XIX. kapitola
PORANĚNÍ‚ OTRAVY A NĚKTERÉ JINÉ NÁSLEDKY
VNĚJŠÍCH PŘÍČIN (S00–T98)
POPÁLENINY A POLEPTÁNÍ (T20–T32)
KOMPLIKACE ZDRAVOTNÍ PÉČE NEZAŘAZENÉ JINDE (T80–T88)
K vyznačení použitých prostředků (postupů) a detailů okolností lze použít dodatkový kód vnějších příčin
(Kapitola XX.).
K vyznačení infekčního agens lze použít dodatkový kód (B95–B97).
Nepatří sem:nežádoucí účinky drog a léčiv (A00–R99T78.–)
jakýkoliv styk se zdravotnickou péčí pro pooperační stavy‚ u kterých nejsou žádné
komplikace‚ jako:
. stav – umělé vyústění (Z93.–)
. uzávěr zevního ústí (Z43.–)
. zkouška a přizpůsobení zevní protetické pomůcky (Z44.–)
popáleniny a poleptání z lokální aplikace a ozáření (T20–T32)
komplikace operačních výkonů během těhotenství‚ porodu a šestinedělí (O00–O99)
otrava a toxické účinky léčiv a chemikálií (T36–T65)
určené komplikace zařazené jinde jako je:
. výtok mozkomíšního moku z míšní punkce (G97.0)
. špatná funkce kolostomie (K91.4)
. poruchy rovnováhy tekutin a elektrolytů (E86–E87)
. funkční poruchy po srdeční operaci (I97.0–I97.1)
. syndromy po operaci žaludku (K91.1)
. postlaminektomický syndrom NJ (M96.1)
. postmastektomický lymfedémový syndrom (I97.2)
. pooperační syndrom slepé kličky (K91.2)
T80Komplikace po infuzi‚ transfuzi a injekci
Patří sem:perfuze
Nepatří sem:odmítnutí (rejekce) transplantátu kostní dřeně (T86.0)
. 0Vzduchová embolie po infuzi‚ transfuzi a injekci
. 1Cévní komplikace po infuzi‚ transfuzi a injekci
Flebitida po infuzi‚ transfuzi a injekci
Tromboembolie
Tromboflebitida
Nepatří sem:uvedené stavy‚ jestliže jsou určeny jako:
. způsobené protetickými pomůckami‚ implantáty a štěpy (T82.8T83.8T84.8
  T85.8)
. povýkonové (postprocedurální) (T81.7)
. 2Infekce po infuzi‚ transfuzi a injekci
Infekce po infuzi‚ transfuzi a injekci
Sepse
Použijte dodatkového kódu (R57.2)‚ je-li třeba‚ k identifikaci septického šoku.
Nepatří sem:hepatitida‚ potransfuzní (B16-B19)
uvedené stavy‚ jestliže jsou určeny jako:
. způsobené protetickými pomůckami‚ implantáty a štěpy (T82.6–T82.7
  T83.5–T83.6T84.5–T84.7T85.7)
. povýkonové (postprocedurální) (T81.4)
. 3AB0 inkompatibilní reakce
Inkompatibilní transfuze krve
Reakce na inkompatibilitu krevní skupiny při infuzi nebo transfuzi
. 4Rh inkompatibilní reakce
Reakce způsobené Rh faktorem při transfuzi
. 5Anafylaktický šok způsobený sérem
Nepatří sem:šok:
. alergický NS (T78.2)
. anafylaktický:
  . NS (T78.2)
  . způsobený nepříznivým účinkem správné léčebné látky řádně podané (T88.6)
. 6Jiné sérové reakce
Intoxikace sérem
Proteinová nemoc
Sérová:
. vyrážka
. nemoc
. kopřivka
Nepatří sem:sérová hepatitida (B16-B19)
. 8Jiné komplikace po infuzi‚ transfuzi a injekci
. 9Neurčené komplikace po infuzi‚ transfuzi a injekci
Transfuzní reakce NS
T81Komplikace výkonů nezařazené jinde
Nepatří sem:nepříznivý účinek léčiva NS (T88.7)
komplikace po:
. imunizaci (T88.0–T88.1)
. infuzi‚ transfuzi a injekci (T80.–)
určené komplikace zařazené jinde‚ jako jsou:
. komplikace protetických pomůcek‚ implantátů a štěpů (T82–T85)
. dermatitida způsobená drogami‚ léčivy (L23.3L24.4L25.1L27.0–L27.1)
. selhání a rejekce transplantovaného orgánu nebo tkáně (T86)
. otrava a toxické účinky léčiv a chemikálií (T36–T65)
. 0Krvácení a hematom komplikující výkon nezařazené jinde
Krvácení na kterémkoliv místě vyplývající z výkonu
Nepatří sem:hematom porodnické rány (O90.2)
krvácení způsobené protetickými pomůckami‚ implantáty a štěpy (T82.8T83.8
T84.8T85.8)
. 1Šok během nebo následující po výkonu nezařazený jinde
Kolaps NS během nebo po výkonu následující
Šok (endotoxický) (hypovolemický)
Pooperační šok NS
Použijte dodatkového kódu (R57.2)‚ je-li třeba‚ k identifikaci septického šoku.
Nepatří sem:šok:
. anestetický (T88.2)
. anafylaktický:
  . NS (T78.2)
  . způsobený:
    . správnou léčebnou látkou řádně podanou (T88.6)
    . sérem (T80.5)
. po potratu nebo mimoděložním těhotenství nebo mola hydatidosa (O00–O07
  O08.3)
. elektrický (T75.4)
. porodnický (O75.1)
. úrazový (T79.4)
. 2Náhodné bodné nebo tržné poranění při výkonu nezařazené jinde
Náhodné perforace: katétrem‚ endoskopem‚
nástrojem‚ sondou
během výkonu
. krevní cévy
. nervu
. orgánu
Nepatří sem:poškození nástroji při porodu (O70–O71)
perforační‚ bodné nebo tržné poranění způsobené pomůckou nebo implantátem‚
úmyslně ponechanou(-ým) v operační ráně (T82–T85)
určené komplikace zařazené jinde‚ jako je syndrom lacerace širokého vazu
[Allenův–Mastersův] (N83.8)
. 3Roztržení (disrupce) operační rány nezařazené jinde
Dehiscence operační rány
Ruptura
Nepatří sem:roztržení:
. rány po císařském řezu (O90.0)
. porodnické rány hráze (O90.1)
. 4Infekce po výkonu nezařazená jinde
Absces: po výkonu
. nitrobřišní
. sutury‚ stehu
. subfrenický
. rány
Sepse
Použijte dodatkového kódu‚ je-li třeba‚ k identifikaci dalších projevů infekce‚ jako je sepse nebo
absces.
Nepatří sem:infekce způsobená:
. infuzí‚ transfuzí a injekcí (T80.2)
. protetickými pomůckami‚ implantáty a štěpy (T82.6–T82.7T83.5–T83.6
  T84.5–T84.7T85.7)
infekce porodnické operační rány (O86.0)
. 5Cizí těleso náhodně ponechané po výkonu v tělní dutině nebo operační ráně
Srůsty způsobené cizím tělesem náhodně ponechaným
v operační ráně nebo tělní dutině
Obstrukce
Perforace
Nepatří sem:obstrukce nebo perforace způsobená protetickými pomůckami‚ implantáty
a štěpy úmyslně ponechanými v těle (T82.0–T82.5T83.0–T83.4T84.0–T84.4
T85.0–T85.6)
. 6Akutní reakce na cizí látku náhodně ponechanou při výkonu
Peritonitida:
. aseptická
. chemická
. 7Cévní komplikace po výkonu nezařazené jinde
Vzduchová embolie po výkonu nezařazená jinde
Nepatří sem:embolie:
. komplikující:
  . potrat nebo mimoděložní těhotenství nebo mola hydatidosa (O00–O07O08.2)
  . těhotenství‚ porod a šestinedělí (O88.–)
. způsobená protetickými pomůckami‚ implantáty a štěpy (T82.8T83.8T84.8
  T85.8)
. po infuzi‚ transfuzi a injekci (T80.0)
. úrazová (T79.0)
. 8Jiné komplikace výkonů nezařazené jinde
Komplikace inhalační terapie
Emfyzém (podkožní) vyplývající z výkonu
Přetrvávající pooperační píštěl
Nepatří sem:hypotermie po anestezii (T88.5)
maligní hypertermie způsobená anestezií (T88.3)
. 9Neurčená komplikace výkonu
T82Komplikace srdečních a cévních protetických pomůcek‚ implantátů a štěpů
Nepatří sem:neúspěch a odmítnuti transplantovaných orgánů a tkání (T86.–)
. 0Mechanická komplikace protézy srdeční chlopně
Defekt (mechanický) způsobené: protézou srdeční chlopně
Přemístění
Unikání‚ netěsnost
Nesprávná poloha
Ucpání‚ mechanické
Perforace
Protruze
. 1Mechanická komplikace srdeční elektronické pomůcky
Stavy uvedené v T82.0 způsobené:
. elektrodami
. pulzovým generátorem (baterií)
. 2Mechanická komplikace by-passu koronární tepny a štěpů chlopně
Stavy uvedené v T82.0 způsobené by-passem koronární tepny a štěpy chlopně
. 3Mechanická komplikace jiných cévních štěpů
Stavy uvedené v T82.0 způsobené:
. (náhradou) štěpem aorty (bifurkace)
. tepenným štěpem (by-pass)(karotický)(femorální)
. 4Mechanická komplikace cévního dialyzačního katétru
Stavy uvedené v T82.0 způsobené cévním dialyzačním katétrem
Nepatří sem:mechanická komplikace intraperitoneálního dialyzačního katétru (T85.6)
. 5Mechanická komplikace jiných srdečních a cévních pomůcek a implantátů
Stavy uvedené v T82.0 způsobené:
. arteriovenózní:
  . píštělí chirurgicky vytvořenou(-ým)
  . zkratem (shuntem)
. umělým srdcem
. balónkovou (protipulzační) pomůckou
. infuzním katétrem
. deštníkovou pomůckou
Nepatří sem:mechanická komplikace epidurálního a subdurálního infuzního katétru (T85.6)
. 6Infekční a zánětlivá reakce způsobená protézou srdeční chlopně
. 7Infekční a zánětlivá reakce způsobená jinými srdečními a cévními pomůckami‚ implantáty
a štěpy
. 8Jiné určené komplikace srdečních a cévních protetických pomůcek‚ implantátů a štěpů
Embolie způsobené srdečními a cévními protetickými
pomůckami‚ implantáty a štěpy
Fibróza
Krvácení
Bolest
Stenóza
Trombóza
. 9Neurčená komplikace srdeční a cévní protetické pomůcky‚ implantátu a štěpu
T83Komplikace urogenitálních protetických pomůcek‚ implantátů a štěpů
Nepatří sem:neúspěch a odmítnutí transplantovaných orgánů a tkání (T86.–)
. 0Mechanická komplikace močového katétru (zavedeného dlouhodobě)
Stavy uvedené v T82.0 způsobené:
. katétrem:
  . cystostomickým
  . uretrálním‚ zavedeným dlouhodobě
. 1Mechanická komplikace jiných močových pomůcek a implantátů
Stavy uvedené v T82.0 způsobené:
. močovým:
  . elektrostimulátorem
  . sfinkterovým implantátem
  . stentem (pomůckou k přidržení štěpu)
. 2Mechanická komplikace štěpu močového orgánu
Stavy uvedené v T82.0 způsobené štěpem močového orgánu
. 3Mechanická komplikace nitroděložního antikoncepčního prostředku
Stavy uvedené v T82.0 způsobené nitroděložním antikoncepčním prostředkem
. 4Mechanická komplikace jiných protetických pomůcek‚ implantátů v pohlavním ústrojí
Stavy uvedené v T82.0 způsobené (implantovanou) protézou penisu
. 5Infekce a zánětlivá reakce způsobená protetickou pomůckou‚ implantátem a štěpem
v močové soustavě
. 6Infekce a zánětlivá reakce způsobená protetickou pomůckou‚ implantátem a štěpem
v pohlavním ústrojí
. 8Jiné komplikace urogenitálních protetických pomůcek‚ implantátů a štěpů
Stavy uvedené v T82.8 způsobené urogenitálními protetickými pomůckami‚ implantáty a štěpy
. 9Neurčená komplikace urogenitální protetické pomůcky‚ implantátu a štěpu
T84Komplikace vnitřních ortopedických protetických pomůcek‚ implantátů a štěpů
Nepatří sem:neúspěch a odmítnutí transplantovaných orgánů a tkání (T86.–)
zlomenina kosti následující po vložení ortopedického implantátu‚ kloubní protézy
nebo kostní destičky (M96.6)
. 0Mechanická komplikace vnitřní kloubní protézy
Stavy uvedené v T82.0 způsobené kloubní protézou
. 1Mechanická komplikace vnitřní fixační pomůcky kostí končetiny
Stavy uvedené v T82.0 způsobené vnitřní fixační pomůckou kostí končetiny
. 2Mechanická komplikace vnitřní fixační pomůcky jiných kostí
Stavy uvedené v T82.0 způsobené vnitřní fixační pomůckou jiných kostí
. 3Mechanická komplikace jiných kostních pomůcek‚ implantátů a štěpů
Stavy uvedené v T82.0 způsobené:
. kostním štěpem
. elektronickým kostním stimulátorem
. 4Mechanická komplikace jiných vnitřních ortopedických pomůcek‚ implantátů a štěpů
Stavy uvedené v T82.0 způsobené štěpem svalu nebo šlachy
. 5Infekční a zánětlivá reakce způsobená vnitřní kloubní protézou
. 6Infekční a zánětlivá reakce způsobená vnitřní fixační pomůckou (kterékoliv lokalizace)
. 7Infekční a zánětlivá reakce způsobená jinými vnitřními ortopedickými protetickými
pomůckami‚ implantáty a štěpy
. 8Jiné komplikace vnitřních ortopedických protetických pomůcek‚ implantátů a štěpů
Stavy uvedené v T82.8 způsobené vnitřními ortopedickými pomůckami‚ implantáty a štěpy
. 9Neurčená komplikace vnitřní ortopedické protetické pomůcky‚ implantátu a štěpu
T85Komplikace jiných vnitřních protetických pomůcek‚ implantátů a štěpů
Nepatří sem:neúspěch a odmítnuti transplantovaných orgánů a tkání (T86.–)
. 0Mechanická komplikace intrakraniálního komorového (komunikujícího) zkratu (shuntu)
Stavy uvedené v T82.0 způsobené intrakraniálním komorovým (komunikujícím) zkratem
(shuntem)
. 1Mechanická komplikace implantovaného elektronického stimulátoru nervové soustavy
Stavy uvedené v T82.0 způsobené elektronickým neurostimulátorem (elektrodou):
. mozku
. periferního nervu
. míchy
. 2Mechanická komplikace nitrooční čočky
Stavy uvedené v T82.0 způsobené nitrooční čočkou
. 3Mechanická komplikace jiných očních protetických pomůcek‚ implantátů a štěpů
Stavy uvedené v T82.0 způsobené:
. rohovkovým štěpem
. oční protézou
. 4Mechanická komplikace protézy a implantátu prsu
Stavy uvedené v T82.0 způsobené protézou a implantátem prsu
. 5Mechanická komplikace gastrointestinálních protetických pomůcek‚ implantátů a štěpů
Stavy uvedené v T82.0 způsobené:
. protézou žlučovodu
. jícnovou antirefluxní pomůckou
. 6Mechanická komplikace jiných určených vnitřních protetických pomůcek‚ implantátů
a štěpů
Stavy uvedené v T82.0 způsobené:
. epidurálním a subdurálním infuzním katétrem
. intraperitoneálním dialyzačním katétrem
. neabsorbovatelným chirurgickým materiálem NS
. permanentními suturami
Nepatří sem:mechanická komplikace permanentní (drátěné) sutury použité při nápravě kosti
(T84.1–T84.2)
. 7Infekční a zánětlivá reakce způsobená jinými vnitřními protetickými pomůckami‚
implantáty a štěpy
. 8Jiné komplikace vnitřních protetických pomůcek‚ implantátů a štěpů nezařazené jinde
Stavy uvedené v T82.8 způsobené vnitřními protetickými pomůckami‚ implantáty a štěpy
nezařazenými jinde
. 9Neurčená komplikace vnitřní protetické pomůcky‚ implantátu a štěpu
Komplikace vnitřní protetické pomůcky‚ implantátu a štěpu NS
T86Neúspěch a odmítnutí (rejekce) transplantovaných orgánů a tkání
. 0Odmítnutí (rejekce) transplantátu kostní dřeně
Reakce štěpu proti hostiteli (GVHD)
. 1Neúspěch a odmítnutí (rejekce) transplantátu ledviny
. 2Neúspěch a odmítnutí (rejekce) transplantátu srdce
Nepatří sem:komplikace:
. umělé srdeční pomůcky (T82.5)
. transplantátu srdce a plic (T86.3)
. 3Neúspěch a odmítnutí (rejekce) transplantátu srdce a plic
. 4Neúspěch a odmítnutí (rejekce) transplantátu jater
. 8Neúspěch a odmítnutí (rejekce) jiného transplantovaného orgánu a tkáně
Neúspěch a odmítnutí (rejekce) transplantátu:
. kosti
. střeva
. plic
. slinivky břišní
. kůže (alotransplantátu)(autotransplantátu)
. 9Neúspěch a odmítnutí (rejekce) neurčeného transplantovaného orgánu a tkáně
T87Komplikace příznačné pro znovupřipojení a amputaci
. 0Komplikace znovupřipojené (části) horní končetiny
. 1Komplikace znovupřipojené (části) dolní končetiny
. 2Komplikace jiné znovupřipojené části těla
. 3Neurom amputačního pahýlu
. 4Infekce amputačního pahýlu
. 5Nekróza amputačního pahýlu
. 6Jiné a neurčené komplikace amputačního pahýlu
Amputační pahýl s:
. kontrakturou (flexí)(dalšího proximálního kloubu)
. hematomem
. edémem
Nepatří sem:syndrom fantomové končetiny (G54.6–G54.7)
T88Jiné komplikace zdravotní péče nezařazené jinde
Nepatří sem:náhodné bodné a tržné poranění při výkonu (zákroku) (T81.2)
komplikace po:
. infuzi‚ transfuzi a injekci (T80.–)
. výkonu (zákroku) nezařazeném jinde (T81.–)
určené komplikace zařazené jinde‚ jako je:
. komplikace:
  . anestezie:
    . při porodu (O74.–)
    . v těhotenství (O29.–)
    . v šestinedělí (O89.–)
  . pomůcek‚ implantátů a štěpů (T82–T85)
  . porodnických operací a výkonů (O75.4)
. dermatitida způsobená léčivy (L23.3L24.4L25.1L27.0–L27.1)
. otrava a toxické účinky léčiv a chemikálií (T36–T65)
. 0Infekce po imunizaci
Sepse po imunizaci
. 1Jiné komplikace po imunizaci nezařazené jinde
Vyrážka po imunizaci
Nepatří sem:anafylaktický šok způsobený sérem (T80.5)
jiné sérové reakce (T80.6)
postimunizační:
. artropatie (M02.2)
. encefalitida (G04.0)
. 2Šok způsobený anestezií
Šok způsobený anestezií‚ při které byla řádně podána správná látka
Nepatří sem:komplikace anestezie:
. z předávkování nebo podání nesprávné látky (T36–T50)
. při porodu (O74.–)
. v těhotenství (O29.–)
. v šestinedělí (O89.–)
pooperační šok NS (T81.1)
. 3Maligní hypertermie způsobená anestezií
. 4Neúspěšná nebo obtížná intubace
. 5Jiné komplikace anestezie
Hypotermie po anestezii
. 6Anafylaktický šok způsobený nepříznivým účinkem správné léčebné látky řádně podané
Nepatří sem:anafylaktický šok způsobený sérem (T80.5)
. 7Neurčený nepříznivý účinek léčiva
Nepříznivý účinek správné léčebné látky řádně podané
Alergická reakce na správnou léčebnou látku řádně podanou
Hypersenzitivita
Idiosynkrazie
Léková:
. hypersenzitivita NS
. reakce NS
Nepatří sem:určené nepříznivé účinky léčiv (A00–R99T80–T88.6T88.8)
. 8Jiné určené komplikace zdravotní péče nezařazené jinde
. 9Komplikace zdravotní péče NS
Nepatří sem:nepříznivý účinek NS (T78.9)
© WHO/ÚZIS ČR (Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR)‚ všechna práva vyhrazena‚ vytvořeno: 2018/3/7

 
 
 
 

Odkazy:

Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů
(ICD-10 ONLINE) - Czech

International Classification of Diseases
(ICD-10 ONLINE) - English

Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme
(ICD-10 ONLINE) - Deutsch