Nemocnice v České republice v roce 2006

Region: ČR
Rok: 2007
Číslo: 04/07/19
Koncem roku bylo v České republice evidováno 191 nemocnic s 64 174 lůžky (z toho 2 176 lůžek pro novorozence, 6 702 lůžek ošetřovatelských). V roce 2006 klesl lůžkový fond nemocnic o 1,3 %, personální zajištění lůžek se dlouhodobě výrazněji nemění. Každé nemocniční lůžko bylo v letošním roce v průměru využíváno pacienty 266,4 dní z roku, což je výrazně pod úrovní loňského roku (272,3 dní). Průměrná ošetřovací doba se v nemocnicích zkrátila jen o 0,1 dne.

Souhrnný report