Zdravotnická zařízení v ČR v roce 2010

Region: ČR
Rok: 2011
Číslo: 37/11

Tato aktuální informace charakterizuje vývoj sítě zdravotnických zařízení v roce 2010, s důrazem na výraznější změny proti předešlému roku, případně proti dlouhodobému trendu. Zajištění léčebně preventivní péče v ČR je hodnoceno odděleně za ambulantní a lůžkovou péči. V roce 2010 bylo v ČR evidováno celkem 28 068 zdravotnických zařízení, z toho 19 885 samostatných ordinací lékařů primární péče a lékařů specialistů. Na 1 lékaře připadalo v průměru 231 obyvatel, na 1 ambulantního lékaře 323 obyvatel. Publikované údaje jsou čerpány z Registru zdravotnických zařízení, jehož garantem je Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR.Souhrnný report