Činnost kojeneckých ústavů a dětských domovů pro děti do tří let a dalších zařízení pro děti v roce 2010

Region: ČR
Rok: 2011
Číslo: 18/11

V roce 2010 bylo v ČR 34 kojeneckých ústavů a dětských domovů pro děti do 3 let, jejichž kapacita byla 1 963 míst a bylo v nich ke konci roku umístěno 1 513 dětí. V průběhu roku bylo přijato 2 077 dětí, nejčastěji ze sociálních důvodů. Propuštěno bylo během roku 2 085 dětí, 54 % do vlastní rodiny. Více než čtvrtina propuštěných dětí strávila v ústavu více než rok.Souhrnný report