Hospitalizace v nemocnicích ČR v roce 2006

Region: ČR
Rok: 2007
Číslo: 60/07
Tato aktuální informace poskytuje údaje o ukončených hospitalizacích pacientů v nemocnicích včetně fakultních nemocnic a nemocnic následné péče v České republice v roce 2006 z dat Národního registru hospitalizovaných. Počet hospitalizací se od roku 2000 s mírnými výkyvy zvýšil o 7% na 22 131 v přepočtu na 100 tisíc obyvatel. Průměrná ošetřovací doba v tomto období naopak poklesla téměř o 1 den na 7,2 dne. Dále se zvýšil průměrný věk hospitalizovaného pacienta o více než 2 roky na 47,5 let. U 3 případů hospitalizace z 10 byla provedena operace a každá 40. hospitalizace skončila úmrtím v nemocnici.

Souhrnný report