XIX. kapitola
PORANĚNÍ‚ OTRAVY A NĚKTERÉ JINÉ NÁSLEDKY
VNĚJŠÍCH PŘÍČIN (S00–T98)
PORANĚNÍ HLAVY (S00–S09)
Patří sem:poranění:
. ucha
. oka
. obličeje (kterékoliv části)
. dásně
. čelisti
. oblasti temporomandibulárního kloubu
. dutiny ústní
. patra
. periokulární oblasti
. vlasové části hlavy
. jazyka
. zubu
Nepatří sem:popáleniny a poleptání (T20–T32)
účinky cizího tělesa v:
. uchu (T16)
. hrtanu (T17.3)
. ústech (T18.0)
. nosu (T17.0–T17.1)
. hltanu (T17.2)
. zevním oku (T15.–)
omrzliny (T33–T35)
kousnutí nebo štípnutí jedovatým hmyzem (T63.4)
S00Povrchní poranění hlavy
Nepatří sem:zhmoždění mozku (difuzní) (S06.2)
. fokální (S06.3)
poranění oka a očnice (S05.–)
. 0Povrchní poranění vlasové části hlavy
. 1Zhmoždění (kontuze) očního víčka a periokulární krajiny
Monokl – podlité oko
Nepatří sem:kontuze očního bulbu a tkání očnice (S05.1)
. 2Jiná povrchní poranění očního víčka a periokulární krajiny
Nepatří sem:povrchní poranění oční spojivky a rohovky (S05.0)
. 3Povrchní poranění nosu
. 4Povrchní poranění ucha
. 5Povrchní poranění rtu a dutiny ústní
. 7Mnohočetná povrchní poranění hlavy
. 8Povrchní poranění jiných částí hlavy
. 9Povrchní poranění hlavy‚ část NS
S01Otevřená rána hlavy
Nepatří sem:dekapitace (S18)
poranění oka a očnice (S05.–)
úrazová amputace části hlavy (S08.–)
. 0Otevřená rána vlasové části hlavy
Nepatří sem:odtržení vlasové části hlavy (S08.0)
. 1Otevřená rána očního víčka a periokulární krajiny
Otevřená rána očního víčka a periokulární krajiny s nebo bez poškození(-m) slzných cest
. 2Otevřená rána nosu
. 3Otevřená rána ucha
. 4Otevřená rána tváře a temporomandibulární krajiny
. 5Otevřená rána rtu a dutiny ústní
Nepatří sem:zub:
. dislokovaný (S03.2)
. zlomený (S02.5)
. 7Mnohočetné otevřené rány hlavy
. 8Otevřená rána jiných částí hlavy
. 9Otevřená rána hlavy‚ část NS
S02Zlomenina kostí lebky a obličeje
Poznámka:Pro primární kódování zlomeniny kostí lebky a obličeje sdružené s nitrolebním
poraněním se má postupovat podle pravidel pro kódování nemocnosti
a úmrtnosti uvedených v Instrukční příručce MKN-10.
Tam‚ kde není nutné nebo vhodné použít mnohočetné kódování více položkami (kódy)
k vyznačení zlomeniny a otevřené rány‚ jsou pro nezávazné použití na doplňkovém (dalším)
místě položky (kódu) poskytnuty následující podpoložky. Zlomenina neurčená (neoznačená)
jako zavřená nebo otevřená se musí zařadit jako zavřená.
. 0 zavřená
. 1 otevřená
. 0Zlomenina lebeční klenby [fractura calvae]
Čelní kost – os frontale
Temenní kost – os parietale
. 1Zlomenina lebeční spodiny [fractura baseos cranii]
Fossa:
. anterior
. media
. posterior
Záhlaví‚ týl
Klenba očnice
Sinus:
. ethmoidalis
. frontalis
Klínová kost – os sphenoidale
Spánková kost – os temporale
Nepatří sem:očnice NS (S02.8)
spodina očnice (S02.3)
. 2Zlomenina nosních kostí
. 3Zlomenina spodiny očnice [fractura baseos orbitae]
Nepatří sem:očnice NS (S02.8)
klenba očnice (S02.1)
. 4Zlomenina lícní (jařmové) kosti [fractura ossis zygomatici] a horní čelisti (maxilly)
Maxilla (superior)
Kosti horní čelisti
Lícní kost
. 5Zlomenina zubu
Zlomený zub
. 6Zlomenina dolní čelisti [fractura mandibulae]
Kost dolní čelisti
. 7Mnohočetné zlomeniny postihující kosti lebky a obličeje
. 8Zlomeniny jiných kostí lebky a obličeje
Alveolus
Očnice NS
Patro
Nepatří sem:spodina očnice (S02.3)
klenba očnice (S02.1)
. 9Zlomenina kostí lebky nebo obličeje‚ část NS
S03Vymknutí‚ podvrtnutí a natažení kloubů a vazů hlavy
. 0Vymknutí čelisti
Čelistní (chrupavka)(meniscus)
Mandibula – dolní čelist
Temporomandibulární (kloub)
. 1Vymknutí chrupavky přepážky nosní
. 2Dislokace zubu
. 3Vymknutí jiných a neurčených částí hlavy
. 4Podvrtnutí a namožení čelisti
Temporomandibulární (kloub)(vaz)
. 5Podvrtnutí a natažení kloubů a vazů jiných a neurčených částí hlavy
S04Poranění mozkových nervů
. 0Poranění nervu a drah zrakového nervu
Zkřížení zrakových nervů – chiasma opticum
Druhý (2.) mozkový nerv – nervus opticus
Zraková kůra
. 1Poranění okohybného nervu
Třetí (3.) mozkový nerv – nervus oculomotorius
. 2Poranění kladkového nervu
Čtvrtý (4.) mozkový nerv – nervus trochlearis
. 3Poranění trojklaného nervu
Pátý (5.) mozkový nerv – nervus trigeminus
. 4Poranění odtahovacího nervu
Šestý (6.) mozkový nerv – nervus abducens
. 5Poranění lícního nervu
Sedmý (7.) mozkový nerv – nervus facialis
. 6Poranění sluchového nervu
Sluchový nerv
Osmý (8.) mozkový nerv – nervus acusticus
. 7Poranění přídatného nervu
Jedenáctý (11.) mozkový nerv – nervus accessorius
. 8Poranění jiných mozkových nervů
Devátý mozkový nerv (9.) – jazykohltanový nerv – nervus glossopharyngeus
Dvanáctý mozkový nerv (12.) – podjazykový nerv – nervus hypoglossus
První mozkový nerv (1.) – nerv čichový – nervus olfactorius
Desátý mozkový nerv (10.) – nerv bloudivý – nervus vagus
. 9Poranění neurčeného mozkového nervu
S05Poranění oka a očnice
Nepatří sem:poranění:
. nervi oculomotorii – (3. mozkového nervu) (S04.1)
. nervi optici – (2. mozkového nervu) (S04.0)
otevřená rána očního víčka a periokulární krajiny (S01.1)
zlomenina kosti očnice (S02.1S02.3S02.8)
povrchní poranění očního víčka (S00.1–S00.2)
. 0Poranění spojivky a abraze rohovky bez zmínky o cizím tělese
Nepatří sem:cizí těleso v:
. spojivkovém vaku (T15.1)
. rohovce (T15.0)
. 1Zhmoždění (kontuze) očního bulbu a tkání očnice
Úrazová hyphaema
Nepatří sem:monokl‚ podlité oko NS (S00.1)
zhmoždění očního víčka a periokulární krajiny (S00.1)
. 2Roztržení a ruptura oka s výhřezem nebo ztrátou nitrooční tkáně
. 3Roztržení oka bez výhřezu nebo ztráty nitrooční tkáně
Roztržení oka NS
. 4Pronikající (penetrující) rána očnice s nebo bez cizího tělesa
Nepatří sem:staré cizí těleso po penetrující ráně očnice (H05.5)
. 5Pronikající (penetrující) rána očního bulbu s cizím tělesem
Nepatří sem:staré nitrooční cizí těleso (H44.6–H44.7)
. 6Pronikající (penetrující) rána očního bulbu bez cizího tělesa
Oční penetrace NS
. 7Avulze (vytržení) oka
Úrazová enukleace
. 8Jiná poranění oka a očnice
Poranění slzovodu
. 9Poranění oka a očnice NS
Poranění oka NS
S06Nitrolební poranění
Poznámka:Pro primární kódování nitrolebních poranění sdružených se zlomeninami se má
postupovat podle pravidel pro kódování nemocnosti a úmrtnosti uvedených
v Instrukční příručce MKN-10.
Tam‚ kde není nutné nebo vhodné použít mnohočetné kódování více položkami
(kódy) k vyznačení nitrolebního poranění a otevřené rány‚ jsou pro nezávazné
použití na doplňkovém (dalším) místě položky (kódu) poskytnuty následující
podpoložky:
. 0 bez otevřené nitrolební rány
. 1 s otevřenou nitrolební ránou
. 0Otřes mozku
Commotio cerebri
. 1Úrazový edém mozku
. 2Difuzní poranění mozku
Mozkové:
. zhmoždění – contusio – NS
. roztržení – laceratio – NS
Úrazová komprese (stlačení) mozku NS
. 3Ložiskové (fokální) poranění mozku
Fokální – ložiskové:
. mozkové:
  . zhmoždění – contusio
  . roztržení – laceratio
. úrazové intracerebrální (nitromozkové) krvácení
. 4Epidurální krvácení
Extradurální krvácení (úrazové)
. 5Úrazové subdurální krvácení
. 6Úrazové subarachnoidální krvácení
. 7Nitrolební poranění s prodlouženým bezvědomím
. 8Jiná nitrolební poranění
Úrazové krvácení:
. mozečkové (cerebelární)
. nitrolební NS
. 9Nitrolební poranění NS
Poranění mozku NS
Nepatří sem:poranění hlavy NS (S09.9)
S07Drtivé poranění (rozdrcení) hlavy
. 0Drtivé poranění (rozdrcení) obličeje
. 1Drtivé poranění (rozdrcení) lebky
. 8Drtivé poranění (rozdrcení) jiných částí hlavy
. 9Drtivé poranění (rozdrcení) hlavy‚ část NS
S08Úrazová amputace části hlavy
. 0Odtržení vlasové části (skalpování)
. 1Úrazová amputace ucha
. 8Úrazová amputace jiných částí hlavy
. 9Úrazová amputace neurčené části hlavy
Nepatří sem:dekapitace (S18)
S09Jiná a neurčená poranění hlavy
. 0Poranění krevních cév hlavy nezařazené jinde
Nepatří sem:poranění:
. mozkových cév (S06.–)
. přívodných cév mozku (S15.–)
. 1Poranění svalu a šlachy hlavy
. 2Úrazová ruptura (protržení) ušního bubínku
. 7Mnohočetná poranění hlavy
Poranění zařaditelná do více než jedné z položek S00–S09.2
. 8Jiná určená poranění hlavy
. 9Neurčené poranění hlavy
Poranění:
. obličeje NS
. ucha NS
. nosu NS
© WHO/ÚZIS ČR (Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR)‚ všechna práva vyhrazena‚ vytvořeno: 2018/3/7

 
 
 
 

Odkazy:

Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů
(ICD-10 ONLINE) - Czech

International Classification of Diseases
(ICD-10 ONLINE) - English

Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme
(ICD-10 ONLINE) - Deutsch