Činnost oboru dermatovenerologie v roce 2002

Region: ČR
Rok: 2003
Číslo: 68/03
Data o ambulantní činnosti oboru podle výkazu A (MZ) 1-01. Počty lékařů a SZP včetně smluvních pracovníků. Sledované a léčené nemoci, ošetřovaní a dispenzarizovaní pacienti podle diagnóz. Přístrojové vybavení pracovišť.

Souhrnný report