XVI. kapitola
NĚKTERÉ STAVY VZNIKLÉ V PERINATÁLNÍM OBDOBÍ
(P00–P96)
PORUCHY SPOJENÉ S DÉLKOU TĚHOTENSTVÍ A S RŮSTEM PLODU (P05–P08)
P05Pomalý růst a podvýživa plodu
. 0Lehký plod vzhledem k délce těhotenství [light for dates]
Obvykle se udává hmotnost menší a délka větší než desátý percentil vzhledem k délce
těhotenství
. 1Malý plod vzhledem k délce těhotenství [small for dates‚ small and light for dates]
Obvykle se udává jako hmotnost a délka menší než desátý percentil vzhledem k délce
těhotenství
. 2Podvýživa plodu‚ nepatřící do kategorií small for dates a light for dates
Děti se známkami podvýživy plodu (suchá olupující se kůže a ztráta podkoží)
Nepatří sem:podvýživa plodu se zmínkou o:
. lehkém plodu vzhledem k délce těhotenství (P05.0)
. malém plodu vzhledem k délce těhotenství (P05.1)
. 9Pomalý růst plodu NS
Opožděný růst plodu NS
P07Poruchy v souvislosti se zkráceným trváním těhotenství a nízkou porodní
hmotností nezařazené jinde
Poznámka:Jestliže jsou známy jak porodní hmotnost‚ tak délka těhotenství‚ musí se dát
přednost zařazení podle porodní hmotnosti.
Patří sem:uvedené stavy bez bližšího určení‚ jsou-li příčinou úmrtí‚ nemoci nebo následné
péče o novorozence
Nepatří sem:nízká porodní hmotnost v důsledku pomalého růstu a podvýživy plodu (P05.–)
. 0Velmi nízká porodní hmotnost
Porodní hmotnost 999 g nebo méně
. 1Jiná nízká porodní hmotnost
Porodní hmotnost 1000–2499 g
. 2Krajní nezralost (immaturita)
Méně než 28 dokončených týdnů (méně než 196 dokončených dnů) těhotenství
. 3Jiné předčasně narozené děti
28 dokončených týdnů nebo více‚ ale méně než 37 dokončených týdnů (196 dokončených dnů‚
ale méně než 259 dokončených dnů) těhotenství
Nezralost NS
P08Poruchy související s prodlouženým těhotenstvím a velkou porodní hmotností
Poznámka:Jestliže jsou známy jak porodní hmotnost‚ tak trvání těhotenství‚ musí se dát
přednost zařazení podle porodní hmotnosti.
Patří sem:uvedené stavy bez bližšího určení‚ jsou-li příčinou úmrtí‚ nemoci nebo následné
péče o plod nebo novorozence
. 0Hypertrofický novorozenec
Obvykle se zahrnuje porodní hmotnost 4500 g a více.
Nepatří sem:syndrom:
. dítěte diabetické matky (P70.1)
. dítěte matky s těhotenskou cukrovkou (P70.0)
. 1Jiné děti těžké vzhledem k délce těhotenství
Jiný plod nebo dítě těžké nebo velké vzhledem k délce těhotenství [heavy- or large-for-dates]‚
bez ohledu na období těhotenství.
Obvykle zahrnuje porodní váhu větší než 90 percentil vzhledem ke gestačnímu stáří nebo 4000
g a více v termínu.
Nepatří sem:syndrom:
. dítěte diabetické matky (P70.1)
. dítěte matky s těhotenskou cukrovkou (P70.0)
porodní hmotnost 4500 g a více (P08.0)
. 2Dítě přenášené ne příliš těžké vzhledem k délce těhotenství
Plod nebo dítě s délkou těhotenství 42 nebo více dokončených týdnů (294 nebo více dnů)‚
nepříliš těžké ani velké vzhledem k délce těhotenství
Postmaturita NS
© WHO/ÚZIS ČR (Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR)‚ všechna práva vyhrazena‚ vytvořeno: 2018/3/7

 
 
 
 

Odkazy:

Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů
(ICD-10 ONLINE) - Czech

International Classification of Diseases
(ICD-10 ONLINE) - English

Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme
(ICD-10 ONLINE) - Deutsch