XVII. kapitola
VROZENÉ VADY‚ DEFORMACE A CHROMOZOMÁLNÍ
ABNORMALITY (Q00–Q99)
VROZENÉ VADY OKA‚ UCHA‚ OBLIČEJE A KRKU (Q10–Q18)
Nepatří sem:rozštěp rtu a rozštěp patra (Q35–Q37)
vrozené vady:
. krční páteře (Q05.0Q05.5Q67.5Q76.0–Q76.4)
. hrtanu (Q31.–)
. rtu NJ (Q38.0)
. nosu (Q30.–)
. příštítných tělísek (Q89.2)
. štítné žlázy (Q89.2)
Q10Vrozené vady očních víček‚ slzného ústrojí a očnice
Nepatří sem:kryptoftalmus:
. NS (Q11.2)
. syndrom (Q87.0)
. 0Vrozená ptóza
. 1Vrozené ektropium
. 2Vrozené entropium
. 3Jiné vrozené vady očního víčka
Ablepharon
Chybění nebo agenese:
. řas
. očního víčka
Přídatné:
. víčko
. oční sval
Blefarofimóza‚ vrozená
Coloboma očního víčka
Vrozená vada očního víčka NS
. 4Chybění nebo agenese slzného ústrojí
Chybění slzného bodu
. 5Vrozená stenóza a striktura slzovodu
. 6Jiné vrozené vady slzného ústrojí
Vrozená vada slzného ústrojí NS
. 7Vrozené vady očnice
Q11Anoftalmus‚ mikroftalmus a makroftalmus
. 0Cystický bulbus oční
. 1Jiný anoftalmus
Agenese oka
Aplázie
. 2Mikroftalmus
Kryptoftalmus NS
Dysplázie oka
Hypoplázie oka
Rudimentární oko
Nepatří sem:kryptoftalmický syndrom (Q87.0)
. 3Makroftalmus
Nepatří sem:makroftalmus při vrozeném glaukomu (Q15.0)
Q12Vrozené vady čočky
. 0Vrozený zákal
. 1Vrozené přemístění čočky
. 2Kolobom [coloboma] čočky
. 3Vrozená afakie
. 4Sférofakie
. 8Jiné vrozené vady čočky
. 9Vrozené vady čočky NS
Q13Vrozené vady předního segmentu oka
. 0Kolobom [coloboma] duhovky
Coloboma NS
. 1Chybění duhovky
Aniridie
. 2Jiné vrozené vady duhovky
Vrozená anizokorie
Atrézie pupily
Vrozené vady duhovky NS
Korektopie
. 3Vrozený zákal rohovky
. 4Jiné vrozené vady rohovky
Vrozená vada rohovky NS
Microcornea
Petersova anomálie
. 5Modrá skléra
. 8Jiné vrozené vady předního segmentu oka
Riegerova anomálie
. 9Vrozené vady předního segmentu oka NS
Q14Vrozené vady zadního segmentu oka
. 0Vrozené vady sklivce
Vrozený zákal sklivce
. 1Vrozené vady sítnice
Vrozené aneuryzma sítnice
. 2Vrozená vada disku zrakového nervu [nervi optici]
Vrozený kolobom disku nervi optici
. 3Vrozené vady cévnatky
. 8Jiné vrozené vady zadního segmentu oka
Kolobom očního pozadí
. 9Vrozená vada zadního segmentu oka NS
Q15Jiné vrozené vady oka
Nepatří sem:vrozený nystagmus (H55)
oční albinismus (E70.3)
retinitis pigmentosa (H35.5)
. 0Vrozený glaukom
Buftalmus
Glaukom u novorozence
Hydroftalmus
Vrozený keratoglobus s glaukomem
Makrokornea s glaukomem
Makroftalmus při vrozeném glaukomu
Megalokornea s glaukomem
. 8Jiné určené vrozené vady oka
. 9Vrozené vady oka NS
Vrozená:
. vada oka NS
. deformita
Q16Vrozené vady ucha působící poruchu sluchu
Nepatří sem:vrozená hluchota (H90.–)
. 0Vrozené chybění (ušního) boltce
. 1Vrozené chybění (atrézie) a zúžení (zevního) zvukovodu
Atrézie nebo zúžení kostního průchodu
. 2Chybění Eustachovy trubice
. 3Vrozené vady ušních kůstek
Fúze (spojení) ušních kůstek
. 4Jiné vrozené vady středního ucha
Vrozené vady středního ucha NS
. 5Vrozená vada vnitřního ucha
Vada:
. blanitého labyrintu
. Cortiho orgánu
. 9Vrozené vady ucha působící poruchu sluchu NS
Vrozené chybění ucha NS
Q17Jiné vrozené vady ucha
Nepatří sem:preaurikulární sinus (Q18.1)
. 0Nadpočetný boltec
Nadpočetný tragus
Polyotia
Výrůstek před tragem
Nadpočetné:
. ucho
. lalůček
. 1Makrocie [macrotia]
. 2Mikrocie [microtia]
. 3Jiné znetvořené ucho
Špičaté ucho
. 4Vadně umístěné ucho
Nízko položené uši
Nepatří sem:krční boltec (Q18.2)
. 5Vyčnívající ucho
Netopýří ucho
. 8Jiné určené vrozené vady ucha
Vrozené chybění ušního lalůčku
. 9Vrozená malformace ucha NS
Vrozená vada ucha NS
Q18Jiné vrozené vady obličeje a krku
Nepatří sem:rozštěp rtu a roštěp patra (Q35–Q37)
stavy zařaditelné pod položky Q67.0–Q67.4
vrozené vady lebečních a obličejových kostí (Q75.–)
kyklopie (Q87.0)
dentofaciální anomálie (včetně vad skusu) (K07.–)
malformační syndromy postihující vzhled obličeje (Q87.0)
perzistující ductus thyreoglossus (Q89.2)
. 0Sinus‚ píštěl a cysta branchiální štěrbiny
Branchiální rudiment
. 1Preaurikulární sinus a cysta
Píštěl:
. ušního boltce‚ vrozená
. cervikoaurální
. 2Jiné branchiální rozštěpové vady
Branchiální rozštěpová vada NS
Krční boltec – auricula cervicalis
Otocefalie
. 3Kožní řasy šíje
Pterygium colli
. 4Makrostomie
. 5Mikrostomie
. 6Makrocheilie
Vrozená hypertrofie rtu
. 7Mikrocheilie
. 8Jiné určené vrozené vady obličeje a krku
Střední:
. cysta obličeje a krku
. píštěl
. sinus
. 9Vrozené vady obličeje a krku NS
© WHO/ÚZIS ČR (Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR)‚ všechna práva vyhrazena‚ vytvořeno: 2018/3/7

 
 
 
 

Odkazy:

Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů
(ICD-10 ONLINE) - Czech

International Classification of Diseases
(ICD-10 ONLINE) - English

Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme
(ICD-10 ONLINE) - Deutsch