HlavníO násMezinárodní spolupráce

Členství v GIN (Guidelines International Network)

Mezinárodní organizace pro tvorbu klinických doporučení – (G-I-N – Guidelines International Network)

Založena v roce 2002. Postupně se rozrostla na společnost umožňující spolupráci 104 organizací a 138 individuálních členů zastupujících 51 zemí ze všech kontinentů (červen 2015). Síť podporuje tvorbu klinických doporučených postupů založených na důkazech v oblasti zdravotní péče s cílem minimalizace rozdílů v péči sdílení poznatků.

Poslání organizace G-I-N

Vést, posilovat a podpořit spolupráci v rámci tvorby, rozvoje adaptace a implementace klinických doporučených postupů (guidelines).

Tři hlavní cíle organizace:

Zajištění kontaktů (vytváření sítě odborných organizací) a podpora partnerství pro organizace vytvářející klinické doporučené postupy (guidelines), poskytovatele zdravotních služeb, konečné uživatele, výzkumné pracovníky, studenty a další zúčastněné strany.

Pomoc členům organizace při zlepšení účinnosti a efektivity přípravy klinických doporučených postupů založených na důkazech, jejich šíření, implementaci a evaluaci a snížení zátěže v podobě duplicitní tvorby klinických doporučených postupů.

Podpora osvědčených postupů Nejlepší praxe – best practice) prostřednictvím rozvoje příležitostí pro vzdělávání a budování kapacit, stanovení vysokých standardů kvality pro vývoj klinických doporučených postupů jejich adaptaci, implementaci a využívání v klinické praxi.