Výstupy NZIS

Statistické, analytické a publikační výstupy z NZIS jsou k dispozici v sekci Statistické výstupy.