Činnost společných vyšetřovacích a léčebných složek 2010

Region: ČR
Rok: 2010
ISBN: 978-80-7280-949-3

Podkladem pro zpracování publikace jsou roní výkazy o innosti zdravotnických zaízení, které jsou souástí Programu statistických zjišování Ministerstva zdravotnictví. Publikace obsahuje informace o innosti a personálním obsazení zdravotnických zaízení ve vybraných oborech komplementu – spolených vyšetovacích a léebných složek (SVLS). Zpracování údaj je lenno podle území.Činnost společných vyšetřovacích a léčebných složek