HlavníPublikujemeMetodiky & Číselníky

Datová rozhraní

Důležité upozornění:

Verze datových rozhraní 2.x odpovídá rozhraním, která jsou  zveřejněna na stránkách Datového standardu MZČR (DASTA). V rámci sjednocení se zavedenou praxí v DASTA standardu došlo k úpravám XSD schémat zveřejněných zde jako verze 1.x. Změny jsou formálního charakteru, nicméně určitá změna v zasílaných XML dávkách je nutná. Týká se odkazů na XSD schémata a označení jmenného prostoru u XML elementů, viz aktualizovaný XML příklad.  Kromě toho bylo ve verzi 2.x opraveno několik chyb a doplněna dokumentace. Detaily o změnách jsou uvedeny v jednotlivých balíčcích v souboru history. V platnosti zůstává po přechodnou dobu i poslední verze 1.x rozhraní. Doporučujeme přechod na rozhraní 2.x v průběhu roku 2016. Další případné změny a úpravy již budou doplňovány pouze do verze 2.

Datové rozhraní NOR 

Datové rozhraní je platné pro hlášení nádorů diagnostikovaných od 1. 1. 2019.

Datové rozhraní NRAR 

platnost od 1.7.2016

Datové rozhraní NRZP  

platnost od 25.09.2017

Datové rozhraní ekonomických výkazů na rok 2018 

Paket obsahuje datová rozhraní výkazů E101, E201, E301, E401 a E602 na rok 2018.

 

Datové rozhraní LPZ 

Datové rozhraní verze 0.9.

Datové rozhraní NKR 

platnost od 1.4.2015

Datové rozhraní NRHOSP 

Datové rozhraní pro NOVÉ technické prostředí registru je platné rovněž pro testovací provoz do konce roku 2018.

Datové rozhraní NRHZS 

Datové rozhraní NRKI 

platnost od 9.11.2016

Datové rozhraní NRLUD 

Datové rozhraní NRNAR 

platnost od 1. 7. 2016

Datové rozhraní NRPATV 

platnost od 1.1.2015

Datové rozhraní NRPOT 

platnost od 1.7.2016

Datové rozhraní NRROD 

platnost od 1.7.2016

Datové rozhraní NRU 

platnost od 1.4.2015

Datové rozhraní NRVV 

platnost od 1.7.2016