Fakultní nemocnice (využití lůžkového fondu v letech 1995 - 2006)

Region: ČR
Rok: 2007
Číslo: 19/07
V České republice je 11 fakultních nemocnic, jejichž lůžkový fond představuje 25 % veškerého nemocničního lůžkového fondu. Úměrně svému lůžkovému fondu poskytují fakultní nemocnice i ¼ z celkové nemocniční péče (měřeno počtem ošetřovacích dnů), poskytnuté ovšem nejvážněji nemocným pacientům s republikovou spádovostí. Úzce specializovaná péče o tyto pacienty náleží i k finančně nejnáročnější. V roce 2006 bylo 1 fakultní lůžko využíváno v průměru 260 dní v roce, s průměrnou délkou pobytu pacienta na lůžku 7,8 dne.

Souhrnný report