TABELÁRNÍ ČÁST

Prezentovaná verze Tabelární části MKN-10 vstoupila v platnost 1. 1. 2020 sdělením Českého statistického úřadu a zahrnuje aktualizaci k 10. 3. 2020. Podrobnější informace naleznete v článku k MKN jako celku.

 
I.A00–B99

Některé infekční a parazitární nemoci
II.C00–D48Novotvary
III.D50–D89Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity
IV.E00–E90Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek
V.F00–F99Poruchy duševní a poruchy chování
VI.G00–G99Nemoci nervové soustavy
VII.H00–H59Nemoci oka a očních adnex
VIII.H60–H95Nemoci ucha a bradavkového výběžku
IX.I00–I99Nemoci oběhové soustavy
X.J00–J99Nemoci dýchací soustavy
XI.K00–K93Nemoci trávicí soustavy
XII.L00–L99Nemoci kůže a podkožního vaziva
XIII.M00–M99Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně
XIV.N00–N99Nemoci močové a pohlavní soustavy
XV.O00–O99Těhotenství, porod a šestinedělí
XVI.P00–P96Některé stavy vzniklé v perinatálním období
XVII.Q00–Q99Vrozené vady, deformace a chromozomální abnormality
XVIII.R00–R99Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde
XIX.S00–T98Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin
XX.V01–Y98Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti
XXI.Z00–Z99Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami
XXII.U00–U85Kódy pro speciální účely
Příloha PŘÍLOHAPříloha k českému vydání
 
Technická poznámka k nově zrušeným a přidaným kódům pro rok 2018

Toto vydání MKN-10 se oproti verzi z roku 2014 liší v několika nově přidaných nebo zrušených kódech, což vychází ze změn schválených WHO pro roky 2015–2018. Použití níže uvedených kódů pro vykazování hospitalizační péče může být omezeno, což je u těchto kódů indikováno poznámkou. Další informace a pokyny naleznete v metodických materiálech k IR-DRG platných pro rok 2020.

Seznam zrušených kódů (pro vykazování hospitalizační péče je lze používat do doby, než dojde k zapracování změn do klasifikace hospitalizačních případů):

KódNázev
A90Dengue [klasická forma dengue]
A91Hemoragická horečka dengue
G90.3Multisystémová degenerace
Z22.5Přenašeč (nosič) virové hepatitidy

Seznam nově přidaných kódů:

KódNázevDřívější řazení
A97DengueA90 nebo A91
A97.0Dengue bez varovných příznakůA90 nebo A91
A97.1Dengue s varovnými příznakyA90 nebo A91
A97.2Těžká forma dengueA90 nebo A91
A97.9Dengue NSA90 nebo A91
G23.3Mnohočetná systémová atrofie, typ s převažujícím
mozečkovým syndromem [MSA-C]
G23.8 nebo G90.3
G83.5Syndrom uzamčení (locked-in syndrom)jde o nový termín, dosud do klasifikace nezařazený
L98.7Nadmíra a nadbytek kůže a podkožní tkánějde o nový termín, dosud do klasifikace nezařazený
P91.7Získaný hydrocefalus novorozenceQ03.–
W26.0Kontakt s nožem, mečem nebo dýkouW26
W26.8Kontakt s jiným ostrým předmětem nezařazený jindeW26
W26.9Kontakt s nespecifikovaným ostrým předmětemW26
Z91.7Mrzačení ženských genitálií v osobní anamnézejde o nový termín, dosud do klasifikace nezařazený
 © WHO/ÚZIS ČR (Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR)‚ všechna práva vyhrazena‚ vytvořeno: 2019/12/27