Hlavní

Datové rozhraní NOR

Datové rozhraní je platné pro hlášení nádorů diagnostikovaných od 1. 1. 2019.