XVII. kapitola
VROZENÉ VADY‚ DEFORMACE A CHROMOZOMÁLNÍ
ABNORMALITY (Q00–Q99)
VROZENÉ VADY MOČOVÉ SOUSTAVY (Q60–Q64)
Q60Renální ageneze a hypoplázie
Patří sem:atrofie ledviny:
. vrozená
. dětská
vrozené chybění ledviny
. 0Jednostranná ageneze ledviny
. 1Oboustranná ageneze ledvin
. 2Ageneze ledviny NS
. 3Jednostranná hypoplázie ledviny
. 4Oboustranná hypoplázie ledvin
. 5Hypoplázie ledviny NS
. 6Syndrom Potterové
Q61Cystická nemoc ledvin
Nepatří sem:cysta ledviny (získaná) (N28.1)
syndrom Potterové (Q60.6)
. 0Jediná vrozená cysta ledviny
Vrozená cysta ledviny (jediná)
. 1Polycystická ledvina‚ autozomálně recesivní
Polycystická ledvina‚ infantilního typu
. 2Polycystická ledvina‚ autozomálně dominantní
Polycystická ledvina‚ dospělého typu
. 3Polycystická ledvina NS
. 4Dysplázie ledviny
Multicystická(é)
. dysplastická ledvina
. ledvina (vývojová)
. onemocnění ledviny
. renální dysplázie
. 5Cystická dřeň ledviny
Houbovitá ledvina NS
. 8Jiné cystické nemoci ledvin
Fibrocystická:
. ledvina
. ledvinná degenerace nebo nemoc
. 9Cystická nemoc ledvin NS
Meckelův–Gruberův syndrom
Q62Vrozené obstrukční defekty ledvinné pánvičky a vrozené vady močovodu
. 0Vrozená hydronefróza
. 1Atrézie a stenóza močovodu
Vrozená okluze:
. močovodu
. spojené pánvičky s močovodem
. ureterovezikálního ústí
Neprůchodný ureter
. 2Vrozený megaloureter
Vrozené rozšíření močovodu
. 3Jiné obstrukční defekty ledvinné pánvičky a močovodu
Vrozená ureterokéla
. 4Ageneze močovodu
Chybění ureteru
. 5Zdvojení močovodu
Přídatný močovod
Dvojitý
. 6Špatné umístění močovodu
Deviace močovodu nebo ústí ureteru
Přemístění
Ektopie
Nesprávné připojení
. 7Vrozený veziko-uretero-renální reflux
. 8Jiné vrozené vady močovodu
Vada ureteru NS
Q63Jiné vrozené vady ledvin
Nepatří sem:vrozený nefrotický syndrom (N04.–)
. 0Přídatná ledvina
. 1Laločnatá‚ spojená a podkovovitá ledvina
. 2Ektopická ledvina
Vrozená špatně umístěná ledvina
Malrotace ledviny
. 3Hyperplastická a obrovská ledvina
. 8Jiné určené vrozené vady ledvin
Vrozené ledvinové kameny
. 9Vrozená vada ledvin NS
Q64Jiné vrozené vady močové soustavy
. 0Epispadie
Nepatří sem:hypospadie (Q54.–)
. 1Ekstrofie močového měchýře
Ectopia vesicae urinariae
Extroverze měchýře
. 2Vrozená zadní uretrální chlopeň
. 3Jiná atrézie a stenóza močové trubice a hrdla močového měchýře
Vrozená:
. obstrukce hrdla močového měchýře
. striktura:
  . močové trubice
  . zevního ústí močové trubice
  . vezikouretrálního ústí
Neprůchodná močová trubice
. 4Vady urachu
Cysta urachu
Perzistence
Výhřez
. 5Vrozené chybění močového měchýře a močové trubice
. 6Vrozený divertikl močového měchýře
. 7Jiné vrozené vady močového měchýře a močové trubice
Přídatný(-á):
. močový měchýř
. močová trubice
Vrozená(-ý):
. kýla močového měchýře
. vada měchýře nebo močové trubice NS
. výhřez:
  . (sliznice) močového měchýře
  . močové trubice
  . zevního ústí močové trubice
. uretrorektální píštěl
Zdvojená(-é):
. močová trubice
. zevní ústí močové trubice
. 8Jiné určené vrozené vady močové soustavy
. 9Vrozená vada močové soustavy NS
Vrozená:
. vada neurčená‚ močové soustavy
. deformita
© WHO/ÚZIS ČR (Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR)‚ všechna práva vyhrazena‚ vytvořeno: 2018/3/7

 
 
 
 

Odkazy:

Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů
(ICD-10 ONLINE) - Czech

International Classification of Diseases
(ICD-10 ONLINE) - English

Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme
(ICD-10 ONLINE) - Deutsch