XVI. kapitola
NĚKTERÉ STAVY VZNIKLÉ V PERINATÁLNÍM OBDOBÍ
(P00–P96)
PORANĚNÍ ZA PORODU (P10–P15)
P10Nitrolební poranění a krvácení způsobené za porodu
Nepatří sem:nitrolební krvácení u plodu nebo novorozence:
. NS (P52.9)
. způsobené anoxií nebo hypoxií (P52.–)
. 0Subdurální krvácení způsobené poraněním za porodu
Subdurální hematom (lokalizovaný) způsobený poraněním za porodu
Nepatří sem:subdurální krvácení provázející rupturu tentoria (P10.4)
. 1Mozkové krvácení způsobené poraněním za porodu
. 2Nitrokomorové krvácení způsobené poraněním za porodu
. 3Subarachnoidální krvácení způsobené poraněním za porodu
. 4Ruptura tentoria způsobená poraněním za porodu
. 8Jiná nitrolební poranění a krvácení způsobená za porodu
. 9Neurčené nitrolební poranění (lacerace) a krvácení způsobené za porodu
P11Jiná poranění centrální nervové soustavy za porodu
. 0Edém mozku způsobený poraněním za porodu
. 1Jiné určené poškození mozku způsobené poraněním za porodu
. 2Nespecifikované poškození mozku‚ způsobené poraněním za porodu
. 3Poranění lícního nervu za porodu
Obrna lícního nervu způsobená poraněním za porodu
. 4Poranění jiných mozkových nervů za porodu
. 5Poranění páteře a míchy za porodu
Zlomenina páteře jako porodní úraz
. 9Poranění centrální nervové soustavy za porodu NS
P12Poranění vlasové části hlavy za porodu
. 0Kefalhematom způsobený poraněním za porodu
. 1Porodní nádor [caput succedaneum] způsobený za porodu
. 2Subaponeurotické krvácení způsobené poraněním za porodu
. 3Podlitina vlasové části hlavy způsobená poraněním za porodu
. 4Poranění vlasové části hlavy novorozence způsobené monitorováním za porodu
Odběr ze skalpu incizí
Poranění skalpovou elektrodou
. 8Jiné poranění vlasové části hlavy za porodu
. 9Poranění vlasové části hlavy za porodu NS
P13Poranění kostry za porodu
Nepatří sem:poranění páteře za porodu (P11.5)
. 0Zlomenina lebky způsobená poraněním za porodu
. 1Jiná poranění lebky za porodu
Nepatří sem:kefalhematom (P12.0)
. 2Poranění stehenní kosti za porodu
. 3Poranění jiných dlouhých kostí za porodu
. 4Zlomenina klíční kosti způsobená poraněním za porodu
. 8Poranění jiných částí kostry za porodu
. 9Poranění kostry za porodu NS
P14Poranění periferní nervové soustavy za porodu
. 0Obrna pažní pleteně „Erbův typ” způsobená poraněním za porodu
. 1Obrna pažní pleteně „Klumpkeové typ” způsobená poraněním za porodu
. 2Obrna bráničního nervu způsobená poraněním za porodu
. 3Jiná poranění pažní pleteně za porodu
. 8Poranění jiných částí periferní nervové soustavy za porodu
. 9Poranění periferní nervové soustavy za porodu NS
P15Jiné poranění za porodu
. 0Poranění jater za porodu
Ruptura jater způsobená poraněním za porodu
. 1Poranění sleziny za porodu
Ruptura sleziny způsobená poraněním za porodu
. 2Poranění musculus sternocleidomastoideus způsobené za porodu
. 3Poranění oka za porodu
Subkonjunktivální krvácení způsobené(-ý) poraněním za porodu
Traumatický glaukom
. 4Poranění obličeje způsobené za porodu
Překrvení (stagnační cyanóza) obličeje způsobené
poraněním za porodu
. 5Poranění zevních pohlavních orgánů za porodu
. 6Podkožní tuková nekróza způsobená poraněním za porodu
. 8Jiná určená poranění za porodu
. 9Poranění za porodu NS
© WHO/ÚZIS ČR (Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR)‚ všechna práva vyhrazena‚ vytvořeno: 2018/3/7

 
 
 
 

Odkazy:

Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů
(ICD-10 ONLINE) - Czech

International Classification of Diseases
(ICD-10 ONLINE) - English

Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme
(ICD-10 ONLINE) - Deutsch