XVII. kapitola
VROZENÉ VADY‚ DEFORMACE A CHROMOZOMÁLNÍ
ABNORMALITY (Q00–Q99)
VROZENÉ VADY NERVOVÉ SOUSTAVY (Q00–Q07)
Q00Anencefalie a podobné vrozené vady
. 0Anencefalie
Acefalie
Akranie
Amyelencefalie
Hemianencefalie
Hemicefalie
. 1Kraniorachischisis
. 2Iniencefalie
Q01Encefalokéla
Patří sem:encefalomyelokéla
hydroencefalokéla
hydromeningokéla‚ kraniální
meningokéla‚ cerebrální
meningoencefalokéla
Nepatří sem:syndrom Meckelův–Gruberův (Q61.9)
. 0Encefalokéla frontální
. 1Encefalokéla nazofrontální
. 2Encefalokéla okcipitální
. 8Encefalokéla jiných určených lokalizací
. 9Encefalokéla NS
Q02Mikrocefalie
Hydromicrocephalia
Mikrocefalon
Nepatří sem:syndrom Meckelův–Gruberův (Q61.9)
Q03Vrozený hydrocefalus
Patří sem:hydrocefalus u novorozence
Nepatří sem:syndrom Arnoldův–Chiariho (Q07.0)
hydrocefalus:
. získaný‚ NS (G91.–)
. získaný‚ u novorozence (P91.7)
. způsobený vrozenou toxoplazmózou (P37.1)
. s rozštěpem páteře (Q05.0–Q05.4)
. 0Malformace Sylviova mokovodu
Anomálie Sylviova mokovodu
Vrozená neprůchodnost
Stenóza
. 1Atrézie otvoru Magendieova a Luschkeova
Syndrom Dandyův–Walkerův
. 8Jiný vrozený hydrocefalus
. 9Vrozený hydrocefalus NS
Q04Jiné vrozené vady mozku
Nepatří sem:kyklopie (Q87.0)
makrocefalie (Q75.3)
. 0Vrozené vady corpus callosum
Agenese corporis callosi
. 1Arinencefalie [arhinencephalia]
. 2Holoprosencefalie [holoprosencephalia]
. 3Jiné redukční deformity mozku
Chybění částí mozku
Agenese
Aplázie
Hypoplázie
Agyrie
Hydranencephalia
Lissencephalia
Mikrogyrie
Pachygyrie
Nepatří sem:vrozené vady corpus callosum (Q04.0)
. 4Dysplázie septi optici
. 5Megalocefalie
. 6Vrozené mozkové cysty
Porencephalia
Schizencephalia
Nepatří sem:získaná porencefalická cysta (G93.0)
. 8Jiné určené vrozené vady mozku
Makrogyrie
. 9Vrozené vady mozku NS
Vrozená:
. anomálie mozku NS
. deformita
. nemoc nebo poškození
. mnohočetné anomálie
Q05Rozštěp páteře [spina bifida]
Patří sem:hydromeningokéla páteřní
meningokéla
meningomyelokéla
myelokéla
myelomeningokéla
rhachischisis
spina bifida (aperta)(cystica)
syringomyelokéla
Nepatří sem:syndrom Arnoldův–Chiariho (Q07.0)
spina bifida occulta (Q76.0)
. 0Spina bifida krční s hydrocefalem
. 1Spina bifida hrudní s hydrocefalem
Spina bifida:
. dorzální s hydrocefalem
. torakolumbální
. 2Spina bifida lumbální s hydrocefalem
Lumbosakrální spina bifida s hydrocefalem
. 3Spina bifida křížová s hydrocefalem
. 4Spina bifida NS s hydrocefalem
. 5Spina bifida krční bez hydrocefalu
. 6Spina bifida hrudní bez hydrocefalu
Spina bifida:
. dorzální NS
. torakolumbální NS
. 7Spina bifida lumbální bez hydrocefalu
Spina bifida lumbosakrální NS
. 8Spina bifida křížová bez hydrocefalu
. 9Spina bifida NS
Q06Jiné vrozené vady míchy
. 0Amyelie
. 1Hypoplázie a dysplázie míchy
Atelomyelie
Myelatelie
Myelodysplázie míchy
. 2Diastematomyelie
. 3Jiné vrozené vady postihující cauda equina
. 4Hydromyelie
Hydrorhachis
. 8Jiné určené vrozené vady míchy
. 9Vrozené vady míchy NS
Vrozená:
. anomálie míchy a míšních plen NS
. deformita
. nemoc nebo poškození
Q07Jiné vrozené vady nervové soustavy
Nepatří sem:familiární dysautonomie [Rileyova–Dayova] (G90.1)
neurofibromatóza (nezhoubná) (Q85.0)
. 0Arnoldův–Chiariho syndrom
. 8Jiné určené vrozené vady nervové soustavy
Agenese nervu
Přemístění brachiálního plexu
Syndrom kmitající čelisti
Marcus Gunnův syndrom
. 9Vrozené vady nervové soustavy NS
Vrozená:
. anomálie nervové soustavy NS
. deformita
. nemoc nebo poškození
© WHO/ÚZIS ČR (Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR)‚ všechna práva vyhrazena‚ vytvořeno: 2018/3/7

 
 
 
 

Odkazy:

Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů
(ICD-10 ONLINE) - Czech

International Classification of Diseases
(ICD-10 ONLINE) - English

Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme
(ICD-10 ONLINE) - Deutsch