XV. kapitola
TĚHOTENSTVÍ‚ POROD A ŠESTINEDĚLÍ (O00–O99)
KOMPLIKACE SPOJENÉ PŘEVÁŽNĚ S ŠESTINEDĚLÍM (O85–O92)
Poznámka:Položky O88.–O91.– a O92.– zahrnují následující stavy shodně‚ vyskytují-li se během
těhotenství a při porodu.
Nepatří sem:duševní poruchy a poruchy chování související se šestinedělím (F53.–)
porodnický tetanus (A34)
osteomalacie v šestinedělí (M83.0)
O85Puerperální sepse
Puerperální:
. endometritida
. horečka
. peritonitida
. sepse
K označení infekčního agens lze použít dodatkový kód (B95–B97).
Nepatří sem:hnisavá a septická embolie v gestaci (O88.3)
sepse v průběhu porodu (O75.3)
O86Jiné puerperální infekce
K vyznačení infekčního agens lze použít dodatkové kódy (B95–B97).
Nepatří sem:infekce v průběhu porodu (O75.3)
. 0Infekce porodnické operační rány
Infikovaná(é): následující po porodu
. rána po císařském řezu
. perineální šití
. 1Jiné infekce genitálního ústrojí po porodu
Cervicitida
Vaginitida
. 2Infekce močového ústrojí po porodu
Stavy N10–N12N15.–N30.–N34.–N39.0 po porodu
. 3Jiné infekce urogenitálního ústrojí po porodu
Puerperální infekce urogenitálního ústrojí NS
. 4Pyrexie neznámého původu po porodu
Puerperální:
. infekce NS
. pyrexie NS
Nepatří sem:horečka v šestinedělí (O85)
horečka při porodu (O75.2)
. 8Jiné určené puerperální infekce
O87Žilní komplikace a hemoroidy v šestinedělí
Patří sem:při porodu a v šestinedělí
Nepatří sem:embolie v gestaci (O88.–)
žilní komplikace v těhotenství (O22.–)
. 0Povrchová tromboflebitida v šestinedělí
. 1Hluboká flebotrombóza v šestinedělí
Trombóza hlubokých žil‚ poporodní
Pánevní tromboflebitída‚ poporodní
. 2Hemoroidy v šestinedělí
. 3Mozková žilní trombóza v šestinedělí
Trombóza mozkových žilních sinů v šestinedělí
. 8Jiné žilní komplikace v šestinedělí
Varixy genitálu v šestinedělí
. 9Žilní komplikace v šestinedělí NS
Puerperální:
. flebitida NS
. flebopatie NS
. trombóza NS
O88Embolie v gestaci
Patří sem:plicní embolie v těhotenství‚ při porodu a v šestinedělí
Nepatří sem:embolie komplikující potrat nebo mimoděložní těhotenství nebo mola hydatidosa
(O00–O07O08.2)
. 0Vzduchová embolie v gestaci
. 1Embolie plodovou vodou v gestaci
Anafylaktoidní syndrom v těhotenství
. 2Tromboembolie v gestaci
Embolie (plic) v gestaci NS
Puerperální embolie (plic) NS
. 3Embolie hnisavá a septická v gestaci
. 8Jiná embolie v gestaci
Embolie tuková v gestaci
O89Komplikace anestezie v šestinedělí
Patří sem:komplikace vzniklé při aplikaci celkové nebo lokální anestezie nebo jiných
sedativ u matky v šestinedělí
. 0Plicní komplikace anestezie v šestinedělí
Aspirační pneumonie způsobeno anestezií v průběhu šestinedělí
Chemická pneumonitida způsobená aspirací
Aspirace žaludečního obsahu
nebo sekrece NS
Mendelsonův syndrom
Pneumotorax
. 1Srdeční komplikace anestezie v šestinedělí
Srdeční:
. zástava
. selhání
. 2Komplikace centrální nervové soustavy způsobené anestezií v šestinedělí
. 3Toxické reakce na místní anestetika v šestinedělí
. 4Spinální a epidurální anestezie v šestinedělí vyvolávající bolesti hlavy
. 5Jiné komplikace spinální a epidurální anestezie v šestinedělí
. 6Neúspěšná nebo obtížná intubace v šestinedělí
. 8Jiné komplikace anestezie v šestinedělí
. 9Komplikace anestezie v šestinedělí NS
O90Komplikace šestinedělí nezařazené jinde
. 0Dehiscence nebo rozpad rány po císařském řezu
. 1Dehiscence nebo rozpad porodnické rány hráze (perinea)
Rozpad rány po:
. epiziotomii
. perineální laceraci
Sekundární perineální trhlina
. 2Hematom porodnické rány
. 3Kardiomyopatie v šestinedělí
Stavy uvedené pod I42.–
. 4Poporodní akutní selhání ledvin
Hepatorenální syndrom po porodu
. 5Tyreoiditida po porodu
. 8Jiné komplikace šestinedělí nezařazené jinde
Placentární polyp
. 9Komplikace šestinedělí NS
O91Onemocnění prsu spojené s porodem
Patří sem:uvedené stavy při těhotenství‚ šestinedělí a laktaci
. 0Infekce bradavky spojené s porodem
Absces bradavky:
. těhotenský
. puerperální
. 1Absces prsu spojený s porodem
Prsní absces těhotenský (á) nebo puerperální
Hnisavá mastitida
Subareolární absces
. 2Nehnisavý zánět prsu (nepurulentní mastitida) spojený s porodem
Lymfangitida prsu těhotenská nebo puerperální
Mastitida:
. NS
. intersticiální
. parenchymová
O92Jiná onemocnění prsu a poruchy laktace spojené s porodem
Patří sem:stavy uvedené v těhotenství‚ šestinedělí nebo laktaci
. 0Retrakce bradavky spojená s porodem
. 1Prasklina bradavky spojená s porodem
Fisura bradavky‚ těhotenská nebo puerperální
. 2Jiné a NS poruchy prsu spojené s porodem
. 3Agalakcie
Primární agalakcie
. 4Hypogalakcie
. 5Potlačená laktace
Agalakcie:
. úmyslná
. sekundární
. terapeutická
. 6Galaktorea
Nepatří sem:galaktorea nesdružená s porodem (N64.3)
. 7Jiné a NS poruchy laktace
Puerperální galaktokéla
© WHO/ÚZIS ČR (Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR)‚ všechna práva vyhrazena‚ vytvořeno: 2018/3/7

 
 
 
 

Odkazy:

Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů
(ICD-10 ONLINE) - Czech

International Classification of Diseases
(ICD-10 ONLINE) - English

Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme
(ICD-10 ONLINE) - Deutsch