XVI. kapitola
NĚKTERÉ STAVY VZNIKLÉ V PERINATÁLNÍM OBDOBÍ
(P00–P96)
PŘECHODNÉ PORUCHY ENDOKRINNÍ A PŘEMĚNY LÁTEK SPECIFICKÉ PRO
PLOD A NOVOROZENCE (P70–P74)
Patří sem:přechodné endokrinní a metabolické nepravidelnosti způsobené reakcí dítěte na endokrinní
a metabolické faktory matky nebo jeho přizpůsobením na mimoděložní existenci
P70Přechodné poruchy metabolismu uhlovodanů specifické pro plod
a novorozence
. 0Syndrom dítěte matky s těhotenskou cukrovkou
Plod nebo novorozenec (s hypoglykemií) ovlivněný těhotenským diabetem matky
. 1Syndrom dítěte diabetické matky
Plod nebo novorozenec (s hypoglykemií) ovlivněný diabetem matky (dříve existujícím)
. 2Novorozenecký diabetes mellitus
. 3Iatrogenní novorozenecká hypoglykemie
. 4Jiná novorozenecká hypoglykemie
Přechodná novorozenecká hypoglykemie
. 8Jiné přechodné poruchy metabolismu uhlovodanů plodu a novorozence
. 9Přechodná porucha metabolismu uhlovodanů plodu a novorozence NS
P71Přechodné novorozenecké poruchy metabolismu vápníku a hořčíku
. 0Hypokalcemie z kravského mléka u novorozence
. 1Jiná novorozenecká hypokalcemie
Nepatří sem:novorozenecká hypoparatyreóza (P71.4)
. 2Novorozenecká hypomagnezemie
. 3Novorozenecká tetanie bez nedostatku vápníku nebo hořčíku
Novorozenecká tetanie NS
. 4Přechodná novorozenecká hypoparatyreóza
. 8Jiné přechodné novorozenecké poruchy metabolismu vápníku a hořčíku
. 9Přechodná novorozenecká porucha metabolismu vápníku a hořčíku NS
P72Jiné přechodné novorozenecké endokrinní poruchy
Nepatří sem:vrozená hypotyreóza s nebo bez strumy (E03.0–E03.1)
dyshormogenetická struma (E07.1)
Pendredův syndrom (E07.1)
. 0Novorozenecká struma nezařazená jinde
Přechodná vrozená struma s normální funkcí
. 1Přechodná hypertyreóza novorozence
Neonatální tyreotoxikóza
. 2Jiné přechodné neonatální poruchy tyreoidální funkce nezařazené jinde
Přechodná novorozenecká hypotyreóza
. 8Jiné určené přechodné novorozenecké endokrinní poruchy
. 9Přechodná novorozenecká endokrinní porucha NS
P74Jiné přechodné novorozenecké poruchy elektrolytů a metabolismu
. 0Pozdní metabolická acidóza u novorozence
. 1Dehydratace u novorozence
. 2Poruchy rovnováhy sodíku u novorozence
. 3Poruchy rovnováhy draslíku u novorozence
. 4Jiné přechodné poruchy elektrolytů u novorozence
. 5Přechodná tyrozinemie u novorozence
. 8Jiné přechodné metabolické poruchy u novorozence
. 9Přechodná metabolická porucha u novorozence NS
© WHO/ÚZIS ČR (Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR)‚ všechna práva vyhrazena‚ vytvořeno: 2018/3/7

 
 
 
 

Odkazy:

Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů
(ICD-10 ONLINE) - Czech

International Classification of Diseases
(ICD-10 ONLINE) - English

Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme
(ICD-10 ONLINE) - Deutsch