XVII. kapitola
VROZENÉ VADY‚ DEFORMACE A CHROMOZOMÁLNÍ
ABNORMALITY (Q00–Q99)
JINÉ VROZENÉ VADY (Q80–Q89)
Q80Vrozená ichtyóza
Nepatří sem:Refsumova nemoc (G60.1)
. 0Obecná ichtyóza
. 1Ichtyóza vázaná na X chromozom
. 2Lamelární ichtyóza
Kolodiové dítě
. 3Vrozená erytrodermie bulózně ichtyoziformní
. 4Plod harlekýn
. 8Jiná vrozená ichtyóza
. 9Vrozená ichtyóza NS
Q81Epidermolysis bullosa
. 0Prostá bulózní epidermolýza
Nepatří sem:Cockayneův syndrom (Q87.1)
. 1Letální epidermolysis bullosa
Herlitzův syndrom
. 2Epidermolysis bullosa dystrophica
. 8Jiná epidermolysis bullosa
. 9Epidermolysis bullosa NS
Q82Jiné vrozené vady kůže
Nepatří sem:acrodermatitis enteropathica (E83.2)
vrozená erytropoetická porfyrie (E80.0)
pilonidální cysta nebo sinus (L05.–)
Sturgeův–Weberův(–Dimitriův) syndrom (Q85.8)
. 0Dědičný lymfedém
. 1Xeroderma pigmentosum
. 2Mastocytóza
Urticaria pigmentosa
Nepatří sem:zhoubná mastocytóza (C96.2)
. 3Incontinentia pigmenti
. 4Ektodermová dysplázie (anhydrotická)
Nepatří sem:Ellisův–van Creveldův syndrom (Q77.6)
. 5Vrozený nenádorový névus
Mateřské znaménko NS
Névus:
. flammeus – ohnivý
. portského vína
. krevní
. malinový (haemangioma tuberosum)
. cévní NS
. verukózní
Nepatří sem:skvrny bílé kávy (L81.3)
lentigo (L81.4)
névus:
. NS (D22.–)
. araneus (I78.1)
. melanocytový (D22.–)
. pigmentový (D22.–)
. pavoučkový (I78.1)
. stelární (I78.1)
. 8Jiné určené vrozené vady kůže
Abnormální dlaňové rýhy
Přídatné kožní výrůstky
Benigní familiární pemfigus [Hailey–Hailey]
Volná kůže (hyperelastická)
Dermatoglyfické anomálie
Dědičná keratóza dlaní rukou a chodidel nohou
Keratosis follicularis [Darierova–Whiteova]
Nepatří sem:syndrom Ehlersův–Danlosův (Q79.6)
. 9Vrozená vada kůže NS
Q83Vrozené vady prsu
Nepatří sem:chybění prsního svalu (Q79.8)
. 0Vrozené chybění prsu s chyběním bradavky
. 1Přídatný prs
Nadpočetný prs
. 2Chybění bradavky
. 3Přídatná bradavka
Nadpočetná bradavka
. 8Jiné vrozené vady prsu
Hypoplázie prsu
. 9Vrozená vada prsu NS
Q84Jiné vrozené vady kožního krytu
. 0Vrozená alopecie
Vrozená atrichóza
. 1Vrozené morfologické poruchy vlasů nezařazené jinde
Korálkovité vlasy
Moniletrix
Pili anulati
Nepatří sem:Menkesův syndrom zauzlených vlasů (E83.0)
. 2Jiné vrozené vady vlasů
Vrozená:
. hypertrichóza
. vady vlasů NS
Přetrvávající lanugo
. 3Anonychie
Nepatří sem:syndrom nehtovité čéšky (Q87.2)
. 4Vrozená leukonychie
. 5Zvětšené a hypertrofické nehty
Vrozená onychoauxe
Pachyonychie
. 6Jiné vrozené vady nehtů
Vrozený(-á):
. paličkovitý nehet
. miskovitý nehet – koilonychia
. vada nehtu NS
. 8Jiné určené vrozené vady kožního krytu
Vrozená aplázie kůže
. 9Vrozené vady kožního krytu NS
Vrozená:
. vada NS kožního krytu NS
. deformita NS
Q85Fakomatózy nezařazené jinde
Nepatří sem:teleangiektatická ataxie (syndrom Louis–Barové) (G11.3)
familiární dysautonomie [Rileyova–Dayova] (G90.1)
. 0Neurofibromatóza (nezhoubná)
Von Recklinghausenova nemoc
. 1Tuberózní skleróza
Nemoc Bournevilleova
Epiloia
. 8Jiné fakomatózy nezařazené jinde
Syndrom:
. Peutzův–Jeghersův
. Sturgeův–Weberův(–Dimitriův)
. von Hippelův–Lindauův
Nepatří sem:Meckelův–Gruberův syndrom (Q61.9)
. 9Fakomatóza NS
Hamartóza NS
Q86Vrozené malformační syndromy způsobené známými zevními příčinami
nezařazené jinde
Nepatří sem:hypotyreóza z jodové karence (E00–E02)
neteratogenní účinky látek přenesených placentární cestou nebo mateřským
mlékem (P04.–)
. 0Alkoholový syndrom plodu (dysmorfní)
. 1Hydantoinový syndrom plodu
Meadowův syndrom
. 2Dysmorfismus způsobený Warfarinem
. 8Jiné vrozené malformační syndromy způsobené známými vnějšími příčinami
Q87Jiné určené vrozené malformační syndromy postihující více systémů
. 0Vrozené malformační syndromy postihující převážně vzhled obličeje
Akrocefalopolysyndaktylie
Akrocefalosyndaktylie (Apertova)
Kryptoftalmický syndrom
Kyklopie
Syndrom:
. Goldenharův
. Moebiusův
. oro-facio-digitální
. Robinův
. pískající tváře
. 1Vrozené malformační syndromy spojené převážně s malým vzrůstem
Syndrom:
. Aarskogův
. Cockayneův
. de Langeové
. Dubowitzův
. Noonanové
. Praderův–Williho
. Robinowův–Silvermanův–Smithův
. Russellův–Silverův
. Seckelův
. Smithův–Lemliův–Opitzův
Nepatří sem:syndrom Ellisův–van Creveldův (Q77.6)
. 2Vrozené malformační syndromy postihující převážně končetiny
Syndrom:
. Holtové–Oramův
. Klippelův–Trénaunayův–Weberův
. nehtovité čéšky
. Rubinsteinův–Taybiho
. sirenomélie
. trombocytopenie s chybějící kostí vřetenní (TAR)
. VATER
. 3Vrozené malformační syndromy s časným nadměrným vzrůstem
Syndrom:
. Beckwithův–Wiedemannův
. Sotosův
. Weaverův
. 4Marfanův syndrom
. 5Jiné vrozené malformační syndromy s jinými změnami kostry
. 8Jiné určené vrozené malformační syndromy nezařazené jinde
Syndrom:
. Alportův
. Laurenceův–Moonův(–Bardetův)–Biedlův
. Zellwegerův
Q89Jiné vrozené vady nezařazené jinde
. 0Vrozené vady sleziny
Asplenie (vrozená)
Vrozená splenomegalie
Nepatří sem:izomerismus srdečních oušek (s asplenií nebo polysplenií) (Q20.6)
. 1Vrozené vady nadledviny
Nepatří sem:vrozená hyperplázie nadledvin (E25.0)
. 2Vrozené vady jiných žláz s vnitřní sekrecí
Vrozená malformace žláz příštítných nebo žlázy štítné
Perzistující ductus thyreoglossus
Cysta tyreoglosální
. 3Obrácená poloha útrob [situs inversus]
Dextrokardie s obrácenou polohou útrob
Zrcadlový obraz uspořádání srdečních předsíní při situs inversus
Situs inversus nebo transversus:
. břišní
. hrudní
Transpozice útrob:
. břišních
. hrudních
Nepatří sem:dextrokardie NS (Q24.0)
levokardie (Q24.1)
. 4Spojená (srostlá) dvojčata
Craniopagus
Dicephalus
Zdvojená zrůda – monster duplex
Pygopagus
Thoracopagus
. 7Mnohočetné vrozené vady nezařazené jinde
Zrůda NS
Mnohočetné vrozené:
. anomálie NS
. deformity NS
Nepatří sem:vrozené malformační syndromy postihující více systémů (Q87.–)
. 8Jiné určené vrozené vady
. 9Vrozená vada NS
Vrozená:
. anomálie NS
. deformita NS
© WHO/ÚZIS ČR (Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR)‚ všechna práva vyhrazena‚ vytvořeno: 2018/3/7

 
 
 
 

Odkazy:

Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů
(ICD-10 ONLINE) - Czech

International Classification of Diseases
(ICD-10 ONLINE) - English

Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme
(ICD-10 ONLINE) - Deutsch