XIX. kapitola
PORANĚNÍ‚ OTRAVY A NĚKTERÉ JINÉ NÁSLEDKY
VNĚJŠÍCH PŘÍČIN (S00–T98)
POPÁLENINY A POLEPTÁNÍ (T20–T32)
OTRAVA LÉKY‚ LÉČIVY‚ NÁVYKOVÝMI A BIOLOGICKÝMI LÁTKAMI (T36–T50)
Patří sem:předávkování těmito látkami
nesprávná látka podaná nebo přijatá omylem
Nepatří sem:zneužívání látek nevyvolávajících závislost (F55)
nežádoucí účinky (přecitlivělost‚ reakce atd.) správné látky řádně podané. Takové případy
se musí zařadit podle povahy nepříznivého účinku jako:
. gastritida po salicylátech (K29.–)
. krevní poruchy (D50–D76)
. dermatitida:
  . kontaktní (L23–L25)
  . způsobená vnitřně přijatými látkami (L27.–)
. nefropatie (N14.0–N14.2)
. neurčený nepříznivý účinek léčiva (T88.7)
intoxikace ve smyslu ebriety (F10–F19)
léková reakce a otrava postihující plod a novorozence (P00–P96)
intoxikace léčivy (F10–F19)
T36Otrava systémovými antibiotiky (působícími na celý organismus)
Nepatří sem:antibiotika:
. protinádorová (T45.1)
. lokální nezařazená jinde (T49.0)
. užívaná místně do:
  . ucha‚ nosu a krku (T49.6)
  . oka (T49.5)
. 0Peniciliny
. 1Cefalosporiny a jiná beta-laktamová antibiotika
. 2Chloramfenikolová skupina
. 3Makrolidová antibiotika
. 4Tetracykliny
. 5Aminoglykosidy
Streptomycin
. 6Rifampicin a příbuzná antibiotika
. 7Antifungální antibiotika používaná systémově
. 8Jiná systémová antibiotika
. 9Systémové antibiotikum NS
T37Otrava jinými systémovými protiinfekčními a protiparazitárními prostředky
(působícími na celý organismus)
Nepatří sem:protiinfekční prostředky:
. lokální nezařazené jinde (T49.0)
. užívané místně do:
  . ucha‚ nosu a krku (T49.6)
  . oka (T49.5)
. 0Sulfonamidy
. 1Antimykobakteriální léčiva
Nepatří sem:Rifampicin a příbuzná antibiotika (T36.6)
streptomycin (T36.5)
. 2Antimalarika a léčiva působící na jiná krevní protozoa
Nepatří sem:hydroxychinolinové deriváty (T37.8)
. 3Jiná antiprotozoární léčiva
. 4Antihelmintika
. 5Protivirová léčiva
Nepatří sem:amantadin (T42.8)
cytarabin (T45.1)
. 8Jiné určené systémové protiinfekční a protiparazitární prostředky
Hydroxychinolinové deriváty
Nepatří sem:antimalarická léčiva (T37.2)
. 9Systémový protiinfekční a protiparazitární prostředek NS
T38Otrava hormony a jejich syntetickými náhradami a antagonisty nezařazenými
jinde
Nepatří sem:mineralokortikoidy a jejich antagonisté (T50.0)
oxytocinové hormony (T48.0)
paratyroidální (deriváty) (T50.9)
. 0Glukokortikoidy a syntetické analogy
Nepatří sem:glukokortikoidy užívané místně (T49.–)
. 1Tyreoidní hormony a náhrady
. 2Antityreoidní léčiva
. 3Inzulin a perorální (hypoglykemizující) antidiabetická léčiva
. 4Orální antikoncepční prostředky
Vícesložkové a jednosložkové preparáty
. 5Jiné estrogeny a gestageny
Směsi a náhrady
. 6Antigonadotropiny‚ antiestrogeny‚ antiandrogeny nezařazené jinde
Tamoxifen
. 7Androgeny a anabolika
. 8Jiné a neurčené hormony a syntetické náhrady
Hormony předního laloku hypofýzy (adenohypofyzární)
. 9Jiní a neurčení antagonisté hormonů
T39Otrava neopioidními analgetiky‚ antipyretiky a antirevmatiky
. 0Salicyláty
. 1Deriváty 4-aminofenolu
. 2Pyrazolonové deriváty
. 3Jiná nesteroidní protizánětlivá léčiva (NSA)
. 4Antirevmatika nezařazená jinde
Nepatří sem:glukokortikoidy (T38.0)
salicyláty (T39.0)
. 8Jiná neopiátová analgetika a antipyretika nezařazená jinde
. 9Neopiátové analgetikum‚ antipyretikum a antirevmatikum NS
T40Otrava narkotiky a psychodysleptiky (halucinogeny)
Nepatří sem:intoxikace ve smyslu ebriety (F10–F19)
. 0Opium
. 1Heroin
. 2Jiné opioidy
Kodein
Morfin
. 3Metadon
. 4Jiná syntetická narkotika
Pethidin
. 5Kokain
. 6Jiná a neurčená narkotika
. 7Konopí (deriváty)
. 8Lysergid [LSD]
. 9Jiná a neurčená psychodysleptika (halucinogeny)
Meskalin
Psilocin
Psilocybin
T41Otrava anestetiky a terapeutickými plyny
Nepatří sem:benzodiazepiny (T42.4)
kokain (T40.5)
opiáty (T40.0–T40.2)
. 0Inhalační anestetika
Nepatří sem:kyslík (T41.5)
. 1Nitrožilní anestetika
Tiobarbituráty
. 2Jiná a neurčená celková anestetika
. 3Lokální anestetika
. 4Anestetikum NS
. 5Terapeutické plyny
oxid uhličitý
Kyslík
T42Otrava antiepileptiky‚ sedativy–hypnotiky a antiparkinsoniky
Nepatří sem:intoxikace ve smyslu ebriety (F10–F19)
. 0Hydantoinové deriváty
. 1Iminostilbeny
Carbamazepin
. 2Succinimidy a oxazolidindiony
. 3Barbituráty
Nepatří sem:tiobarbituráty (T41.1)
. 4Benzodiazepiny
. 5Smíšená antiepileptika nezařazená jinde
. 6Jiná antiepileptická a sedativně-hypnotická léčiva
Metakvalon
Valproová kyselina
Nepatří sem:carbamazepin (T42.1)
. 7Antiepileptická a sedativně-hypnotická léčiva NS
Spánkový:
. odvar NS
. lék
. tableta
. 8Antiparkinsonická a jiná léčiva centrálně tlumící svalový tonus
Amantadin
T43Otrava psychotropními léčivy nezařazenými jinde
Nepatří sem:léčiva snižující chuť k jídlu (T50.5)
barbituráty (T42.3)
benzodiazepiny (T42.4)
intoxikace ve smyslu ebriety (F10–F19)
metakvalon (T42.6)
psychodysleptika (halucinogeny) (T40.7–T40.9)
. 0Tricyklická a tetracyklická antidepresiva
. 1Antidepresiva-inhibitory monoaminooxidázy
. 2Jiná a neurčená antidepresiva
. 3Fenotiazinová antipsychotika a neuroleptika
. 4Butyrofenonová a tioxanthenová neuroleptika
. 5Jiná a neurčená antipsychotika a neuroleptika
Nepatří sem:rauwolfia (T46.5)
. 6Psychostimulancia s možností zneužívání
Nepatří sem:kokain (T40.5)
. 8Jiná psychotropní léčiva nezařazená jinde
. 9Psychotropní léčivo NS
T44Otrava léčivy působícími primárně na autonomní nervovou soustavu
. 0Inhibitory acetylcholinesterázy
. 1Jiná parasympatomimetika (cholinergika)
. 2Ganglioplegika nezařazená jinde
. 3Jiná parasympatolytika (s anticholinergním a antimuskarinovým účinkem) a spazmolytika
nezařazená jinde
Papaverin
. 4Agonisté převážně alfa-adrenoreceptorů nezařazení jinde
Metaraminol
. 5Agonisté převážně beta-adrenoreceptorů nezařazení jinde
Nepatří sem:agonisté beta-adrenoreceptorů používající se v léčbě astmatu (T48.6)
. 6Antagonisté alfa-adrenoreceptorů nezařazení jinde
Nepatří sem:námelové alkaloidy (T48.0)
. 7Antagonisté beta-adrenoreceptorů nezařazení jinde
. 8Prostředky účinkující centrálně a blokující adrenergní neuron nezařazené jinde
Nepatří sem:clonidin (T46.5)
guanetidin (T46.5)
. 9Jiná a neurčená léčiva působící primárně na autonomní nervovou soustavu
Léčivo stimulující jak alfa- tak beta- adrenoreceptory
T45Otrava prostředky působícími přímo na celý organismus a prostředky
hematologickými nezařazenými jinde
. 0Antialergická a antiemetická léčiva
Nepatří sem:neuroleptika na bázi fenotiazinu (T43.3)
. 1Protinádorová a imunosupresivní léčiva
Protinádorová antibiotika
Cytarabin
Nepatří sem:tamoxifen (T38.6)
. 2Vitaminy nezařazené jinde
Nepatří sem:kyselina nikotinová (deriváty) (T46.7)
vitamin K (T45.7)
. 3Enzymy nezařazené jinde
. 4Železo a jeho sloučeniny
. 5Antikoagulancia
. 6Léčiva ovlivňující fibrinolýzu
. 7Antagonisté antikoagulancií‚ vitamin K a jiná koagulancia
. 8Jiné prostředky působící přímo na celý organismus a hematologické prostředky
Jaterní preparáty a jiné antianemické prostředky
Přirozená krev a krevní produkty
Náhražky plazmy
Nepatří sem:imunoglobulin (T50.9)
železo (T45.4)
. 9Prostředek působící přímo na celý organismus a prostředek hematologický NS
T46Otrava prostředky působícími primárně na kardiovaskulární soustavu
Nepatří sem:metaraminol (T44.4)
. 0Kardiostimulující glykosidy a léčiva s podobným účinkem
. 1Blokátory kalciových kanálů
. 2Jiná antiarytmická léčiva nezařazená jinde
Nepatří sem:antagonisté beta-adrenoreceptorů (T44.7)
. 3Koronární vazodilatancia nezařazená jinde
Dipyridamol
Nepatří sem:antagonisté beta-adrenoreceptorů (T44.7)
blokátory kalciových kanálů (T46.1)
. 4Inhibitory angiotensin konvertujícího enzymu
. 5Jiná antihypertenzní léčiva nezařazená jinde
Clonidin
Guanetidin
Rauwolfia
Nepatří sem:antagonisté beta-adrenoreceptorů (T44.7)
blokátory kalciových kanálů (T46.1)
diuretika (T50.0–T50.2)
. 6Antihyperlipidemická a antiarteriosklerotická léčiva
. 7Periferní vazodilatancia
Deriváty kyseliny nikotinové
Nepatří sem:papaverin (T44.3)
. 8Antivarikózní léčiva včetně sklerotizujících prostředků
. 9Jiné a neurčené prostředky působící primárně na kardiovaskulární soustavu
T47Otrava prostředky působícími primárně na gastrointestinální soustavu
. 0Antagonisté H2 receptorů histaminu
. 1Jiná antacida a prostředky snižující žaludeční sekreci
. 2Stimulační projímadla
. 3Solná a osmotická projímadla
. 4Jiná projímadla
Léčiva střevní atonie
. 5Digestiva
. 6Protiprůjmová léčiva
Nepatří sem:systémová antibiotika a jiné protiinfekční prostředky (T36–T37)
. 7Emetika
. 8Jiné prostředky působící primárně na gastrointestinální soustavu
. 9Prostředek působící primárně na gastrointestinální soustavu NS
T48Otrava prostředky působícími primárně na hladké a kosterní svalstvo
a dýchací soustavu
. 0Uterotonika‚ oxytociny
Nepatří sem:estrogeny‚ gestageny a antagonisté (T38.4–T38.6)
. 1Relaxancia kosterního svalu (prostředky blokující neuromuskulární převod)
. 2Jiné a neurčené prostředky působící primárně na svalstvo
. 3Antitusika
. 4Expektorancia
. 5Léčiva proti běžnému nachlazení
. 6Antiastmatika nezařazená jinde
Salbutamol
Agonisté beta-adrenoreceptorů používající se v léčbě astmatu (T48.6)
Nepatří sem:hormony předního laloku hypofýzy (adenohypofyzární) (T38.8)
agonisté beta-adrenoreceptorů nepoužitých v léčbě astmatu (T44.5)
. 7Jiné a neurčené prostředky působící primárně na dýchací soustavu
T49Otrava lokálními prostředky působícími primárně na kůži a sliznici a léčivy
očními‚ ušními‚ nosními‚ krčními a zubními
Patří sem:glukokortikoidy použité místně
. 0Lokální protiplísňová‚ protiinfekční a protizánětlivá léčiva nezařazená jinde
. 1Antipruriginóza
. 2Lokální adstringencia a lokální detergencia
. 3Emoliencia‚ demulgencia a ochranné látky
. 4Keratolytika‚ keratoplastika a jiná léčiva a přípravky k léčbě vlasů
. 5Oční léčiva a přípravky
Oční protiinfekční prostředky
. 6Ušní‚ nosní a krční léčiva a přípravky
Otorhinolaryngologické protiinfekční prostředky
. 7Zubní léčiva‚ k místní aplikaci
. 8Jiné lokální prostředky
Spermicidy
. 9Lokální prostředek NS
T50Otrava diuretiky a jinými a neurčenými léky‚ léčivy‚ návykovými a biologickými
látkami
. 0Mineralokortikoidy a jejich antagonisté
. 1Diuretika působící v oblasti Henleovy kličky
. 2Inhibitory karboanhydrázy‚ tiazidová a jiná diuretika
. 3Prostředky udržující elektrolytovou‚ kalorickou a vodní rovnováhu
Perorální rehydratační soli
. 4Léčiva ovlivňující metabolismus kyseliny močové
. 5Léčiva snižující chuť k jídlu
. 6Antidota a chelátotvorné prostředky nezařazené jinde
Prostředky odpuzující od požití alkoholu
. 7Analeptika a antagonisté morfinu
. 8Diagnostické prostředky
. 9Jiné a neurčené léky‚ léčiva‚ návykové a biologické látky
Acidifikující prostředky
Alkalizující prostředky
Imunoglobulin
Imunologické prostředky
Lipotropní léčiva
Paratyreoidní hormony a deriváty
© WHO/ÚZIS ČR (Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR)‚ všechna práva vyhrazena‚ vytvořeno: 2018/3/7

 
 
 
 

Odkazy:

Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů
(ICD-10 ONLINE) - Czech

International Classification of Diseases
(ICD-10 ONLINE) - English

Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme
(ICD-10 ONLINE) - Deutsch