XIX. kapitola
PORANĚNÍ‚ OTRAVY A NĚKTERÉ JINÉ NÁSLEDKY
VNĚJŠÍCH PŘÍČIN (S00–T98)
POPÁLENINY A POLEPTÁNÍ (T20–T32)
NĚKTERÉ ČASNÉ KOMPLIKACE ÚRAZŮ (T79)
T79Některé časné komplikace úrazů nezařazené jinde
Nepatří sem:komplikace zdravotní péče nezařazené jinde (T80–T88)
syndrom dechové tísně:
. u dospělého (J80)
. u novorozence (P22.0)
když se vyskytne během nebo po léčebných výkonech (procedurách) (T80–T88)
. 0Vzduchová embolie (úrazová)
Nepatří sem:vzduchová embolie komplikující:
. potrat nebo mimoděložní těhotenství nebo mola hydatidosa (O00–O07O08.2)
. těhotenství‚ porod a šestinedělí (O88.0)
. 1Tuková embolie (úrazová)
Nepatří sem:tuková embolie komplikující:
. potrat nebo mimoděložní těhotenství nebo mola hydatidosa (O00–O07O08.2)
. těhotenství‚ porod a šestinedělí (O88.8)
. 2Úrazové sekundární a rekurentní krvácení
. 3Poúrazová infekce rány nezařazená jinde
K vyznačení infekčního agens lze použit dodatkový kód (B95–B97).
. 4Úrazový šok
Šok (bezprostřední)(opožděný) následující po úraze
Nepatří sem:šok:
. anestetický (T88.2)
. anafylaktický:
  . NS (T78.2)
  . způsobený:
    . nežádoucí reakcí na potravu (T78.0)
    . správnou léčebnou látkou řádně podanou (T88.6)
    . sérem (T80.5)
. komplikující potrat nebo mimoděložní těhotenství nebo mola hydatidosa
  (O00–O07O08.3)
. elektrický (T75.4)
. z blesku (T75.0)
. neúrazový nezařazený jinde (R57.–)
. porodní (O75.1)
. pooperační (T81.1)
. 5Úrazová anurie
Crush syndrom
Selhání ledvin po drtivém poranění (rozdrcení)
. 6Úrazová ischemie svalu
Kompartment syndrom
Volkmannova ischemická kontraktura
Nepatří sem:přední tibiální syndrom (M76.8)
. 7Úrazový podkožní emfyzém
Nepatří sem:emfyzém (podkožní) vyplývající z výkonu (procedury) (T81.8)
. 8Jiné časné komplikace úrazu
. 9Neurčené časné komplikace úrazu
© WHO/ÚZIS ČR (Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR)‚ všechna práva vyhrazena‚ vytvořeno: 2018/3/7

 
 
 
 

Odkazy:

Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů
(ICD-10 ONLINE) - Czech

International Classification of Diseases
(ICD-10 ONLINE) - English

Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme
(ICD-10 ONLINE) - Deutsch