XV. kapitola
TĚHOTENSTVÍ‚ POROD A ŠESTINEDĚLÍ (O00–O99)
KOMPLIKACE PORODU (O60–O75)
O60Předčasná porodní činnost a porod
Patří sem:Počátek porodní činnosti před 37 dokončenými týdny těhotenství
. 0Předčasná porodní činnost bez porodu
Předčasná porodní činnost:
. indukovaná
. spontánní
. 1Předčasná spontánní porodní činnost s předčasným porodem
Předčasná porodní činnost s porodem NS
Předčasná spontánní porodní činnost s předčasným porodem císařským řezem
. 2Předčasná spontánní porodní činnost s porodem v termínu
Předčasná spontánní porodní činnost s porodem císařským řezem v termínu
. 3Předčasný porod bez spontánní porodní činnosti
Předčasný porod:
. císařským řezem bez spontánní porodní činnosti
. s indukcí
O61Selhání indukce porodu
. 0Selhání běžné indukce porodu
Selhání indukce (porodu):
. oxytocinem
. prostaglandiny
. 1Selhání instrumentálního vyvolání porodu
Selhání indukce (porodu):
. mechanicky
. operativně
. 8Jiné selhání indukce porodu
. 9Selhání indukce porodu NS
O62Poruchy porodních sil
. 0Primárně slabá děložní činnost
Porucha rozvíjení hrdla
Primární děložní hypotonie
Slabá děložní činnost v průběhu skryté fáze porodu
. 1Sekundárně slabá děložní činnost
Zadržení aktivní fáze porodu
Sekundární děložní hypotonie
. 2Jiná ochablost dělohy
Atonie dělohy
Nestálé děložní stahy
Hypotonická dysfunkce dělohy NS
Nepravidelné děložní stahy
Slabé kontrakce
Ochablost dělohy NS
. 3Překotný porod
. 4Hypertonické‚ nekoordinované a prodloužené děložní kontrakce
Funkční rigidita hrdla‚ branky
Dystokia uteri
Nekoordinované děložní stahy
Sutkovitá kontrakce dělohy – trismus uteri
Hypertonická dysfunkce dělohy – děložní hypertonus
Nekoordinovaná děložní činnost
Tetanické kontrakce
Děložní dystokie NS
Nepatří sem:dystokie NS (O66.9)
. 8Jiné poruchy porodních sil
. 9Porucha funkce porodních sil NS
O63Prodloužený porod
. 0Prodloužená první doba porodní
. 1Prodloužená druhá doba porodní
. 2Prodloužený porod druhého dvojčete‚ trojčete‚ atd.
. 9Prodloužený porod NS
Prodloužený porod NS
O64Poruchy mechanismu porodu způsobené nesprávnou polohou a naléháním
plodu
. 0Porucha mechanismu porodu způsobená neúplnou rotací hlavičky plodu
Hluboký příčný stav hlavičky
Porucha mechanismu porodu způsobená přetrvávající (polohou):
. okcipitoiliakální
. okcipitoposteriorní
. okcipitosakrální
. okcipitotransverzální
. 1Porucha mechanismu porodu způsobená polohou koncem pánevním
. 2Porucha mechanismu porodu způsobená polohou obličejovou
Porucha mechanismu porodu způsobená naléháním bradičkou
. 3Porucha mechanismu porodu způsobená čelní polohou
. 4Porucha mechanismu porodu způsobená naléháním ramínka
Vyhřezlá ručka
Nepatří sem:vklíněná raménka (O66.0)
dystokie ramének (O66.0)
. 5Porucha mechanismu porodu způsobená kombinací poruch polohy plodu
. 8Porucha mechanismu porodu způsobená jinou nesprávnou polohou a naléháním
. 9Porucha mechanismu porodu způsobená nesprávnou polohou a naléháním NS
O65Poruchy mechanismu porodu způsobené nepravidelností pánve matky
Nepatří sem:péče o matku pro známý nebo suspektní nepoměr mezi plodem a pánví (O33.–)
. 0Porucha mechanismu porodu způsobená deformovanou pánví
. 1Porucha mechanismu porodu způsobená všeobecně zúženou pánví
. 2Porucha mechanismu porodu způsobená zúžením pánevního vchodu
. 3Porucha mechanismu porodu způsobená zúžením pánevního východu a kontrakcí
střední části pánevní dutiny
. 4Porucha mechanismu porodu způsobená nepoměrem mezi plodem a pánví NS
Nepatří sem:porucha mechanismu porodu způsobená abnormalitou plodu (O66.2O66.3)
. 5Porucha mechanismu porodu způsobená abnormalitou mateřských pánevních orgánů
Porucha mechanismu porodu způsobená stavy uvedenými pod O34.–
. 8Porucha mechanismu porodu způsobená jinými pánevními abnormalitami mateřské
pánve
. 9Porucha mechanismu porodu způsobená abnormalitou mateřské pánve NS
O66Jiné poruchy mechanismu porodu
. 0Porucha mechanismu porodu způsobená dystokií ramének
Vklíněná raménka
. 1Porucha mechanismu porodu způsobená zaklesnutými dvojčaty
. 2Porucha mechanismu porodu způsobená neobyčejně velkým plodem
. 3Porucha mechanismu porodu způsobená jinými abnormalitami plodu
Poruchy způsobené:
. spojenými dvojčaty
. ascitem plodu
. hydropsem
. meningomyelokélou
. sakrálním teratomem
. nádorem
. hydrocefalickým plodem
. 4Nezdařený pokus o porod NS
Nezdařený pokus o porod s následným porodem císařským řezem
. 5Neúspěšné použití kleští nebo vakuumextraktoru NS
Neúspěšný pokus o porod kleštěmi nebo vakuumextrakcí s následným porodem kleštěmi‚
případně císařským řezem
. 8Jiná určená porodní porucha
. 9Porodní porucha NS
Dystokie NS
O67Porod komplikovaný porodním krvácením nezařazeným jinde
Nepatří sem:předporodní krvácení nezařazené jinde (O46.–)
vcestné lůžko (O44.–)
poporodní krvácení (O72.–)
předčasné odlučování placenty [abruptio placentae praecox] (O45.–)
. 0Krvácení při porodu s poruchou srážlivosti
S (nadměrným) krvácením způsobeným:
. afibrinogenemií
. diseminovanou intravaskulární koagulací
. hyperfibrinolýzou
. hypofibrinogenemií
. 8Jiné určené krvácení při porodu
Nadměrné krvácení při porodu
. 9Krvácení při porodu NS
O68Porod komplikovaný tísní plodu
Patří sem:tíseň plodu při porodu způsobená podáním léčiv
. 0Porod komplikovaný nenormální srdeční frekvencí plodu
Fetální:
. bradykardie
. nepravidelnosti frekvence
. tachykardie
Nepatří sem:s mekoniem v plodové vodě (O68.2)
. 1Porod komplikovaný mekoniem v plodové vodě
Nepatří sem:s nenormální srdeční frekvencí plodu (O68.2)
. 2Porod komplikovaný nenormální srdeční frekvencí plodu s mekoniem v plodové vodě
. 3Porod komplikovaný biochemickým důkazem tísně plodu
Fetální acidóza
Porucha acidobasické rovnováhy u plodu
. 8Porod komplikovaný jinými důkazy tísně plodu
Důkaz tísně plodu:
. elektrokardiografický
. ultrazvukový
. 9Porod komplikovaný tísní plodu NS
O69Porod komplikovaný poruchami pupečníku
. 0Porod komplikovaný naléháním a výhřezem pupečníku
. 1Porod komplikovaný pupečníkem kolem krku s kompresí
Pupečník těsně ovinující krk plodu
. 2Porod komplikovaný zauzlením pupečníku‚ s kompresí
Komprese pupečníku‚ NS
. 3Porod komplikovaný krátkým pupečníkem
. 4Porod komplikovaný vasa praevia
Krvácení z vasa praevia
. 5Porod komplikovaný cévní poruchou pupečníku
Pohmoždění pupečníku
Hematom
Trombóza cév
. 8Porod komplikovaný jinými poruchami pupečníku
Pupečník okolo krku bez komprese
. 9Porod komplikovaný poruchou pupečníku NS
O70Trhlina hráze (perinea) při porodu
Patří sem:epiziotomie prodloužená trhlinou
Nepatří sem:vysoká porodní trhlina pochvy (O71.4)
lacerace sulcus vaginalis (O71.4)
. 0Trhlina hráze prvního stupně při porodu
Perineální lacerace‚ ruptura nebo protržení (postihující):
. spojení velkých pysků při porodu
. pysky
. periuretrální tkáně
. kůži
. sliznice
. pochvu (dolní část)
. vulvu
Nepatří sem:periuretrální lacerace zahrnující uretru (O71.5)
s lacerací:
. vyšší vaginální stěny (střední) (horní třetina vaginální stěny) (O71.4)
. sulcus vaginalis (O71.4)
. 1Trhlina hráze druhého stupně při porodu
Perineální lacerace‚ ruptura nebo protržení jako pod O70.0 a postihující rovněž:
. pánevní dno při porodu
. perineální svaly
. vaginální svaly
Nepatří sem:postihující anální sfinkter (O70.2)
. 2Nekomplikovaná trhlina hráze třetího stupně při porodu
Perineální lacerace‚ ruptura nebo protržení jako pod O70.1 a postihující rovněž:
. anální sfinkter při porodu
. rektovaginální septum
. sfinkter NS
Nepatří sem:postihující anální a rektální sliznici (O70.3)
. 3Komplikovaná trhlina hráze třetího stupně při porodu
Perineální lacerace‚ ruptura nebo protržení jako pod O70.2 a postihující rovněž:
. anální sliznici při porodu
. rektální sliznici
. 9Trhlina hráze při porodu NS
O71Jiné porodní poranění
Patří sem:instrumentální poškození
. 0Ruptura dělohy před začátkem porodu
. 1Ruptura dělohy při porodu
Ruptura dělohy neuvedená jako přihodivší se před začátkem porodu
. 2Poporodní inverze dělohy
. 3Porodní lacerace hrdla
Kruhové oddělení hrdla
. 4Porodní samostatná vysoká trhlina pochvy
Lacerace:
. střední nebo horní třetiny vaginální stěny
. sulcus vaginalis
Nepatří sem:dolní části pochvy (O70.–)
. 5Jiné porodní poranění pánevních orgánů
Porodnické poranění:
. močového měchýře
. močové trubice
Nepatří sem:(menší) lacerace zahrnující pouze periuretrální tkáň (O70.0)
. 6Porodní poškození pánevních kloubů a vazů
Porodní odtržení vnitřní chrupavky spony
Porodní poškození kostrče
Porodní traumatický rozestup spony stydké
. 7Porodní hematom pánve
Porodnický hematom:
. hráze
. pochvy
. vulvy
. 8Jiné určené porodní poranění
. 9Porodní poranění NS
O72Poporodní krvácení
Patří sem:krvácení po porodu plodu nebo dítěte
. 0Krvácení ve třetí době
Krvácení spojené se zadrženou‚ adherující nebo přirostlou placentou
Zadržená placenta NS
Použijte dodatkového kódu‚ je-li to nutné‚ k identifikaci jakéhokoliv typu adherující placenty
(O43.2).
. 1Jiné krvácení bezprostředně po porodu
Krvácení následující porod placenty
Poporodní (atonické) krvácení NS
. 2Opožděné a sekundární poporodní krvácení
Krvácení spojené se zadržením částí placenty nebo plodových blan
Poporodní krvácení prodloužené nebo sekundární
Zadržené části placenty nebo plodových blan NS‚ po porodu
. 3Poporodní poruchy koagulace
Poporodní:
. afibrinogenemie
. fibrinolýza
O73Zadržená placenta nebo blány plodové bez krvácení
. 0Zadržená placenta bez krvácení
Použijte dodatkového kódu‚ je-li to nutné‚ k identifikaci jakéhokoliv typu adherující placenty
(O43.2).
. 1Zadržené části placenty nebo plodových blan bez krvácení
O74Komplikace anestezie při porodu
Patří sem:mateřské komplikace vzniklé z aplikace celkových nebo lokálních anestetik‚
analgetik nebo jiných sedativ při porodu
. 0Aspirační pneumonie způsobená anestezií při porodu
Chemická pneumonitida způsobená aspirací způsobené anestezií při porodu
Aspirace žaludečního obsahu nebo šťáv NS
Mendelsonův syndrom
. 1Jiné plicní komplikace způsobené anestezií při porodu
Pneumotorax plic způsobený anestezií při porodu
. 2Srdeční komplikace způsobené anestezií při porodu
Srdeční: způsobené anestezií při porodu
. zástava
. selhání
. 3Komplikace centrální nervové soustavy způsobené anestezií při porodu
Anoxie mozku
. 4Alergická reakce na místní anestetika při porodu
. 5Spinální a epidurální anestezie vyvolávající bolest hlavy při porodu
. 6Jiné komplikace spinální a epidurální anestezie při porodu
. 7Nezdařená nebo obtížná intubace při porodu
. 8Jiné komplikace anestezie při porodu
. 9Komplikace anestezie při porodu NS
O75Jiné komplikace porodu nezařazené jinde
Nepatří sem:puerperální infekce (O86.–)
puerperální sepse (O85)
. 0Tíseň matky při porodu
. 1Šok při nebo po porodu
Porodnický šok
. 2Horečka při porodu nezařazená jinde
. 3Jiná infekce při porodu
Sepse při porodu
. 4Jiné komplikace porodnických operací a výkonů
Srdeční: následující císařský řez nebo jiné porodnické
operace a porodní výkony
. zástava
. selhání
Anoxie mozku
Nepatří sem:komplikace anestezie při porodu (O74.–)
porodnické operační rány:
. dehiscence nebo rozpad (O90.0–O90.1)
. hematom (O90.2)
. infekce (O86.0)
. 5Prodloužený porod po umělém protržení plodových blan
. 6Prodloužený porod po spontánním nebo neurčeném protržení plodových blan
Nepatří sem:spontánní předčasné porušení plodových blan (O42.–)
. 7Vaginální porod následující po předchozím císařském řezu
. 8Jiné určené komplikace při porodu
. 9Komplikace porodu NS
© WHO/ÚZIS ČR (Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR)‚ všechna práva vyhrazena‚ vytvořeno: 2018/3/7

 
 
 
 

Odkazy:

Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů
(ICD-10 ONLINE) - Czech

International Classification of Diseases
(ICD-10 ONLINE) - English

Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme
(ICD-10 ONLINE) - Deutsch