XVI. kapitola
NĚKTERÉ STAVY VZNIKLÉ V PERINATÁLNÍM OBDOBÍ
(P00–P96)
INFEKCE SPECIFICKÉ PRO PERINATÁLNÍ OBDOBÍ (P35–P39)
Patří sem:infekce získané v děloze a během porodu
Nepatří sem:asymptomatický stav infekce virem lidské imunodeficience [HIV] (Z21)
vrozená(-ý):
. gonokoková infekce (A54.–)
. pneumonie (P23.–)
. syfilis (A50.–)
onemocnění virem lidské imunodeficience [HIV] (B20–B24)
infekční nemoci získané po narození (A00–B99J09–J11)
střevní infekční nemoci (A00–A09)
laboratorní průkaz viru lidské imunodeficience [HIV] (R75)
infekční onemocnění matky jako příčina úmrtí či nemoci plodu nebo novorozence‚ u něhož
samotného se nemoc neprojevuje (P00.2)
tetanus novorozence (A33)
P35Vrozené virové nemoci
. 0Syndrom vrozených zarděnek
Vrozená zarděnková pneumonie
. 1Vrozená cytomegalovirová infekce
. 2Vrozená infekce virem Herpes simplex
. 3Vrozená virová hepatitida
. 8Jiné vrozené virové nemoci
Vrozené plané neštovice [varicella]
. 9Vrozená virová nemoc NS
P36Bakteriální sepse novorozence
Patří sem:vrozená sepse
. 0Sepse novorozence způsobená streptokoky skupiny B
. 1Sepse novorozence způsobená jinými a neurčenými streptokoky
. 2Sepse novorozence způsobená Staphylococcus aureus
. 3Sepse novorozence způsobená jinými a neurčenými stafylokoky
. 4Sepse novorozence způsobená Escherichia coli
. 5Sepse novorozence způsobená anaeroby
. 8Jiná bakteriální sepse novorozence
. 9Bakteriální sepse novorozence NS
P37Jiné vrozené infekční a parazitární nemoci
Nepatří sem:vrozená syfilis (A50.–)
nekrotizující enterokolitida plodu nebo novorozence (P77)
novorozenecký průjem:
. infekční (A00–A09)
. neinfekční (P78.3)
oftalmie novorozenců způsobená gonokoky (A54.3)
tetanus novorozence (A33)
dávivý kašel (A37.-)
. 0Vrozená tuberkulóza
. 1Vrozená toxoplazmóza
Hydrocefalus způsobený vrozenou toxoplazmózou
. 2Vrozená (diseminovaná) listerióza
. 3Vrozená malaria falciparum
. 4Jiná vrozená malárie
. 5Novorozenecká kandidóza
. 8Jiné určené vrozené infekční a parazitární nemoci
. 9Vrozená infekční nebo parazitární nemoc NS
P38Zánět pupečního pahýlu (omfalitida) novorozence s mírným krvácením nebo
bez něho
P39Jiné infekce specifické pro perinatální období
. 0Novorozenecká infekční mastitida
Nepatří sem:hormonální reakce prsních žláz novorozence (P83.4)
neinfekční zánět prsu novorozence (P83.4)
. 1Novorozenecká konjunktivitida a dakryocystitida
Neonatální chlamydiová konjunktivitida
Oftalmie novorozenců NS
Nepatří sem:gonokoková konjunktivitida (A54.3)
. 2Intraamniotická infekce plodu nezařazená jinde
. 3Novorozenecká infekce močového systému
. 4Novorozenecká infekce kůže
Novorozenecká pyodermie
Nepatří sem:pemfigus novorozenců (L00)
stafylokokový puchýřnatý kožní syndrom (L00)
. 8Jiné určené infekce specifické pro perinatální období
. 9Infekce specifická pro perinatální období NS
© WHO/ÚZIS ČR (Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR)‚ všechna práva vyhrazena‚ vytvořeno: 2018/3/7

 
 
 
 

Odkazy:

Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů
(ICD-10 ONLINE) - Czech

International Classification of Diseases
(ICD-10 ONLINE) - English

Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme
(ICD-10 ONLINE) - Deutsch