Kontaktní informace a identifikační údaje

Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky

Adresa:
Palackého nám. 375/4 
P. O. Box 60
128 01  Praha 2 – Nové Město

IČO: 00023833
DIČ: CZ00023833

* Datová schránka není primárně určena ke sběru statistických dat – tj. zasílání výkazů, individuálních hlášení a dalších individuálních údajů.

 

Kontakt pro média:
  tisk@uzis.cz
Mgr. Lenka Svobodová  
  606 754 763, 224 972 302
Mgr. Josef Tuček
  739 542 796, 224 972 898

 

Kontakt pro žadatele o datové analýzy:
Mgr. Jitka Bušková
775 887 851, 224 972 235

Helpdesk

Technický helpdesk

Preferujeme e-mailovou komunikaci!

  po–čt 8.00–16.00, pá 8.00–15.00
  helpdesk.registry@uzis.cz
  222 269 999

Metodický helpdesk

Preferujeme e-mailovou komunikaci!

  po–čt 7.00–16.00, pá 7.00–15.00
  helpdesk@uzis.cz
  222 269 998, 222 269 884, 778 703 213, 774 319 142, 770 149 304

Pracovníci pro metodickou podporu (regionální metodici)

 

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

RNDr. Jan Mužík, Ph.D.

  Palackého nám. 4, P. O. Box 60, 128 01 Praha 2
  poverenec@uzis.cz

 

Bankovní spojení

Česká národní banka – Na Příkopě 28, Praha 1

Čísla účtů:
19-2928101/0710 (pro úhrady poskytovaných služeb a publikací)
6015-2928101/0710 (pro složení peněžní jistoty uchazeče v řízení o veřejné zakázce a platby ze zahraničí)

ÚZIS ČR není plátcem DPH.

 

Další pracoviště ÚZIS ČR

Pracoviště Praha-Šrobárova
Šrobárova 48, 100 42 Praha 10

Sídlo metodického a technického helpdesku (oddělení sběru a zpracování dat) a oddělení podpory NZIS

Pracoviště Brno-Netroufalky
Netroufalky 797/5, 625 00 Brno

Sídlo části odboru analýzy dat, odboru rozvoje a implementace DRG a odboru informačních technologií

Pracoviště Brno-Kamenice
Kamenice 126/3, 625 00 Brno

Sídlo webového studia a administrativy pracovišť v Brně a části odboru kanceláře ředitele

Národní screeningové centrum
Kounicova 688/26, P. O. Box 19, 611 00 Brno

Sídlo Národního screeningového centra

 

Další kontakty