie v nadstavbě nad chronickou hypertenzí
Stavy uvedené pod položkou O10.– komplikované preeklampsií
Preeklampsie nasedající na:
. hypertenzi NS
. preexistující hypertenzi
Preeklampsie superponovaná
Preeklampsie roubovaná
O12Gestační (vyvolaný těhotenstvím) edém a proteinurie bez hypertenze
. 0Gestační edém
. 1Gestační proteinurie
. 2Gestační edém s proteinurií
O13Gestační (vyvolaná těhotenstvím) hypertenze
Gestační hypertenze NS
Těhotenstvím vyvolaná
Tranzitorní hypertenze
O14Preeklampsie
Nepatří sem:roubovaná‚ superponovaná preeklampsie (O11)
. 0Lehká až střední preeklampsie
. 1Těžká preeklampsie
. 2HELLP syndrom
Kombinace hemolýzy‚ zvýšených jaterních enzymů a sníženého počtu krevních destiček
. 9Preeklampsie NS
O15Eklampsie
Patří sem:křeče po stavech uvedených pod položkami O10–O14 a O16
eklampsie vyvolaná těhotenstvím nebo preexistující hypertenze
. 0Eklampsie v těhotenství
. 1Eklampsie při porodu
. 2Eklampsie v šestinedělí
. 9Eklampsie neurčená do časového období
Eklampsie NS
O16Neurčená hypertenze v těhotenství
© WHO/ÚZIS ČR (Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR)‚ všechna práva vyhrazena‚ vytvořeno: 2018/3/7

 
 
 
 

Odkazy:

Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů
(ICD-10 ONLINE) - Czech

International Classification of Diseases
(ICD-10 ONLINE) - English

Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme
(ICD-10 ONLINE) - Deutsch