XVI. kapitola
NĚKTERÉ STAVY VZNIKLÉ V PERINATÁLNÍM OBDOBÍ
(P00–P96)
JINÉ PORUCHY VZNIKLÉ V PERINATÁLNÍM OBDOBÍ (P90–P96)
P90Křeče u novorozence
Nepatří sem:benigní novorozenecké křeče (familiární) (G40.3)
P91Jiné poruchy stavu mozku novorozence
. 0Novorozenecká mozková ischemie
. 1Získané periventrikulární cysty u novorozence
. 2Novorozenecká mozková leukomalacie
. 3Novorozenecká mozková dráždivost
. 4Novorozenecký mozkový útlum
. 5Novorozenecké kóma
. 6Hypoxická‚ ischemická encefalopatie novorozence
. 7Získaný hydrocefalus novorozence
Poznámka:Pozor, pro vykazování hospitalizační péče byste tento kód v roce 2018 neměli
použít, viz Technická poznámka.
Posthemoragický hydrocefalus novorozence
. 8Jiné určené poruchy stavu mozku novorozence
. 9Porucha stavu mozku novorozence NS
P92Problémy s krmením u novorozence
. 0Zvracení u novorozence
. 1Regurgitace a ruminace u novorozence
. 2Pomalý příjem potravy u novorozence
. 3Nedostatečný příjem potravy u novorozence
. 4Přejídání u novorozence
. 5Obtíže novorozence při krmení (kojení) z prsu
. 8Jiné problémy s krmením u novorozence
. 9Problémy s krmením u novorozence NS
P93Reakce a intoxikace způsobené léčivy podanými plodu a novorozenci
Grey syndrom po podání chloramfenikolu novorozenci (šedivé dítě)
Nepatří sem:žloutenka způsobená léčivy nebo toxiny přenesenými z matky nebo podanými
novorozenci (P58.4)
reakce a intoxikace vyvolaná opiáty‚ trankvilizéry a jiným léčením matky
(P04.0–P04.1P04.4)
abstinenční syndromy při:
. toxikomanii matky (P96.1)
. terapeutickém podávání léčiv novorozenci (P96.2)
P94Poruchy svalového tonu novorozence
. 0Přechodná myasthenia gravis novorozence
Nepatří sem:myasthenia gravis (G70.0)
. 1Svalová hypertonie
. 2Svalová hypotonie
Nespecifický syndrom „floppy infant”
. 8Jiné poruchy svalového tonu novorozence
. 9Poruchy svalového tonu novorozence NS
P95Smrt plodu z neurčené příčiny
Porod mrtvého plodu NS
Narození mrtvého dítěte NS
P96Jiné stavy vzniklé v perinatálním období
. 0Vrozené selhání ledvin
Uremie novorozence
. 1Novorozenecké abstinenční syndromy u toxikomanie matky
Abstinenční syndrom u dětí u drogově závislých matek
Novorozenecký abstinenční syndrom
Nepatří sem:reakce a intoxikace vyvolaná opiáty a trankvilizéry podanými matce v průběhu
porodu (P04.0)
. 2Abstinenční syndrom při terapeutickém podávání léčiv novorozenci
. 3Široké lební švy u novorozence
Novorozenecký kraniotabes
. 4Ukončení těhotenství (plod a novorozenec)
Nepatří sem:ukončení těhotenství (matka) (O04.–)
. 5Komplikace nitroděložních výkonů nezařazené jinde
. 8Jiné určené stavy vzniklé v perinatálním období
. 9Stavy vzniklé v perinatálním období NS
Vrozená slabost NS
© WHO/ÚZIS ČR (Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR)‚ všechna práva vyhrazena‚ vytvořeno: 2018/3/7

 
 
 
 

Odkazy:

Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů
(ICD-10 ONLINE) - Czech

International Classification of Diseases
(ICD-10 ONLINE) - English

Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme
(ICD-10 ONLINE) - Deutsch