XVI. kapitola
NĚKTERÉ STAVY VZNIKLÉ V PERINATÁLNÍM OBDOBÍ
(P00–P96)
Patří sem:stavy‚ které mají svůj původ v perinatálním období‚ i když úmrtí nastane nebo se
onemocnění projeví později
Nepatří sem:vrozené vady‚ deformace a chromozomální abnormality (Q00–Q99)
nemoci endokrinní‚ výživy a přeměny látek (E00–E90)
poranění‚ otravy a některé jiné následky vnějších příčin (S00–T98)
novotvary (C00–D48)
tetanus novorozenců (A33)
dávivý kašel (A37.-)
Tato kapitola obsahuje následující oddíly:
P00–P04Postižení plodu a novorozence onemocněním matky a komplikacemi těhotenství a porodu
P05–P08Poruchy spojené s délkou těhotenství a s růstem plodu
P10–P15Poranění za porodu
P20–P29Respirační a kardiovaskulární poruchy specifické pro perinatální období
P35–P39Infekce specifické pro perinatální období
P50–P61Krvácivé stavy a hematologické poruchy plodu a novorozence
P70–P74Přechodné poruchy endokrinní a přeměny látek specifické pro plod a novorozence
P75–P78Poruchy trávicí soustavy plodu a novorozence
P80–P83Stavy postihující kůži a regulaci teploty plodu a novorozence
P90–P96Jiné poruchy vzniklé v perinatálním období
Pro tuto kapitolu je stanovena následující položka s hvězdičkou:
P75*Mekoniový ileus při cystické fibróze
© WHO/ÚZIS ČR (Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR)‚ všechna práva vyhrazena‚ vytvořeno: 2018/3/7