XV. kapitola
TĚHOTENSTVÍ‚ POROD A ŠESTINEDĚLÍ (O00–O99)
JINÁ ONEMOCNĚNĺ MATKY PŘEVÁŽNĚ V SOUVISLOSTI S TĚHOTENSTVĺM
(O20–O29)
Poznámka:Položky O24.– a O25 zahrnují uvedené stavy‚ vyskytnou-li se během porodu nebo
šestinedělí.
Nepatří sem:péče o matku ve vztahu k plodu‚ amniové dutině a možným porodním problémům
(O30–O48)
onemocnění matky zařazené jinde‚ ale komplikující těhotenství‚ porod a šestinedělí
(O98–O99)
O20Krvácení v časném těhotenství
Nepatří sem:těhotenství ukončené potratem (O00–O08)
. 0Hrozící potrat
Krvácení určené jako způsobené hrozícím potratem
. 8Jiné krvácení v časném těhotenství
. 9Krvácení v časném těhotenství NS
O21Nadměrné zvracení v těhotenství [hyperemesis gravidarum]
K vyznačení příčiny lze použít dodatkový kód.
. 0Mírná hyperemesis gravidarum
Hyperemesis gravidarum mírná nebo NS začínající před koncem 22. týdne těhotenství
. 1Hyperemesis gravidarum s poruchou metabolismu
Hyperemesis gravidarum‚ začínající před koncem 22. týdne těhotenství s poruchou
metabolismu jako je:
. nedostatek uhlovodanů
. dehydratace
. nerovnováha elektrolytů
. 2Pozdní zvracení v těhotenství
Nadměrné zvracení začínající po 22 dokončených týdnech těhotenství
. 8Jiné zvracení komplikující těhotenství
Zvracení způsobené nemocemi zařazenými jinde‚ komplikující těhotenství
. 9Zvracení v těhotenství NS
O22Žilní komplikace a hemoroidy v těhotenství
Nepatří sem:embolie plicní v gestaci (O88.–)
následující stavy jako komplikace:
. potratu nebo mimoděložního těhotenství nebo mola hydatidosa (O00–O07
  O08.7)
. porodu a šestinedělí (O87.–)
. 0Varikózní žíly na dolních končetinách v těhotenství
Varikózní žíly NS v těhotenství
. 1Varixy v oblasti genitálu v těhotenství
Perineální varixy v těhotenství
Poševní
Vulvální
. 2Podkožní tromboflebitida dolních končetin v těhotenství
Tromboflebitida nohou v těhotenství
. 3Hluboká flebotrombóza v těhotenství
Hluboká žilní trombóza‚ předporodní
. 4Hemoroidy v těhotenství
. 5Mozková venózní trombóza v těhotenství
Trombóza mozkového sinu v těhotenství
. 8Jiné žilní komplikace v těhotenství
. 9Žilní komplikace v těhotenství NS
Těhotenská:
. flebitida NS
. flebopatie NS
. trombóza NS
O23Infekce močové a pohlavní soustavy v těhotenství
Nepatří sem:gonokokové infekce (O98.2) komplikující těhotenství‚ porod
a šestinedělí
infekce s predominantně sexuálním způsobem
přenosu NS (O98.3)
syfilis (O98.1)
tuberkulóza urogenitálního systému (O98.0)
venerické onemocnění NS (O98.3)
. 0Infekce ledvin (pánvičky ledvinné) v těhotenství
. 1Infekce močového měchýře v těhotenství
. 2Infekce močové trubice v těhotenství
. 3Infekce jiných částí močové soustavy v těhotenství
. 4Neurčené infekce močové soustavy v těhotenství
. 5Infekce pohlavní soustavy v těhotenství
. 9Jiné a NS infekce močové a pohlavní soustavy v těhotenství
Infekce močové a pohlavní soustavy NS
O24Diabetes mellitus v těhotenství
Patří sem:při porodu a v šestinedělí
. 0Dříve existující diabetes mellitus 1. typu
. 1Dříve existující diabetes mellitus 2. typu
. 2Dříve existující malnutricí vyvolaný diabetes mellitus
. 3Dříve existující diabetes mellitus NS
. 4Diabetes mellitus vzniklý v těhotenství
Gestační diabetes mellitus NS
. 9Diabetes mellitus v těhotenství NS
O25Malnutrice v těhotenství
Malnutrice při porodu a v šestinedělí
O26Péče o matku pro jiné stavy s převážným vlivem na těhotenství
. 0Nadměrné zvýšení hmotnosti v těhotenství
Nepatří sem:gestační edém (O12.0O12.2)
. 1Nízká váha získaná v těhotenství
. 2Péče v těhotenství pro habituální potrácení
Nepatří sem:habituální potrácení:
. se současným potratem (O03–O06)
. bez současného těhotenství (N96)
. 3Zadržená nitroděložní antikoncepční pomůcka v těhotenství
. 4Herpes gestationis
. 5Hypotenzní syndrom matky
Klidový hypotenzní syndrom
. 6Poruchy jater v těhotenství‚ při porodu a v šestinedělí
Cholestáza (intrahepatální) v těhotenství
Porodnická cholestáza
Nepatří sem:hepatorenální syndrom následující po porodu (O90.4)
. 7Subluxace spony stydké v těhotenství‚ při porodu a v šestinedělí
Nepatří sem:traumatické rozdělení (rozestup) spony stydké během porodu (O71.6)
. 8Jiné určené stavy spojené s těhotenstvím
Vyčerpání a únava spojené s těhotenstvím
Periferní neuritida
Onemocnění ledvin
. 9Stavy spojené s těhotenstvím NS
O28Abnormální nálezy při prenatálním screeningu u matky
Nepatří sem:diagnostické nálezy zařazené jinde – viz Abecední seznam
péče o matku ve vztahu k plodu‚ amniové dutině a možným porodním
problémům (O30–O48)
. 0Abnormální hematologický nález při prenatálním screeningu u matky
. 1Abnormální biochemický nález při prenatálním screeningu u matky
. 2Abnormální cytologický nález při prenatálním screeningu u matky
. 3Abnormální ultrazvukový nález při prenatálním screeningu u matky
. 4Abnormální radiologický nález při prenatálním screeningu u matky
. 5Abnormální chromozomální a genetický nález při prenatálním screeningu u matky
. 8Jiné abnormální nálezy při prenatálním screeningu u matky
. 9Abnormální nález při prenatálním screeningu u matky NS
O29Komplikace anestezie v průběhu těhotenství
Patří sem:komplikace u matky vzniklé po aplikaci celkové nebo lokální anestezie‚ analgezie
nebo jiných sedativ v průběhu těhotenství
Nepatří sem:komplikace anestezie během:
. potratu nebo mimoděložního těhotenství nebo mola hydatidosa (O00–O08)
. porodu (O74.–)
. v šestinedělí (O89.–)
. 0Plicní komplikace anestezie v průběhu těhotenství
Aspirační pneumonie způsobené anestezií v průběhu těhotenství
Chemická pneumonitida způsobená aspirací
Vdechnutí žaludečního obsahu nebo
nespecifikovaných sekretů
Mendelsonův syndrom
Pneumotorax
. 1Srdeční komplikace anestezie v průběhu těhotenství
Srdeční:
. zástava způsobené anestezií v průběhu těhotenství
. selhání
. 2Komplikace centrální nervové soustavy způsobené anestezií v průběhu těhotenství
Mozková anoxie způsobená anestezií v průběhu těhotenství
. 3Toxická reakce na lokální anestezii v průběhu těhotenství
. 4Bolest hlavy vyvolaná spinální nebo epidurální anestezií v průběhu těhotenství
. 5Jiné komplikace spinální nebo epidurální anestezie v průběhu těhotenství
. 6Selhání nebo obtíže intubace v průběhu těhotenství
. 8Jiné komplikace anestezie v průběhu těhotenství
. 9Komplikace anestezie v průběhu těhotenství NS
© WHO/ÚZIS ČR (Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR)‚ všechna práva vyhrazena‚ vytvořeno: 2018/3/7

 
 
 
 

Odkazy:

Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů
(ICD-10 ONLINE) - Czech

International Classification of Diseases
(ICD-10 ONLINE) - English

Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme
(ICD-10 ONLINE) - Deutsch