Nemocnice v České republice v 1. pololetí 2006

Region: ČR
Rok: 2006
Číslo: 45/06
Koncem 1. pololetí 2006 bylo v České republice evidováno celkem 193 nemocnic s 64 445 lůžky (z toho 2 176 pro novorozence, 6 653 lůžek ošetřovatelských). Ve srovnání s koncem roku 2005 klesla lůžková kapacita nemocnic jen o 0,9 %. Personální zajištění lůžek se dlouhodobě výrazněji nemění. Využití nemocničních lůžek je v letošním pololetí nižší o 3 dny, než ve srovnání se stejným obdobím loňského roku (137,8 dní ze 181 dní v 1. pololetí celkem), ošetřovací doba se nezměnila (7,8 dne).

Souhrnný report