XVIII. kapitola
PŘÍZNAKY‚ ZNAKY A ABNORMÁLNÍ KLINICKÉ
A LABORATORNÍ NÁLEZY NEZAŘAZENÉ JINDE
(R00–R99)
ABNORMÁLNÍ NÁLEZY PŘI VYŠETŘENÍ MOČI BEZ DIAGNÓZY (R80–R82)
Nepatří sem:abnormální nálezy předporodního screeningu matky (O28.–)
diagnostické abnormální nálezy zařazené jinde – viz Abecední seznam
specifické nálezy určující poruchy:
. metabolismu aminokyselin (E70–E72)
. metabolismu uhlovodanů (E73–E74)
R80Izolovaná proteinurie
Albuminurie NS
Bence-Jonesova proteinurie
Proteinurie NS
Nepatří sem:proteinurie:
. gestační (O12.1)
. izolovaná s určeným morfologickým poškozením (N06.–)
. ortostatická (N39.2)
. přetrvávající (N39.1)
R81Glykosurie
Nepatří sem:renální glykosurie (E74.8)
R82Jiné abnormální nálezy v moči
Nepatří sem:hematurie (R31)
. 0Chylurie
Nepatří sem:chylurie při filarióze (B74.–)
. 1Myoglobinurie
. 2Biliurie
. 3Hemoglobinurie
Nepatří sem:hemoglobinurie:
. způsobená hemolýzou z vnějších příčin nezařazenou jinde (D59.6)
. paroxyzmální noční [Marchiafava–Micheliova] (D59.5)
. 4Acetonurie
Ketonurie
. 5Zvýšení hladiny léků‚ léčiv‚ návykových a biologických látek v moči
Zvýšená močová hladina:
. 17 ketosteroidů
. katecholaminů
. kyseliny indoloctové
. steroidů
. 6Abnormální hladiny látek‚ původem především neléčebných‚ v moči
Abnormální hladina těžkých kovů v moči
. 7Abnormální nálezy při mikrobiologickém vyšetření moči
Pozitivní kultivační nálezy
. 8Abnormální nálezy při cytologickém a histologickém vyšetření moči
. 9Jiné a neurčené abnormální nálezy v moči
Buňky a epitelie v moči
Krystalurie
Melanurie
© WHO/ÚZIS ČR (Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR)‚ všechna práva vyhrazena‚ vytvořeno: 2018/3/7

 
 
 
 

Odkazy:

Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů
(ICD-10 ONLINE) - Czech

International Classification of Diseases
(ICD-10 ONLINE) - English

Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme
(ICD-10 ONLINE) - Deutsch