XVIII. kapitola
PŘÍZNAKY‚ ZNAKY A ABNORMÁLNÍ KLINICKÉ
A LABORATORNÍ NÁLEZY NEZAŘAZENÉ JINDE
(R00–R99)
PŘÍZNAKY A ZNAKY TÝKAJÍCÍ SE OBĚHOVÉ A DÝCHACÍ SOUSTAVY (R00–R09)
R00Abnormality srdeční činnosti (tepu)
Nepatří sem:abnormality vzniklé v perinatálním období (P29.1)
určené arytmie (I47–I49)
. 0Tachykardie NS
Tachykardie:
. sinoaurikulární NS
. sinusová NS
Rychlá srdeční činnost
. 1Bradykardie NS
Bradykardie:
. sinoatriální NS
. sinusová NS
. vagová
Pomalá srdeční činnost
Jestliže je vyvolaná léčivy‚ lze k vyznačení léčiva použít dodatkový kód vnějších příčin (Kapitola
XX.).
. 2Palpitace
Pociťované bušení srdce
. 8Jiné a neurčené abnormality srdeční činnosti
R01Srdeční šelesty a jiné srdeční zvuky
Nepatří sem:vzniklé v perinatálním období (P29.8)
. 0Benigní a nevinné srdeční šelesty
Funkční srdeční šelest
. 1Srdeční šelest NS
Srdeční šum NS
Systolický šelest NS
. 2Jiné srdeční zvuky
Prekordiální třecí šelest
Tlumené srdeční ozvy
R02Gangréna nezařazená jinde
Nepatří sem:gangréna při:
. ateroskleróze (I70.2)
. diabetes mellitus (E10–E14 se společnou charakteristikou .5 na čtvrtém místě)
. jiném periferním cévním onemocnění (I73.–)
gangréna některých určených lokalizací – viz Abecední seznam
plynatá sněť (A48.0)
pyoderma gangrenosum (L88)
R03Zjištění abnormálního krevního tlaku bez diagnózy
. 0Zjištění zvýšeného krevního tlaku bez diagnózy hypertenze
Poznámka:Této položky se použije při zaznamenání epizody zvýšeného krevního tlaku
u pacienta‚ u něhož nebyla stanovena přesná diagnóza hypertenze nebo se
jedná o izolovaný nahodilý nález.
. 1Zjištění nespecifického nízkého krevního tlaku
Nepatří sem:hypotenze (I95.–)
neurogenní ortostatická hypotenze (G23.8)
hypotenzní syndrom matky (O26.5)
R04Krvácení z dýchacích cest
. 0Krvácení z nosu [epistaxis]
. 1Krvácení z hrdla
Nepatří sem:hemoptýza (R04.2)
. 2Hemoptýza
Sputum zbarvené krví
Kašel s krvácením
. 8Krvácení z jiných lokalizací dýchacích cest
Plicní krvácení NS
Nepatří sem:perinatální plicní krváceni (P26.–)
. 9Krvácení z dýchacích cest NS
R05Kašel
Nepatří sem:kašel s krvácením (R04.2)
psychogenní kašel (F45.3)
R06Nepravidelnosti dýchání
Nepatří sem:respirační:
. zástava (R09.2)
. selhání (J96.–)
  . u novorozence (P28.5)
syndrom dechové tísně:
. u dospělého (J80)
. u novorozence (P22.–)
. 0Dušnost [dyspnoe]
Ortopnoe
Zkrácení dechu
Nepatří sem:přechodná tachypnoe novorozence (P22.1)
. 1Stridor
Nepatří sem:vrozený (laryngeální) stridor (P28.8)
laryngismus (stridulus) (J38.5)
. 2Sípání
. 3Periodické dýchání
Cheyneovo–Stokesovo dýchání
. 4Hyperventilace
Nepatří sem:psychogenní hyperventilace (F45.3)
. 5Dýchání ústy
Chrápání
Nepatří sem:suchost úst NS (R68.2)
. 6Škytání
Nepatří sem:psychogenní škytáni (F45.3)
. 7Kýchání
. 8Jiné a neurčené nepravidelnosti dýchání
Apnoe NS
Zadržování dechu (střídavé)
Pocit dušení
Vzdychání
Nepatří sem:apnoe:
. novorozence (P28.4)
. ve spánku (G47.3)
  . novorozence (primární) (P28.3)
R07Bolest v hrdle a na hrudi
Nepatří sem:dysfagie (R13)
epidemická myalgie (B33.0)
bolest v:
. prsu (N64.4)
. šíji (M54.2)
bolest v krku (akutní) NS (J02.9)
. 0Bolest v hrdle
. 1Bolest na hrudi při dýchání
Bolestivé dýchání
. 2Prekordiální bolest
. 3Jiná bolest hrudi
Bolest přední hrudní stěny NS
. 4Bolest hrudi NS
R09Jiné příznaky a znaky týkající se oběhové a dýchací soustavy
Nepatří sem:syndrom dechové tísně:
. u dospělého (J80)
. u novorozence (P22.–)
respirační selhání (J96.–)
. u novorozence (P28.5)
. 0Asfyxie
Nepatří sem:asfyxie (způsobená):
. porodem (P21.–)
. oxidem uhelnatým (T58)
. cizím tělesem v dýchacím ústrojí (T17.–)
. nitroděložní (P20.–)
. úrazová (T71)
. 1Zánět pohrudnice (pleuritida)
Nepatří sem:zánět pohrudnice s výpotkem (J90)
. 2Zástava dechu
Kardiorespirační selhání
. 3Abnormální sputum
Abnormální: sputa
. množství
. barva
. zápach
Nadměrnost
Nepatří sem:krví zbarvené sputum (R04.2)
. 8Jiné určené příznaky a znaky týkající se oběhové a dýchací soustavy
Šum (arteriální)
Hrudník:
. abnormální poklep
. třecí šelesty
. bubínkový poklep
Chropy‚ chrůpky
Slabý tep
© WHO/ÚZIS ČR (Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR)‚ všechna práva vyhrazena‚ vytvořeno: 2018/3/7

 
 
 
 

Odkazy:

Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů
(ICD-10 ONLINE) - Czech

International Classification of Diseases
(ICD-10 ONLINE) - English

Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme
(ICD-10 ONLINE) - Deutsch