XVI. kapitola
NĚKTERÉ STAVY VZNIKLÉ V PERINATÁLNÍM OBDOBÍ
(P00–P96)
RESPIRAČNÍ A KARDIOVASKULÁRNÍ PORUCHY SPECIFICKÉ PRO
PERINATÁLNÍ OBDOBÍ (P20–P29)
P20Nitroděložní hypoxie
Patří sem:abnormální srdeční ozvy plodu
fetální nebo nitroděložní:
. acidóza
. anoxie
. asfyxie
. tíseň
. hypoxie
příměs smolky v plodové vodě
odchod smolky (mekonia)
Nepatří sem:nitrolební krvácení způsobené anoxií a hypoxií (P52.–)
. 0Nitroděložní hypoxie zjištěná před počátkem porodní činnosti
. 1Nitroděložní hypoxie zjištěná v průběhu porodní činnosti a porodu
. 9Nitroděložní hypoxie NS
P21Porodní asfyxie
Poznámka:Tato položka se nemá používat při nízkém skóre Apgarové bez známek porodní
asfyxie a jiných respiračních poruch.
Nepatří sem:nitroděložní hypoxie a asfyxie (P20.–)
. 0Těžká porodní asfyxie
Při narození akce srdeční méně než 100 za minutu nebo klesající‚ chybějící nebo lapavé
dýchání‚ bledá kůže‚ snížený svalový tonus nebo atonie
Asfyxie s jednominutovým bodovým hodnocením Apgarové 0–3
Bílá asfyxie
. 1Mírná nebo střední porodní asfyxie
Během jedné minuty nezjištěno normální dýchání‚ ale akce srdeční 100 nebo více‚ určitý
svalový tonus přítomný a určitá reakce na podnět
Asfyxie s jednominutovým bodovým hodnocením Apgarové 4–7
Modrá asfyxie
. 9Porodní asfyxie NS
Anoxie NS
Asfyxie
Hypoxie
P22Dechová tíseň novorozence
Nepatří sem:respirační selhání novorozence (P28.5)
. 0Syndrom dechové tísně novorozence
Nemoc hyalinních blanek
. 1Přechodná tachypnoe novorozence
. 8Jiná dechová tíseň novorozence
. 9Dechová tíseň novorozence NS
P23Vrozený zánět plic
Patří sem:infekční zánět plic získaný v děloze nebo během porodu
Nepatří sem:novorozenecká pneumonie z aspirace (P24.–)
. 0Vrozená pneumonie způsobená viry
Nepatří sem:vrozená zarděnková pneumonie (P35.0)
. 1Vrozená pneumonie způsobená chlamydiemi
. 2Vrozená pneumonie způsobená stafylokoky
. 3Vrozená pneumonie způsobená streptokoky skupiny B
. 4Vrozená pneumonie způsobená Escherichia coli
. 5Vrozená pneumonie způsobená Pseudomonas
. 6Vrozená pneumonie způsobená jinými bakteriálními agens
Haemophilus influenzae
Klebsiella pneumoniae
Mycoplasma pneumoniae
Streptokoky‚ kromě skupiny B
. 8Vrozená pneumonie způsobená jinými organismy
. 9Vrozená pneumonie NS
P24Novorozenecké aspirační syndromy
Patří sem:novorozenecká pneumonie z aspirace
. 0Novorozenecká aspirace smolky
. 1Novorozenecká aspirace plodové vody a hlenu
Aspirace amniové tekutiny
. 2Novorozenecká aspirace krve
. 3Novorozenecká aspirace mléka a regurgitované potravy
. 8Jiné novorozenecké aspirační syndromy
. 9Novorozenecký aspirační syndrom NS
Novorozenecká aspirační pneumonie NS
P25Intersticiální emfyzém a příbuzné stavy vzniklé v perinatálním období
. 0Intersticiální emfyzém vzniklý v perinatálním období
. 1Pneumotorax vzniklý v perinatálním období
. 2Pneumomediastinum vzniklé v perinatálním období
. 3Pneumoperikard vzniklý v perinatálním období
. 8Jiné stavy příbuzné intersticiálnímu emfyzému vzniklé v perinatálním období
P26Plicní krvácení vzniklé v perinatálním období
. 0Tracheobronchiální krvácení vzniklé v perinatálním období
. 1Masivní plicní krvácení vzniklé v perinatálním období
. 8Jiné plicní krvácení vzniklé v perinatálním období
. 9Neurčené plicní krvácení vzniklé v perinatálním období
P27Chronické respirační nemoci vzniklé v perinatálním období
. 0Wilsonové–Mikityho syndrom
Plicní nezralost („Pulmonary dysmaturity”)
. 1Bronchopulmonální dysplázie vzniklá v perinatálním období
. 8Jiné chronické respirační nemoci vzniklé v perinatálním období
Vrozená plicní fibróza
Ventilátorová plíce novorozence
. 9Neurčené chronické respirační nemoci vzniklé v perinatálním období
P28Jiné poruchy respirace vzniklé v perinatálním období
Nepatří sem:vrozené vady dýchací soustavy (Q30–Q34)
. 0Primární atelektáza u novorozence
Primární selhání rozepětí plicních sklípků
Plicní hypoplázie z nezralosti
Plicní nezralost NS
. 1Jiná a neurčená atelektáza u novorozence
Atelektáza:
. NS
. částečná
. sekundární
Resorpční atelektáza bez syndromu dechové tísně
. 2Cyanotické záchvaty u novorozence
Nepatří sem:apnoe novorozence (P28.3–P28.4)
. 3Primární spánková apnoe novorozence
Spánková apnoe novorozence:
. centrální
. NS
. obstrukční
. 4Jiná apnoe novorozence
Apnoe:
. novorozence‚ obstrukční
. u nezralého novorozence
Nepatří sem:obstrukční spánková apnoe novorozence (P28.3)
. 5Respirační selhání novorozence
. 8Jiné určené respirační stavy u novorozence
Vrozený (laryngeální) stridor NS
Zhoršená průchodnost nosu novorozence
Nepatří sem:časná vrozená syfilitická rinitida (A50.0)
. 9Poruchy respirace u novorozence NS
P29Kardiovaskulární poruchy vzniklé v perinatálním období
Nepatří sem:vrozené vady oběhové soustavy (Q20–Q28)
. 0Novorozenecké srdeční selhání
. 1Novorozenecká srdeční dysrytmie
. 2Novorozenecká hypertenze
. 3Perzistence fetální cirkulace‚ PFC syndrom
Opožděné uzavření ductus arteriosus
Plicní hypertenze novorozence (perzistující)
. 4Přechodná ischemie myokardu novorozence
. 8Jiné kardiovaskulární poruchy vzniklé v perinatálním období
. 9Kardiovaskulární porucha vzniklá v perinatálním období NS
© WHO/ÚZIS ČR (Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR)‚ všechna práva vyhrazena‚ vytvořeno: 2018/3/7

 
 
 
 

Odkazy:

Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů
(ICD-10 ONLINE) - Czech

International Classification of Diseases
(ICD-10 ONLINE) - English

Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme
(ICD-10 ONLINE) - Deutsch