XVII. kapitola
VROZENÉ VADY‚ DEFORMACE A CHROMOZOMÁLNÍ
ABNORMALITY (Q00–Q99)
Nepatří sem:vrozené poruchy přeměny látek (E70–E90)
Tato kapitola obsahuje následující oddíly:
Q00–Q07Vrozené vady nervové soustavy
Q10–Q18Vrozené vady oka‚ ucha‚ obličeje a krku
Q20–Q28Vrozené vady oběhové soustavy
Q30–Q34Vrozené vady dýchací soustavy
Q35–Q37Rozštěp rtu a rozštěp patra
Q38–Q45Jiné vrozené vady trávicí soustavy
Q50–Q56Vrozené vady pohlavních orgánů
Q60–Q64Vrozené vady močové soustavy
Q65–Q79Vrozené vady a deformace svalové a kosterní soustavy
Q80–Q89Jiné vrozené vady
Q90–Q99Abnormality chromozomů nezařazené jinde
© WHO/ÚZIS ČR (Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR)‚ všechna práva vyhrazena‚ vytvořeno: 2018/3/7