XXII. kapitola
DOPLŇKOVÉ KÓDY PRO BLIŽŠÍ URČENÍ VYBRANÝCH STAVŮ (U58–U69)
DOPLŇKOVÉ KÓDY PRO BLIŽŠÍ URČENÍ VYBRANÝCH STAVŮ (U58–U69)
U58Doplňkové kódy pro bližší určení stavu srdečního selhání
. 0Akutní selhání nebo akutní dekompenzace chronického srdečního selhání
. 1Srdeční selhání se sníženou ejekční frakcí NYHA I
HFrEF ("reduced") - EF menší než 40 %
Bez omezení
. 2Srdeční selhání se sníženou ejekční frakcí NYHA II
HFrEF ("reduced") - EF menší než 40 %
Omezení jen při velké zátěži
. 3Srdeční selhání se sníženou ejekční frakcí NYHA III
HFrEF ("reduced") - EF menší než 40 %
Omezení i při malé zátěži (námahová dušnost aj.)
. 4Srdeční selhání se sníženou ejekční frakcí NYHA IV
HFrEF ("reduced") - EF menší než 40 %
Omezení i v klidu, tj. nemocný má dušnost a další příznaky již v klidu
. 5Srdeční selhání s ejekční frakcí levé komory ve středním pásmu
HFmrEF ("mid-range") - EF mezi 40 a 49 %
. 6Srdeční selhání se zachovalou ejekční frakcí levé komory
HFpEF ("preserved") - EF 50 % a více
U59Rozlišení stupně obezity dle WHO
Rozdělení převzato z https://www.who.int/dietphysicalactivity/childhood_what/en/.
. 0I. stupeň obezity (WHO) - BMI 30–34
. 1II. stupeň obezity (WHO) - BMI 35–39
. 2III. stupeň obezity (WHO) - BMI 40+
U69Doplňkové kódy pro zvláštní účely
. 40Rekurentní infekce Clostridium difficile
. 74Syndrom diabetické nohy
. 75Podezření na COVID-19
© WHO/ÚZIS ČR (Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR)‚ všechna práva vyhrazena‚ vytvořeno: 2018/3/7

 
 
 
 

Odkazy:

Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů
(ICD-10 ONLINE) - Czech

International Classification of Diseases
(ICD-10 ONLINE) - English

Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme
(ICD-10 ONLINE) - Deutsch